Informacja o tym pliku do pobrania

13/04/2010

Dostępne jest oprogramowanie Sony Player Plug-in wersji 2.1.02 dla Windows Media Player. Przed pobraniem go należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje, aby upewnić się, że procedura jest zrozumiała.

Informacje o produkcie

Oprogramowanie Sony Player Plug-in for Windows Media Player umożliwia odtwarzanie skompresowanych plików głosowych (dvf/msv) zarejestrowanych za pomocą nagrywarki IC firmy Sony w programie Windows Media Player (wersja 6.4 lub nowsza).

Modyfikacje

Oprogramowanie Sony Player Plug-in wersji 2.1.02 obsługuje ICD-SX750/SX850/SX950/PX820.

Wymagania systemowe

Komputer i oprogramowanie systemowe muszą spełniać następujące wymagania minimalne:

 • System operacyjny:
  • Microsoft® Windows 7®
   (Ultimate / Professional / Home Premium / Home Basic/Starter
  • Microsoft® Windows Vista® 32bit version / 64bit version (Service Pack 1 or higher)
   (Ultimate / Business / Home Premium / Home Basic)
  • Microsoft® Windows XP® 32bit version (Service Pack 3 or higher)
   (Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005)
  • Microsoft® Windows 2000® Professional Service Pack 4 or higher
  Zainstalowany fabrycznie

  Uwaga: System Microsoft Windows XP®, wydanie 64-bitowe nie jest obsługiwany.

 • Środowisko sprzętowe:
  • Komputer: IBM PC/AT lub zgodny
  • Procesor CPU:
   Windows Vista: Pentium lll 800MHz procesor ub szybszy.
   Windows XP®/Windows 2000®, Pentium II 266MHz procesor ub szybszy.
  • Pamięć RAM:
   Windows Vista: 512MB ub szybszy.
   Windows XP®/Windows 2000®: 128MB ub szybszy.
  • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 7 MB (w zależności od rozmiaru i liczby przechowywanych plików dźwiękowych)
  • Karta dźwiękowa: karta dźwiękowa zgodna z dowolnym obsługiwanym systemem Microsoft Windows
  • Wyświetlacz: co najmniej typu High color (16-bitowy), o rozdzielczości co najmniej 800 x 480 pikseli
  • Windows Media Player: wersja 6.4 lub nowsza (komputer musi spełniać wymagania dotyczące programu Windows Media Player)

Uwaga:

 • Nieobsługiwane systemy:
  • Systemy operacyjne inne niż wymienione powyżej
  • Fabrycznie zainstalowany system operacyjny po aktualizacji
  • Środowiska wielosystemowe i wielomonitorowe
 • Działanie programu na komputerach spełniających powyższe wymagania nie jest gwarantowane.

Instalacja

Aby pobrać plik, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

 1. Utwórz folder o nazwie SonyTemp na dysku C komputera do przechowywania ściągniętego pliku.
 2. Pobierz następujący plik w folderze utworzonym w kroku 1: PlayerPlugin2Setup_EN.EXE (6085 kB)
 3. Po ukończeniu pobierania należy sprawdzić rozmiar pliku: wybrać kolejno opcje View [Widok] - Details [Szczegóły] w programie Windows Explorer [Eksplorator Windows].
 4. Jeżeli rozmiar pliku zgadza się, pobieranie powiodło się. W przeciwnym wypadku należy usunąć pobrane pliki i ponownie przeprowadzić procedurę pobierania. Zaleca się skopiowanie pobranych plików jako kopii zapasowej.

Instalacja

Po ukończeniu pobierania należy przejść do kroków opisanych poniżej, dotyczących instalacji oprogramowania dodatku Sony Player Plug-in.

 1. Zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.
 2. Wyszukaj plik zlokalizowany w folderze SonyTemp na dysku C: komputera. Kliknij dwukrotnie plik PlayerPlugin2Setup_EN.EXE.
 3. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia instalacji.
 4. Po ukończeniu instalacji ponownie uruchomić komputer.

Sposób korzystania

Wskazać plik dvf/msv i kliknąć go dwukrotnie w programie Windows Explorer [Eksplorator Windows]. Spowoduje to uruchomienie programu Windows Media Player i rozpoczęcie odtwarzania.

Pliki dvf/msv można również otwierać w programie Windows Media Player.

Uwagi:

Należy uważnie przeczytać poniższe uwagi. Firma Sony Corporation (w dalszej części zwanej Sony) nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z nieprzestrzegania poniższych zaleceń.

 • Należy prawidłowo korzystać z programu, stosownie do podanych procedur.
 • Program podlega ochronie praw autorskich. Użytkownikowi nie wolno przenosić, kopiować ani przekazywać programu do użycia innym osobom w ramach uzyskanej licencji od firmy Sony.
 • Należy prawidłowo korzystać z programu, stosownie do podanych procedur.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • PlayerPlugin2Setup_EN.EXE

Rozmiar pliku

 • 5.94 Mb