Modele, których dotyczy informacja

Sterownik jest zgodny z następującymi modelami przenośnych wzmacniaczy słuchawkowych Hi-Res DAC i słuchawkami MDR-1ADAC:

Przenośny wzmacniacz:
 • PHA-2, PHA-2A, PHA-3, PHA-3AC
Słuchawki stereo:
 • MDR-1ADAC

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Sterownik do przenośnego wzmacniacza słuchawkowego Hi-Res DAC
 • Data wydania: 12/10/2016
 • Czy pobranie sterownika jest konieczne? Sterownik pozwala na podłączenie przenośnego wzmacniacza słuchawkowego Hi-Res DAC do komputera PC z systemem Windows
 • Korzyści i udoskonalenia: Umożliwia podłączenie przenośnego wzmacniacza słuchawkowego Hi-Res DAC do komputera PC z systemem Windows

Wymagania systemowe

Sterownik do przenośnego wzmacniacza słuchawkowego Hi-Res DAC jest zgodny z najczęściej używanymi wersjami systemu Microsoft Windows. Nie jest zgodny z systemami operacyjnymi Mac i Linux.

 • Windows 11 Home / Pro
 • Windows 10 Home / Pro

Wszystkie wyżej wymienione systemy operacyjne muszą być zainstalowane fabrycznie. Nie można zagwarantować działania sterownika w przypadku systemu operacyjnego, który został uaktualniony, oraz w przypadku komputerów z samodzielnie utworzonym systemem ani więcej niż jednym systemem operacyjnym na dysku twardym (tj. w środowiskach wielosystemowych).

Sprzęt
 • co najmniej 100 MB dostępnej przestrzeni dyskowej

Pobieranie

Aby zainstalować sterownik do przenośnego wzmacniacza słuchawkowego Hi-Res DAC, najpierw pobierz plik instalacyjny. To wystarczy do zainstalowania sterownika.

Przed pobraniem pliku sterownika musisz się zalogować do systemu operacyjnego jako użytkownik z uprawnieniami administratora. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w instrukcji obsługi swojego komputera PC.

 1. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem
 2. Sterownik można pobrać, klikając poniższe łącze
 3. Przeczytaj umowę licencyjną oprogramowania i, jeżeli akceptujesz jej warunki, kliknij przycisk Accept Agreement [Akceptuję umowę]
 4. W wyświetlonym oknie wskaż folder na dysku twardym, w którym chcesz zapisać sterownik.
 5. W wybranym folderze zostanie zapisany następujący plik: Driver_X_v2.23.2_forWin10.exe

Uwaga: System nie może przejść w tryb wstrzymania, uśpienia ani hibernacji podczas pobierania.

Instalacja

Po zakończeniu pobierania możesz zainstalować sterownik do przenośnego wzmacniacza słuchawkowego Hi-Res DAC.

Aby zainstalować oprogramowanie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami właściwymi dla używanego systemu operacyjnego:

Przed zainstalowaniem pliku zaloguj się jako administrator. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w instrukcji obsługi swojego komputera PC.

 1. Nie podłączaj przenośnego wzmacniacza słuchawkowego Hi-Res DAC przed zainstalowaniem sterownika
 2. Zapisz zmiany i zamknij wszystkie inne programy
 3. Kliknij dwukrotnie pobrany wcześniej plik Driver_X_v2.23.2_forWin10.exe
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji, żeby zainstalować plik
 5. Po zakończeniu instalacji urządzenie wykryje przenośny wzmacniacz słuchawkowy Hi-Res DAC