Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • SA-NS310
 • SA-NS410
 • SA-NS510

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa:Sieciowa aktualizacja oprogramowania wbudowanego 2.01.2.16 dla urządzeń SA-NS310/410/510
 • Data wydania:18/07/2013
 • Korzyści i udoskonalenia
  • Dodano obsługę systemu Windows. Ikona głośnika będzie wyświetlana na panelu Urządzenia.
  • Zostanie dodana funkcja wyszukiwania DLNA, pomocna w rozpoznawaniu innych urządzeń zgodnych z tym standardem.
  • Naprawiono kilka innych problemów.

Pobieranie

Pobranie najnowszej wersji aplikacji systemowej umożliwia korzystanie z najnowszych funkcji. Urządzenie uzyskuje dostęp do serwera firmy Sony w celu zaktualizowania systemu. Jeśli dostępna jest aktualizacja, a użytkownik jest połączony z Internetem, kontrolka UPDATE [Aktualizacja] zaświeci się. Przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania należy upewnić się, że inne urządzenia połączone z tym systemem zostały wyłączone.

Jak dokonać aktualizacji?

 1. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieci prądu zmiennego.
 2. Włączyć urządzenie. Jeśli dostępna jest aktualizacja, a użytkownik jest połączony z Internetem, kontrolka UPDATE [Aktualizacja] zaświeci się na zielono.
 3. Nacisnąć znajdujący się u dołu urządzenia przycisk UPDATE [Aktualizacja] i przytrzymać go do momentu, aż podświetlenie się wyłączy.Rozpocznie się aktualizacja. Kontrolka UPDATE [Aktualizacja] miga w trakcie aktualizacji.

Uwagi:

 • Aktualizacja trwa około 5 minut.
 • Nie należy wykonywać żadnej z poniższych czynności w trakcie aktualizacji.
  • Wyłączanie urządzenia
  • Odłączanie przewodu zasilającego prądem przemiennym
  • Podłączanie lub odłączanie kabla sieciowego
 • W przypadku połączenia z Internetem za pośrednictwem serwera proxy należy skonfigurować serwer proxy.