Informacja o tym pliku do pobrania

09/02/2010

Informacje o tej aktualizacji:

W przypadku nagrywarek RDR-HXD790 / 795 /890 / 895 / 990 / 995 / 1090 / 1095 sprzedawanych we wszystkich krajach występuje problem związany ze znikaniem kanałów cyfrowych. Aby rozwiązać ten problem, przygotowano aktualizację oprogramowania wbudowanego do wersji 1.24.

Firma Sony przeprasza za wszelkie niedogodności wywołane przez opisywany problem. Aktualizacja oprogramowania wbudowanego poprawi działanie urządzenia, a jej przygotowanie jest przykładem dążenia firmy Sony do utrzymania najwyższej jakości produktów.

Ostrzeżenie:

Należy sprawdzić nazwę modelu nagrywarki umieszczoną na panelu przednim urządzenia.

 • Należy dokładnie stosować kolejne kroki procedury. Błąd w wykonywaniu instrukcji może zatrzymać proces aktualizacji i spowodować brak reakcji nagrywarki na polecenia lub jej uszkodzenie.
 • Nie należy wyłączać nagrywarki ani odłączać jej od gniazda sieciowego. Utrata zasilania podczas instalacji oprogramowania wbudowanego może spowodować brak reakcji nagrywarki na polecenia lub jej uszkodzenie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • sr08S124.mem

Rozmiar pliku

 • 19.72 Mb

Instalacja

Przed rozpoczęciem:

 • Zapisać plik aktualizacji oprogramowania wbudowanego na czystej, dobrej jakości płycie CD-R lub płycie CD-RW, z której usunięto wszystkie dane.
 • Nagrywarka może mieć problem z odczytem płyt zabrudzonych lub uszkodzonych.
 • Komputer musi być wyposażony w nagrywarkę płyt CD-R lub CD-RW i oprogramowanie do nagrywania płyt.


 • Sprawdzanie wersji oprogramowania wbudowanego nagrywarki:  • Włączyć telewizor, a następnie upewnić się, że jest dostrojony do wejść, do których podłączono nagrywarkę DVD.
  • Włączyć nagrywarkę DVD.
  • Nacisnąć przycisk SYSTEM MENU na pilocie.
  • Wybrać opcję Initial Setup [Konfiguracja wstępna].
  • Nacisnąć przycisk ENTER.
  • Wybrać opcję Audio Out [Wyjście audio].
  • Nacisnąć przycisk ENTER.
  • Wybrać opcję Dolby Digital Output [Wyjście Dolby Digital].
  • Nacisnąć przycisk ENTER.
  • Zaznaczyć opcję Dolby Digital i nacisnąć przycisk ANGLE.
  • Numer aktualnie zainstalowanej w nagrywarce wersji oprogramowania wbudowanego wyświetlony zostanie obok słowa VERSION: [WERSJA:]. Jeśli zainstalowano oprogramowanie w wersji 1.24 lub nowszej, nagrywarka DVD nie wymaga aktualizacji.
  • Aby zamknąć menu, nacisnąć przycisk SYSTEM MENU.

Procedura pobierania:

 1. Przed pobraniem pliku należy zaakceptować oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności.
  Należy dokładnie przeczytać instrukcję przed pobraniem i zainstalowaniem dowolnego pliku. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować, że nagrywarka DVD przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 2. Po zaakceptowaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności zapisać plik na pulpicie komputera.
  Po zakończeniu aktualizacji sprawdzić, czy rozmiar pliku wynosi 20 678 656 bajtów.
  Aby sprawdzić rozmiar pliku, należy wybrać opcję Properties [Właściwości] i sprawdzić, czy zakładka General [Ogólne] zawiera następujące informacje:  Jeśli komputer pokaże inny rozmiar, należy usunąć plik aktualizacyjny, wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej i ponownie pobrać plik.

 3. Zapisać plik aktualizacji na nowej, czystej płycie CD-R lub płycie CD-RW, z której usunięto wszystkie dane. Nagrywać w trybie zapisu pełnej płyty (Disc-at-Once) oraz z użyciem systemu plików ISO 9660.

  Ważne uwagi:
  • Upewnić się, że sesja jest zamknięta / płyta jest sfinalizowana.
  • Sprawdzić, czy proces zapisu danych na płycie zakończył się bez błędów. W razie wątpliwości nagrać nową płytę aktualizacyjną.
  • Nagrywanie płyty aktualizacyjnej za pomocą oprogramowania służącego do zapisu pakietowego nie jest obsługiwane. (Zapis pakietowy to technologia zapisu na dysku optycznym, pozwalająca korzystać z płyty CD i DVD podobnie jak z dyskietki).
  • Nie należy tworzyć płyt aktualizacyjnych za pomocą procesów innych niż opisany powyżej.

Procedura aktualizacji oprogramowania wbudowanego

 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać zasilania nagrywarki DVD ani odłączać jej od źródła zasilania.
  Może to spowodować uszkodzenie nagrywarki DVD i konieczność jej naprawy.
 • Do momentu zakończenia procesu aktualizacji nie należy naciskać przycisków innych niż te wymienione w procedurze.
  Może to spowodować uszkodzenie nagrywarki DVD i konieczność jej naprawy.
 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego może zająć około 8 minut. Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania należy dokładnie zapoznać się z opisaną procedurą.
 • Taca płyty wysunie się automatycznie w czasie aktualizacji. Przed przystąpieniem do aktualizacji należy usunąć wszelkie przedmioty, które mogłyby utrudnić wysunięcie się tacy.
 • Ustawienia nagrywarki DVD zostaną przywrócone do wartości fabrycznych. Po zakończeniu instalacji należy ponownie skonfigurować oprogramowanie nagrywarki.
 1. Upewnić się, że telewizor został poprawnie podłączony do nagrywarki DVD.
 2. Włączyć nagrywarkę DVD, naciskając przycisk POWER.
 3. Nacisnąć przycisk OPEN/CLOSE, aby wysunąć tacę płyty.
 4. Umieścić płytę aktualizacyjną na tacy.
 5. Nacisnąć i przytrzymać przycisk REC-STOPna nagrywarce DVD, a następnie nacisnąć przycisk (Play). Taca zamknie się automatycznie.
 6. Nie wykonywać żadnych operacji, dopóki aktualizacja nie zostanie zakończona. Po rozpoczęciu aktualizacji ekran telewizora stanie się czarny.
 7. Aktualizacja rozpocznie się automatycznie. Poczekać, aż na wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się komunikat DISC-DWLD [PŁYTA POBRANA].

  (Potrwa to około 2 minut).

 8. Taca automatycznie się otworzy.


 9. Wyjąć płytę. Nie należy wsuwać tacy.
  Pozostawić nagrywarkę DVD w takim stanie.
  Nie wyłączać zasilania nagrywarki DVD ani odłączać jej od źródła zasilania.
 10. Na wyświetlaczu panelu przedniego będą się kolejno pojawiały różne komunikaty. Jest to normalne. W tym czasie nie należy korzystać z nagrywarki.

  (Potrwa to około 6 minut).

 11. Taca wsunie się automatycznie, a nagrywarka zostanie wyłączona.
 12. Proces aktualizacji zostanie zakończony.

  Uwaga: Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, należy wyłączyć nagrywarkę DVD i powtórzyć proces aktualizacji.

 13. Sprawdzanie wersji oprogramowania wbudowanego nagrywarki:
  • Włączyć telewizor, a następnie upewnić się, że jest dostrojony do wejść, do których podłączono nagrywarkę DVD.
  • Włączyć nagrywarkę DVD.
  • Nacisnąć przycisk SYSTEM MENU na pilocie.
  • Wybrać opcję Initial Setup [Konfiguracja wstępna].
  • Nacisnąć przycisk ENTER.
  • Wybrać opcję Audio Out [Wyjście audio].
  • Nacisnąć przycisk ENTER.
  • Wybrać opcję Dolby Digital Output [Wyjście Dolby Digital].
  • Nacisnąć przycisk ENTER.
  • Zaznaczyć opcję Dolby Digital i nacisnąć przycisk ANGLE.
  • Numer aktualnie zainstalowanej w nagrywarce wersji oprogramowania wbudowanego wyświetlony zostanie obok słowa VERSION: [WERSJA:]. Jeśli wskazywana jest wersja inna niż 1.24, powtórzyć proces aktualizacji.
  • Aby zamknąć menu, nacisnąć przycisk SYSTEM MENU.