Informacja o tym pliku do pobrania

Posiadaczom odtwarzaczy SEP-30BT oferowana jest usługa pobierania programu aktualizującego oprogramowanie wbudowane.
Prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje.

Pobranie i instalacja programu Rolly Remote 1.0 na komputerze oraz aktualizacja oprogramowania wbudowanego w odtwarzaczu Rolly umożliwi zdalne sterowanie odtwarzaczem Rolly za pomocą komputera.
Połączenie BLUETOOTH pomiędzy komputerem* a odtwarzaczem Rolly, w trybie sterowania BLUETOOTH, umożliwia zdalne korzystanie z następujących funkcji odtwarzacza Rolly za pomocą komputera*:

 • Otwieranie listy utworów odtwarzacza Rolly i wyświetlanie tytułu odtwarzanego utworu
 • Odtwarzanie wybranego utworu za pomocą odtwarzacza Rolly i wprawianie odtwarzacza w swobodny ruch w rytm muzyki (do przodu, do tyłu, obroty itp.)
 • Odtwarzanie muzyki lub ruch nawet 7 połączonych ze sobą odtwarzaczy Rolly jednocześnie**

* Najpierw należy pobrać i zainstalować na komputerze oprogramowanie Rolly Remote. Komputer z obsługą technologii BLUETOOTH musi obsługiwać profil SSP, aby ustanowić połączenie BLUETOOTH w trybie sterowania BLUETOOTH. Połączenie BLUETOOTH może nie być obsługiwane przez niektóre komputery, dla których ustawiono taki sam profil, jak dla odtwarzacza.
** W przypadku niektórych komputerów oprogramowanie Rolly Remote może nie móc połączyć się z siedmioma odtwarzaczami Rolly jednocześnie.

Usługa pobierania oprogramowania Rolly Remote 1.0 jest dostępna tutaj.

Produkty

Interaktywny odtwarzacz Rolly SEP-30BT

Obslugiwane srodowiska komputerowe

System operacyjny

 • Windows Vista® Ultimate (takze z dodatkiem Service Pack 1)
 • Windows Vista® Business (także z dodatkiem Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Premium (takze z dodatkiem Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Basic (także z dodatkiem Service Pack 1)
 • Windows XP Media Center Edition 2005 (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows XP Media Center Edition 2004 (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows XP Professional (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows XP Home Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)

Obsługiwane są wyłącznie systemy operacyjne w angielskiej wersji językowej. 64-bitowe wersje systemów operacyjnych nie są obsługiwane. Systemy operacyjne, których nie wymieniono powyżej, nie są obsługiwane.

Wymagania sprzętowe

Procesor CPU:

Dla Windows Vista: Pentium III 800 MHz lub szybszy. Dla Windows XP: Pentium III 450 MHz lub szybszy.

Pamięć:

Dla Windows Vista: 512 MB lub więcej (zalecane: co najmniej 1 GB). Dla Windows XP: 256 MB lub więcej (zalecane: co najmniej 512 MB).

Wyświetlacz:

rozdzielczość 1024 x 768 pikseli lub większa i głębia kolorów High color (16-bitowa) lub większa (głębia 256 kolorów lub mniejsza może spowodować nieprawidłową pracę).

Instalacja

Pobieranie

Aby zainstalować to oprogramowanie w systemie Windows XP / Windows Vista, należy zalogować się do systemu używając nazwy użytkownika z uprawnieniami administratora.

Aby pobrać program aktualizujący oprogramowanie wbudowane, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Podłączyć komputer do Internetu.

 2. Utworzyć na dysku twardym folder do zapisania pobranego pliku. W niniejszej instrukcji przyjmuje się folder o nazwie FWUP znajdujący się na dysku C:.

 3. Pobrać następujący plik do folderu utworzonego w punkcie 2: SEP-30BT_V2_00.exe (3115 kB).

 4. Standardowy czas pobierania to 1 minuta w przypadku łącza o przepustowości 1 Mb/s lub 8 minut w przypadku łącza o przepustowości 56 kb/s. W zależności od połączenia pobieranie może zająć więcej czasu. Prosimy o cierpliwość (pobieranie pliku rozpocznie się po przeczytaniu niniejszych instrukcji i kliknięciu przycisku „Pobierz” znajdującego się u dołu strony; należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym).

 5. Po zakończeniu pobierania należy wybrać opcje Views [Widok] - Details [Szczegóły] w oknie programu Explorer [Eksplorator], aby sprawdzić rozmiar pliku. Jeśli rozmiar pliku jest taki, jak podano powyżej, pobieranie ukończono pomyślnie. Jeżeli rozmiar pliku nie jest taki, jak podano powyżej, należy go usunąć i pobrać ponownie.

Uwaga:

Podczas pobierania pliku nie wolno ustawiać komputera w trybie czuwania / hibernacji.

Procedura aktualizacji

Po zakończeniu pobierania należy wykonać poniższe czynności, aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia.

Uwaga:

do aktualizacji urządzenie potrzebuje około 10 MB wolnego miejsca.
Aby sprawdzić ilość wolnego miejsca na dysku komputera, należy:

 1. Uruchomić program Rolly Choreographer.
 2. Podłączyć odtwarzacz Rolly do komputera.
 3. Sprawdzić ilość wolnego miejsca w opcji Rolly Status View [Widok stanu odtwarzacza Rolly].

Ponadto należy przesłać wszystkie utwory i pliki ruchów z urządzenia do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji oprogramowania urządzenia. Nie gwarantuje się, że utwory i pliki ruchów nie zostaną uszkodzone lub skasowane, jeśli nadal będą znajdować się w pamięci urządzenia podczas aktualizacji.

 1. Podłączyć urządzenie do komputera.

 2. Zamknąć wszystkie programy pracujące w systemie Windows.

 3. Użytkownicy systemu Windows Vista:  Kliknąć przycisk Start na pasku zadań, potem opcję Run... [Uruchom...], a następnie All Programs [Wszystkie programy] - Accesory [Akcesoria].

  Użytkownicy systemu Windows XP:

  Kliknąć przycisk Start na pasku zadań, a następnie opcję Run... [Uruchom...]. Otwarte zostanie okno dialogowe Run... [Uruchamianie].

 4. Wpisać ścieżkę C:\FWUP\SEP-30BT_V2_00.exe w polu Open [Otwórz], a następnie kliknąć przycisk OK. Uruchomiony zostanie program aktualizacyjny.

 5. Postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

  Uwagi:
  Nie odłączać urządzenia od komputera podczas aktualizacji.
  Podczas aktualizacji połączenie USB jest kontrolowane automatycznie, a komunikat Connecting USB [Połączenie USB] nie jest wyświetlany. Ponadto na niektórych komputerach wyświetlany jest komunikat o braku połączenia USB .

 6. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknąć przycisk Finish [Zakończ].

 7. Po zakończeniu aktualizacji uruchomić program Rolly Choreographer.

 8. Kliknąć opcję Device Info [Informacje o urządzeniu], a następnie wybrać menu Tool [Narzędzia] - Rolly Settings [Ustawienia Rolly]. Sprawdzić, czy wyświetlana wersja oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Rolly to 2.00.Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • SEP-30BT_V2_00.EXE

Rozmiar pliku

 • 3.04 Mb