Modele, których dotyczy informacja

 • SMP-N200

Informacja o tym pliku do pobrania

Procedura aktualizacji jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie możliwości posiadanego odtwarzacza sieciowego.

 • Data wydania: 25/12/2014
 • Nazwa: M10.R.0631
 • Modele, których dotyczy informacja: SMP-N200
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Zwiększenie bezpieczeństwa szyfrowania
 • Ograniczenia: Aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla odtwarzaczy sieciowych sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach.

Wymagania systemowe

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w razie zakupu nowego modelu odtwarzacza sieciowego. Jeśli oprogramowanie wbudowane ma numer M10.R.0631 lub wyższy, aktualizacja nie jest wymagana.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy ustawiono odbiór sygnału z wejścia, do którego podłączono odtwarzacz sieciowy; na przykład po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2.
 2. Włączyć odtwarzacz sieciowy i poczekać na wyświetlenie się ekranu interfejsu XrossMediaBar™.
 3. W interfejsie XrossMediaBar za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup > System Settings [Ustawienia > Ustawienia systemowe], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 4. Wybrać opcję System Information [Informacje o systemie] i nacisnąć przycisk ENTER.
 5. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania wbudowanego jest wyświetlany w następujący sposób:
  Software Version M10.R.0631 [Wersja oprogramowania: M10.R.0631] - numer wersji M10.R.0631 lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Instalacja

Aktualizacja trwa zwykle 15-30 minut. W pierwszej kolejności przygotować urządzenie.

Co będzie potrzebne:

 • kabel Ethernet do podłączenia odtwarzacza sieciowego do Internetu
 • działające połączenie internetowe
 • kompatybilny telewizor

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Stosowanie się do instrukcji poniżej zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytać instrukcje - w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia odtwarzacza sieciowego.
 • Nie wyłączać odtwarzacza sieciowego ani nie odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskać żadnych przycisków - z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.

Przygotować urządzenie:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy ustawiono odbiór sygnału z wejścia, do którego podłączono odtwarzacz sieciowy; na przykład po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2.
 2. Podłączyć gniazdo LAN odtwarzacza sieciowego do gniazda internetowego za pomocą kabla Ethernet.
 3. Uruchomić odtwarzacz sieciowy.

Pobrać aktualizację:

 1. W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup > Network Update [Ustawienia > Aktualizacja sieciowa], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 2. Na ekranie telewizora wyświetli się komunikat Perform version update? [Przeprowadzić aktualizację wersji?].
 3. Za pomocą pilota wybrać opcję OK, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 4. Rozpocznie się pobieranie, a na ekranie telewizora wyświetli się okno pobierania.
 5. Podczas pobierania na ekranie telewizora wyświetli się komunikat DL */9 [Pobieranie: */9]. Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od 0 do 9 w zależności od stanu zaawansowania pobierania.
 6. Po zakończeniu pobierania rozpocznie się aktualizacja, a na ekranie telewizora wyświetli się komunikat VUP [Aktualizacja].
 7. Podczas aktualizacji na ekranie telewizora wyświetli się komunikat VUP */9 [Aktualizacja: */9]. Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od 0 do 9 w zależności od stanu zaawansowania aktualizacji.
 8. Automatyczne wyłączenie odtwarzacza oznacza zakończenie aktualizacji. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać odtwarzacza.
 9. Włączyć ponownie odtwarzacz.
 10. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji M10.R.0631, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego odtwarzacza sieciowego za pomocą połączenia internetowego.

 • Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat "Connection status cannot be confirmed" [Niepotwierdzony status połączenia].
  Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym.
  1. Sprawdzić, czy podłączono kabel LAN.
  2. W obszarze ustawień sieciowych sprawdzić, czy odtwarzacz sieciowy ma własny adres IP. (W razie korzystania z serwera proxy w miejsce nazwy hosta proxy, znajdujące się w polu danych Proxy Server [Serwer proxy], należy wprowadzić adres IP używanego serwera).
  3. Ponownie przeprowadzić aktualizację.

 • Przerwa w dostawie zasilania podczas aktualizacji.
  Włączyć odtwarzacz i rozpocząć ponownie aktualizację.

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego się nie kończy, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Wyjąć przewód zasilający prądem przemiennym z gniazdka i podłączyć go ponownie po upływie kilku minut.
  2. Uruchomić odtwarzacz sieciowy.
  3. Ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji.
   Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony.