Informacja o tym pliku do pobrania

Aby prawidłowo zainstalować program, należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

Modele, których dotyczy informacja

Oprogramowanie SonicStage Simple Burner w wersji 1.1 dołączone do urządzeń ATRAC CD Walkman [D-NE10/NE800/NE900/NE300/NE300CK/NE700/NE400]

Wymagania systemowe

System Windows XP Professional / Windows XP Home Edition z programem SonicStage Simple Burner w wersji 1.1

Ulepszenia

Rozwiązane problemy

Może nastąpić zamknięcie systemu Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2.

Instalacja

Przed pobraniem danych

Aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla programu SonicStage Simple Burner w wersji 1.1.00.09050. Przed pobraniem aktualizacji należy sprawdzić wersję programu SonicStage Simple Burner zainstalowanego na komputerze.

 1. Program Start SonicStage Simple Burner w wersji 1.1.
 2. Kliknąć przycisk CONFIG [Konfiguracja] i wybrać zakładkę Version [Wersja], aby sprawdzić wersję programu SonicStage Simple Burner.
 3. Jeżeli w oknie wersji programu SonicStage Simple Burner wyświetlany jest numer 1.1.01.07070, pobieranie pliku i instalowanie aktualizacji nie jest konieczne.
 4. Jeżeli w oknie wersji programu SonicStage Simple Burner wyświetlany jest numer 1.1.00.09050, należy pobrać plik i zainstalować aktualizację.

UWAGA: Aby zaktualizować program w systemie Windows XP Home Edition / Windows XP Professional należy zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

Pobieranie aktualizacji programu SonicStage Simple Burner, wersja 1.1

Aby pobrać plik, należy postępować zgodnie z następującą procedurą:

 1. Utworzyć folder SSSB_Up na dysku C.
 2. Pobrać plik Update_SSSB1101.exe (1716 kB) do folderu utworzonego w punkcie 1.
 3. Po ukończeniu pobierania sprawdzić rozmiar pliku: wybrać kolejno opcje View [Widok] - Details [Szczegóły] w programie Windows Explorer [Eksplorator Windows].
 4. Jeżeli rozmiar pliku zgadza się, pobieranie powiodło się. W przeciwnym wypadku należy usunąć pobrane pliki i ponownie przeprowadzić procedurę pobierania.
Aktualizacja

Po zakończeniu pobierania należy wykonać poniższe czynności, aby zaktualizować oprogramowanie.

 1. Zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.
 2. Kliknąć przycisk Start, a następnie kliknąć polecenie Run... [Uruchom...].
 3. Wpisać ścieżkę C:\SSSB_Up\Update_SS1101.exe i kliknąć przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno kreatora InstallShield.
 4. Należy postępować zgodnie z komunikatami na ekranie.
 5. Po ukończeniu aktualizacji wyświetlany jest komunikat Setup has finished installing SonicStage Simple Burner Ver.1.1.01 Update Program on your computer [Zakończono instalację aktualizacji programu SonicStage Simple Burner, wersja 1.1.01 na komputerze].
 6. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ].
Po aktualizacji
 1. Aby sprawdzić, czy aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w sekcji Przed pobraniem.
 2. Jeżeli w oknie CONFIG [Konfiguracja] wyświetlana jest wersja 1.1.01.07070 programu SonicStage Simple Burner, instalacja programu została ukończona pomyślnie.
Ważna informacja:

Przed pobraniem należy zaakceptować postanowienia poniższej umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Po przeczytaniu umowy kliknij przycisk Download [Pobierz], aby rozpocząć pobieranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Update_SSSB1101.exe

Rozmiar pliku

 • 1.68 Mb