Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • 1.11-p3-spi.pac

Rozmiar pliku

 • -

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli nagrywarek DVD:

 • RDR-DC90 / 100 / 105 / 200 / 205 / 305 / 500 / 50

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego do wersji 1.11 (1.11-p3-spi.pac)
 • Data wydania: 06/11/2013
 • Czy aktualizacja jest wymagana? Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w przypadku zakupu nowego modelu nagrywarki DVD. W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można sprawdzić, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.
 • Korzyści i udoskonalenia:
  Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:
  • Zmiana sortowania kanałów po włączeniu urządzenia następnego dnia
  • Przesunięcie odtwarzania po skopiowaniu płyty
  • Występowanie szumów blokowych podczas odtwarzania nagrań
  • Zamrożenie zegara w trybie oczekiwania, kiedy urządzenie jest podłączone do telewizora lub systemu audio za pomocą łącza HDMI
  • Wyłączanie się nagrywarki po naciśnięciu przycisku REC [Nagrywanie] na pilocie zdalnego sterowania w celu nagrania programów z niektórych kanałów (dotyczy tylko Hiszpanii)
 • Ograniczenia: Aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla nagrywarek DVD sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach

Co będzie potrzebne?

 • komputer z dostępem do Internetu
 • czysta płyta CD z możliwością nagrywania

Instalacja

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Należy uważnie przeczytać instrukcje — niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że nagrywarka DVD przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Nie wyłączać nagrywarki DVD ani nie odłączać jej zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskać żadnych przycisków — z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.
 • Po zakończeniu aktualizacji dla opcji Auto Service Update [Automatyczna aktualizacja usługi] należy wybrać ustawienie On [Wł.] w obszarze Channel [Kanał].

Pobrać aktualizację i zapisać na komputerze:

 1. Przeczytać i zaakceptować warunki oraz postanowienia.
 2. Pobrać plik 1.11-p3-spi.pac na komputer — należy zapamiętać wskazaną lokalizację zapisu pliku.
 3. Wyszukać plik na dysku komputera, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Properties [Właściwości]. Upewnić się, że rozmiar pliku wynosi 8,31 MB (8 723 652 bajtów).
 4. Zapisać plik na czystej płycie CD z możliwością nagrywania. Za pomocą oprogramowania do nagrywania płyt: Wybrać format uniwersalny UDF (Universal Disc Format). Zastosowanie formatu ISO 9660 może być przyczyną nieprawidłowego nagrania płyty.

Przenieść aktualizację do nagrywarki

Po pobraniu pliku aktualizacji można zainstalować go w nagrywarce DVD. W tym celu należy wykonać poniższe czynności.

Przygotować urządzenie:
 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono nagrywarkę DVD. (po podłączeniu nagrywarki do gniazda AV1 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo AV1).
 2. Włączyć nagrywarkę DVD.
 3. Włożyć płytę do nagrywarki i zamknąć podajnik płyt.

Instalacja aktualizacji

 1. Po załadowaniu płyty na ekranie telewizora pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie procedury aktualizacji.
 2. Za pomocą pilota wybrać opcję OK, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 3. Rozpocznie się aktualizacja.
 4. Podczas aktualizacji na ekranie telewizora pojawi się pasek postępu. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać nagrywarki.
 5. Gdy podajnik płyt się otworzy, wyjąć płytę aktualizacyjną z nagrywarki i włączyć ją.
  Ważne: Jeżeli podajnik nie wysunie się automatycznie, a na ekranie telewizora ponownie pojawi się komunikat o aktualizacji, należy wybrać opcję No [Nie] za pomocą pilota, a następnie wyjąć płytę.
 6. Wyłączyć nagrywarkę DVD. Proces aktualizacji zostanie zakończony.
Sprawdzić, czy aktualizacja się powiodła:
 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono nagrywarkę DVD. Na przykład po podłączeniu nagrywarki do gniazda AV1 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo AV1.
 2. Włączyć nagrywarkę DVD i nacisnąć przycisk SYSTEM MENU [Menu systemowe] na pilocie.
 3. Wybrać opcje Initial Setup > System1 [Konfiguracja wstępna > System1], a następnie nacisnąć przycisk Enter na pilocie.
 4. Wybrać opcję Version [Wersja] i nacisnąć przycisk Enter.
  Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania wbudowanego powinien wyświetlić się w następujący sposób: SOFTWARE VERSION 1.11 [Wersja oprogramowania: 1.11] — numer wersji 1.11 lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Pytania i odpowiedzi

Co należy zrobić, jeśli wyświetli się komunikat o błędzie?
Jeśli wyświetli się komunikat o błędzie, należy ponownie uruchomić nagrywarkę DVD i powtórzyć całą procedurę aktualizacji.