Informacja o tym pliku do pobrania

Dla urządzenia SEP-30BT dostępny jest program Rolly Remote 1.0 do pobrania.

Prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje.

Pobranie i instalacja programu Rolly Remote 1.0 na komputerze oraz aktualizacja oprogramowania wbudowanego w odtwarzaczu Rolly umożliwi zdalne sterowanie odtwarzaczem Rolly za pomocą komputera.

Połączenie BLUETOOTH pomiędzy komputerem* a odtwarzaczem Rolly, w trybie sterowania BLUETOOTH, umożliwia zdalne korzystanie z następujących funkcji odtwarzacza Rolly za pomocą komputera*:

 • Otwieranie listy utworów odtwarzacza Rolly i wyświetlanie tytułu odtwarzanego utworu
 • Odtwarzanie wybranego utworu za pomocą odtwarzacza Rolly i wprawianie odtwarzacza w swobodny ruch w rytm muzyki (do przodu, do tyłu, obroty itp.)
 • Odtwarzanie muzyki lub ruch nawet 7 połączonych ze sobą odtwarzaczy Rolly jednocześnie**

* Najpierw należy pobrać i zainstalować na komputerze oprogramowanie Rolly Remote. Komputer z obsługą technologii BLUETOOTH musi obsługiwać profil SSP, aby ustanowić połączenie BLUETOOTH w trybie sterowania BLUETOOTH. Połączenie BLUETOOTH może nie być obsługiwane przez niektóre komputery, dla których ustawiono taki sam profil, jak dla odtwarzacza.

** W przypadku niektórych komputerów oprogramowanie Rolly Remote może nie móc połączyć się z siedmioma odtwarzaczami Rolly jednocześnie.

Aby przejść do pliku aktualizacji oprogramowania wbudowanego urządzenia SEP-30BT do pobrania, należy kliknąć tutaj.

Produkty

Interaktywny odtwarzacz Rolly SEP-30BT

Obsługiwane środowiska komputerowe

System operacyjny
 • Windows Vista® Ultimate (także z dodatkiem Service Pack 1)
 • Windows Vista® Business (także z dodatkiem Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Premium (także z dodatkiem Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Basic (także z dodatkiem Service Pack 1)
 • Windows XP Media Center Edition 2005 (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows XP Media Center Edition 2004 (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows XP Professional (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows XP Home Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)

Obsługiwane są wyłącznie systemy operacyjne w angielskiej wersji językowej. 64-bitowe wersje systemów operacyjnych nie są obsługiwane. Systemy operacyjne, których nie wymieniono powyżej, nie są obsługiwane.

Wymagania sprzętowe
Procesor CPU:

Dla Windows Vista: Pentium III 800 MHz lub szybszy. Dla Windows XP: Pentium III 450 MHz lub szybszy.

Pamięć:

Dla Windows Vista: 512 MB lub więcej (zalecane: co najmniej 1 GB). Dla Windows XP: 256 MB lub więcej (zalecane: co najmniej 512 MB).

Wyświetlacz:

rozdzielczość 1024 x 768 pikseli lub większa i głębia kolorów High color (16-bitowa) lub większa (głębia 256 kolorów lub mniejsza może spowodować nieprawidłową pracę).

Instalacja

Aby zainstalować to oprogramowanie w systemie Windows XP / Windows Vista, należy zalogować się do systemu używając nazwy użytkownika z uprawnieniami administratora.

Aby pobrać instalator programu Rolly Remote 1.0, należy postępować zgodnie z następującą procedurą:

 1. Podłączyć komputer do Internetu.

 2. Utworzyć na dysku twardym folder do zapisania pobranego pliku. W tym przykładzie przyjęto, że folder nazywa się rr10_dl i został utworzony na dysku C.

 3. Pobrać następujący plik do folderu utworzonego w punkcie 2: RollyRemoteInstaller_EU.exe (17 511 kB).

 4. Standardowy czas pobierania to 3 minuty w przypadku łącza o przepustowości 1 Mb/s lub 45 minut w przypadku łącza o przepustowości 56 kb/s. W zależności od połączenia pobieranie może zająć więcej czasu. Prosimy o cierpliwość (pobieranie pliku rozpocznie się po przeczytaniu instrukcji i kliknięciu przycisku I download [Pobierz], znajdującego się u dołu strony; należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym). box.)

 5. Po zakończeniu pobierania należy wybrać opcje Views [Widok] - Details [Szczegóły] w oknie programu Explorer [Eksplorator], aby sprawdzić rozmiar pliku. Jeśli rozmiar pliku jest taki, jak podano powyżej, pobieranie ukończono pomyślnie. Jeżeli rozmiar pliku nie jest taki, jak podano powyżej, należy go usunąć i pobrać ponownie.
Uwaga:

Podczas pobierania pliku nie wolno ustawiać komputera w trybie czuwania / hibernacji.

Instalacja

Po ukończeniu pobierania pliku RollyRemoteInstaller_EU.exe należy wykonać czynności opisane poniżej, by zainstalować oprogramowanie w systemie Windows.

 1. Zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje i odłączyć urządzenia peryferyjne (Rolly itd.).

 2. Kliknąć przycisk Start, a następnie kliknąć polecenie Run... [Uruchom...]. Otwarte zostanie okno dialogowe Run... [Uruchamianie].

  W systemie Windows Vista kliknąć kolejno polecenia Start - All Programs [Wszystkie programy] - Accessories [Akcesoria] - Run... [Uruchom...], aby otworzyć okno dialogowe Run... [Uruchamianie].

 3. Wprowadzić ścieżkę C:\rr10_dl\RollyRemoteInstaller_EU.exe i kliknąć przycisk OK, aby rozpocząć instalację.

 4. Postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

 5. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu instalacji kliknąć przycisk Finish [Zakończ].

 6. Uruchomić program Rolly Remote 1.0. Jeżeli w oknie dialogowym Version Information of Rolly Remote [Informacje o wersji programu Rolly Remote] - Help [Pomoc] wyświetlony jest numer wersji 1.0.00.12050, oznacza to, że program został zainstalowany pomyślnie. successfully.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • ROLLYREMOTEINSTALLER_EU.EXE

Rozmiar pliku

 • 17.51 Mb