Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • PS-HX500

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Hi-Res Audio Recorder wersja 1.1.0
 • Data wydania:02-11-2016
 • Główne zalety tej aplikacji to:
  • Nagrywanie utworów z płyty winylowej:Po podłączeniu gramofonu do komputera za pomocą załączonego kabla USB i zainstalowaniu oprogramowania można nagrywać utwory w formacie o wysokiej rozdzielczości (DSD lub PCM) z płyty winylowej odtwarzanej na gramofonie.Maksymalny dostępny czas nagrania to 100 min.
  • Edytowanie pliku tymczasowego: Możesz dodawać znaczniki do zapisanych danych (plik tymczasowy) i określać zakresy danych, które mają zostać wyeksportowane do plików. Dodaj znaczniki do pliku tymczasowego, aby:
   • usunąć ciszę przed pierwszym utworem i rozdzielającą poszczególne utwory;
   • podzielić plik tymczasowy na poszczególne pliki utworów, po uprzednim nagraniu wszystkich utworów na obu stronach płyty winylowej.
   Możesz dodać nawet 60 znaczników, które możesz usuwać lub przenosić.
  • Regulacja wzmocnienia: Poziom sygnału (wzmocnienie) zarejestrowanych danych (plik tymczasowy) można regulować. Użytkownik może wybrać opcję automatycznej lub ręcznej regulacji wzmocnienia. W tym drugim przypadku wartość można zmieniać z dokładnością do 1 dB, w zakresie od +1 dB do +6 dB.
  • Eksportowanie pliku tymczasowego: Możesz eksportować zapisane dane (plik tymczasowy) na komputer.Możesz również wprowadzić nazwę albumu, nazwę wykonawcy albumu, tytuły utworów i nazwy wykonawców poszczególnych utworów przed eksportem pliku tymczasowego.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Program Hi-Res Audio Recorder jest kompatybilny z następującymi wersjami systemu Microsoft Windows:
 • Windows 7 (wersja 32-/64-bitowa)
 • Windows 8 (wersja 32-/64-bitowa)
 • Windows 8.1 (wersja 32-/64-bitowa)
 • Windows 10 (wersja 32-/64-bitowa)

Uwagi:

 • Wymagany jest najnowszy dodatek Service Pack
 • Nie ma pewności, że Hi-Res Audio Recorder będzie działać poprawnie:
  • na każdym komputerze z jednym z poniższych systemów operacyjnych
  • na komputerze składanym, na komputerze z systemem operacyjnym zmodernizowanym przez użytkownika, na komputerze wielosystemowym;
  • z funkcjami oszczędzania energii komputera: wstrzymanie systemu lub uśpienie (tryb czuwania)
  • jeśli nie zainstalowano najnowszej aktualizacji systemu Windows. Pobieraj i instaluj najnowsze wersje aktualizacji za pomocą Windows Update (z poziomu menu Start lub Panelu sterowania)


Sprzęt komputerowy

Program Hi-Res Audio Recorder jestkompatybilny z następującymi wersjami sprzętu:
 • Procesor: Intel Core 2 1,6 GHz lub szybszy
 • Pamięć:1 GB lub więcej
 • Rozdzielczość ekranu: 1024 × 768 pikseli lub większa
 • Urządzenie do odtwarzania dźwięku:Wymagane
Nie gwarantuje się poprawnego działania dla wszystkich komputerów pomimo spełnienia powyższych wymagań systemowych.

Pobieranie

Pobieranie programu Hi-Res Audio Recorder:
 1. Zainstaluj najnowsze aktualizacje systemu Windows. W przeciwnym razie aplikacja nie zostanie pomyślnie zainstalowana lub nie uda się jej wykryć gramofonu. Jeśli nie możesz zainstalować aktualizacji, skontaktuj się z producentem komputera lub firmą Microsoft Corporation.
 2. Należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany jako administrator.
 3. Na dole strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności. Należy je przeczytać i potwierdzić zgodę na zawarte w nim warunki, zaznaczając pole wyboru. Następnie kliknąć Download (Pobierz).
 4. Rozpocznie się pobieranie pliku [Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe] (o rozmiarze 16,7 MB — 17 614 520 bajtów)
 5. Zapisz plik na pulpicie komputera
  Uwaga:W przypadku systemu Windows 8 lub 8.1 plik aktualizacji może zostać automatycznie zapisany w folderze Pobrane. Kliknij kafelek Pulpit na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować program Hi-Res Audio Recorder.

 1. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze
 2. Dwukrotnie kliknij plik z programem instalacyjnym „Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe” zapisany na komputerze. Plik instalacyjny zostanie wyodrębniony i po kolei zostaną zainstalowane sterownik i aplikacja
 3. Na wyświetlonym ekranie Kontrola konta użytkownika kliknij [Yes] (Tak) lub [Continue] (Kontynuuj)
 4. Wybierz język instalacji i kliknij [Next] (Dalej)


 5. Kliknij [Next] (Dalej), aby uruchomić kreator instalacji


 6. Kliknij [Next] (Dalej), aby najpierw zainstalować sterownik


 7. Zostanie wyświetlony ekran [License Agreement] (Umowa licencyjna oprogramowania) dla instalacji sterownika. Po potwierdzeniu zapoznania się z treścią umowy kliknij [I accept the terms of the license agreement] (Akceptuję warunki umowy licencyjnej). Kliknij [Next] (Dalej)


 8. Wyświetli się okno Ready to Install the Program (Program jest gotowy do instalacji). Kliknij [Install] (Zainstaluj), aby rozpocząć instalację sterownika


 9. Kliknij [Install] (Zainstaluj), aby kontynuować instalację sterownika


 10. Instalacja sterownika została zakończona. Kliknij [Finish] (Zakończ), aby rozpocząć instalację aplikacji


 11. Kliknij [Next] (Dalej), aby zainstalować aplikację


 12. Zostanie wyświetlony ekran [License Agreement] (Umowa licencyjna oprogramowania) dla instalacji aplikacji. Po potwierdzeniu zapoznania się z treścią umowy kliknij [I accept the terms of the license agreement] (Akceptuję warunki umowy licencyjnej). Kliknij [Next] (Dalej)


 13. Kliknij [Install] (Zainstaluj), aby rozpocząć instalację aplikacji


 14. Instalacja aplikacji została zakończona. Kliknąć [Finish] (Zakończ)


 15. Instalacja została zakończona. Kliknij [Finish] (Zakończ), aby wyjść z kreatora instalacji


Po aktualizacji

Aby uruchomić program Hi-Res Audio Recorder, kliknij [Start] i wybierz [All Programs] (Wszystkie programy) → [Sony Corporation] → [Hi-Res Audio Recorder] → [Hi-Res Audio Recorder]

Pytania i odpowiedzi

Rozwiązywanie problemów

 1. Instalacja nie powiodła się
  • Upewnij się, że pracujesz na komputerze z jednym z obsługiwanych systemów operacyjnych. Aby uzyskać szczegółowe, zob. „Wymagania systemowe”.
  • Upewnij się, że na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. Instalacja wymaga co najmniej 100 MB wolnego miejsca. Jeśli brakuje wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku, usuń niepotrzebne pliki.
 2. Komputer nie wykrywa podłączonego gramofonu
  • Odłącz kabel USB i uruchom ponownie komputer. Upewnij się, że komputer jest uruchomiony i działa, a następnie połącz komputer i gramofon kablem USB.
  • Upewnij się, że oprogramowanie sterownika urządzenia USB zostało pomyślnie zainstalowane. Podłączenie komputera do gramofonu kablem USB po raz pierwszy lub za pomocą portu USB innego niż ten, z którego korzystano wcześniej może automatycznie zainstalować ponownie sterownik urządzenia USB.
  • Podłącz gramofon do komputera i włącz, następnie kliknij [Control Panel] (Panel sterowania) - [Hardware and Sound] (Sprzęt i dźwięk) - [Device Manager] (Menedżer urządzeń) (gdy „Panel sterowania” wyświetlany jest w widoku kategorii). Jeśli w oknie „Sound, video and game controllers” (Kontrolery dźwięku, wideo i gier) widnieje „PS-HX500”, oprogramowanie sterownika urządzenia USB zostało pomyślnie zainstalowane.
 3. Nie można uruchomić Hi-Res Audio Recorder
  • Komputer może nie być uruchomiony poprawnie. Uruchomić inną aplikację, aby zobaczyć, czy wszystko działa normalnie.
  • Komputer może nie być uruchomiony poprawnie. Uruchom ponownie komputer.
  • Upewnij się, że Hi-Res Audio Recorder zostało pomyślnie zainstalowane.
   • Kliknij [Control Panel] (Panel sterowania) - [Programs] (Programy) - [Programs and Features] (Programy i funkcje) (gdy „Panel sterowania” wyświetlany jest w widoku kategorii) i upewnij się, że widnieje tam „Hi-ResAudioRecorder”.
   • Podłącz gramofon do komputera i włącz, kliknij [Control Panel] (Panel sterowania) - [Hardware and Sound] (Sprzęt i dźwięk) -[Device Manager] (Menedżer urządzeń) (gdy „Panel sterowania” wyświetlany jest w widoku kategorii) i upewnij się, że w oknie „Sound, video and game controllers” (Kontrolery dźwięku, wideo i gier) widnieje „PS-HX500”.
  • Jeśli Hi-Res Audio Recorder nie zostało pomyślnie zainstalowane, odinstaluj aplikację i zainstaluj ją ponownie.