Informacja o tym pliku do pobrania

Słuchaj muzyki odpowiedniej do nastroju dzięki funkcji SensMe. Wyjątkowa funkcja Kanały SensMe opracowana przez firmę Sony umożliwia automatyczne grupowanie utworów na podstawie kanałów oraz intuicyjny dobór muzyki. Korzystanie z funkcji SensMe na urządzeniu wymaga użycia dostarczonych programów (SensMe Setup i Content Transfer).

Zgodne systemy operacyjne

Przed przystąpieniem do pobierania i instalacji programu upewnij się, że na komputerze zainstalowano jedną z poniższych wersji systemów operacyjnych:

 • Windows 7 Ultimate (z dodatkiem Service Pack 1)
 • Windows 7 Professional (z dodatkiem Service Pack 1)
 • Windows 7 Home Premium (z dodatkiem Service Pack 1)
 • Windows 7 Home Basic (z dodatkiem Service Pack 1)
 • Windows Vista Ultimate (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows Vista Business (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows Vista Home Premium (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows Vista Home Basic (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows XP Professional (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows XP Home Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)

Program SensMe nie jest dostępny dla systemu operacyjnego Windows XP w wersji 64-bitowej, komputerów Macintosh ani dla systemów operacyjnych niewymienionych powyżej.

Wszystkie wyżej wymienione systemy operacyjne muszą być zainstalowane fabrycznie. Nie można zagwarantować działania programu w przypadku systemów aktualizowanych do nowszej wersji, na samodzielnie składanych komputerach ani na komputerach z kilkoma systemami operacyjnymi (tzn. środowiska wielosystemowe).

Zgodny sprzęt i oprogramowanie

Instalacja i uruchomienie programu SensMe wymaga komputera o parametrach wymienionych poniżej.

 • Komputer: IBM PC/AT lub zgodny
 • Procesor: Intel Pentium taktowany zegarem 450 MHz lub szybszy
 • Pamięć RAM: co najmniej 256 MB (w przypadku systemu Windows XP), co najmniej 512 MB (w przypadku systemu Windows 7)
 • Port USB
 • Głębia kolorów: High color (16-bitów) lub większa, rozdzielczość co najmniej 800 x 600 pikseli
 • Połączenie internetowe

Uwaga: Jeśli komputer nie jest połączony z Internetem, wykonaj następujące czynności. 1. Pobierz plik Setup.exe na komputer połączony z Internetem. 2. Skopiuj plik na płytę CD-R, pamięć typu flash albo inne urządzenie pamięci masowej. 3. Skopiuj plik z urządzenia pamięci masowej na pulpit komputera, a następnie postępuj zgodnie z procedurą instalacji.

Pobieranie

Pobierz plik Setup.exe i zapisz go na pulpicie komputera.

Pobierz plik instalacyjny Setup.exe programu SensMe

Instalacja

Aby zainstalować program SensMe, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie pobrany plik Setup.exe.
 2. W celu zakończenia instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  1. Kliknij przycisk Run [Uruchom].
  2. Wyświetli się następujący ekran. Wybierz opcję I accept the terms of the license agreement [Akceptuję warunki umowy licencyjnej] i kliknij przycisk Next [Dalej].
  3. Gdy wyświetli się następujący ekran, wybierz opcję Content Transfer + SensMe Setup po lewej stronie.
  4. Gdy wyświetli się następujący ekran, kliknij przycisk Install [Zainstaluj].
  5. Kliknij przycisk Install [Zainstaluj].
  6. Gdy wyświetli się następujący ekran, poczekaj około minutę.
   (Instalacja programu Content Transfer)
  7. Gdy wyświetli się następujący ekran, kliknij przycisk Next [Dalej].
  8. Wybierz opcję Standard [Standardowa], a następnie kliknij przycisk Next [Dalej].
  9. Kliknij przycisk Install [Zainstaluj].
  10. Gdy wyświetli się następujący ekran, poczekaj kilka minut.
  11. Gdy wyświetli się następujący ekran, kliknij przycisk Finish [Zakończ] (jest to ostatni etap instalacji programu Content Transfer).
  12. Nastąpi dalsza część procesu instalacji
   (instalacja programu SensMe).
  13. Kliknij przycisk Next [Dalej].
  14. Kliknij przycisk Install [Zainstaluj].
  15. Gdy wyświetli się następujący ekran, poczekaj około minutę.
  16. Kliknij przycisk Finish [Zakończ], aby zakończyć instalację. Aby uruchomić program SensMe Setup po zakończeniu instalacji, podłącz urządzenie do komputera i zaznacz pole wyboru Execute SensMe Setup after installation is complete [Uruchom program SensMe Setup po zakończeniu instalacji], a następnie kliknij przycisk Finish [Zakończ]
   (jest to ostatni etap instalacji programu SensMe Setup).
Rejestracja programu SensMe Setup

Zarejestruj urządzenie przez uruchomienie programu SensMe Setup.

 1. Podłącz urządzenie do komputera, a następnie uruchom program SensMe Setup.
 2. Gdy wyświetli się następujący ekran po podłączeniu urządzenia, kliknij przycisk OK.
 3. Gdy po pewnej chwili wyświetli się następujący ekran, kliknij przycisk OK.
 4. Jeśli w urządzeniu zapisane są utwory, można przejść do procedury Refresh Process [Odświeżanie], klikając przycisk Yes [Tak]. W przeciwnym razie kliknij przycisk No [Nie]. Program SensMe Setup zakończy pracę.
 5. Kliknięcie przycisku Yes [Tak] w poprzednim kroku może spowodować wyświetlenie poniższego ekranu. Kliknij przycisk Yes [Tak], aby przypisać grafikę albumów do zapisanych utworów.
 6. Gdy wyświetli się następujący ekran, kliknij przycisk Finish [Zakończ]