Informacja o tym pliku do pobrania

Oprogramowanie to pozwala przenieść pliki z programu CONNECT Player do programu SonicStage CP.

 1. Wymagania systemowe:
 • Program CONNECT Player musi być w wersji 1.0.04.
 • Oprogramowanie SonicStage CP (SonicStage w wersji 4.0) musi być zainstalowane.
 • Należy usunąć wszystkie utwory z urządzenia Walkman serii A (poniżej podano procedurę usuwania wszystkich utworów).
  Formatowanie urządzeń z serii A:
  1. Podłączyć urządzenie Walkman do programu CONNECT Player.
  2. Przejść do opcji Tools [Narzędzia], a następnie kliknąć opcję Advanced [Zaawansowane].
  3. Wybrać ustawienie High-preference [Preferowane].
  4. Sformatować urządzenie.

   UWAGA: Wszystkie utwory i ustawienia zostaną usunięte.
 1. Przenieść wszystkie utwory za pomocą narzędzia migracji SonicStage CP.

  Pobrać narzędzie migracji SonicStage CP CP-EXPORTPL-1.0.05.06190.exe (3 064 520 bajtów).
  1. Kliknąć plik.
  2. Aplikacja uruchomi się (patrz poniżej).
  3. Kliknąć przycisk Next [Dalej].
  4. Kliknąć przycisk OK.
  5. Kliknąć kolejno opcje Open folder [Otwórz folder] i Start SonicStage [Uruchom program SonicStage].
  6. Przeciągnąć utworzoną listę odtwarzania do obszaru My Library [Moja biblioteka], aby zarejestrować utwory w programie SonicStage.
  7. Zamknąć okno folderu.
  8. Kliknąć przycisk Next [Dalej].
  9. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ].
  10. W razie potrzeby można wprowadzić ustawienia opcji Rating [Ocena].
  11. Przenieść zawartość biblioteki do urządzenia Walkman.