Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • PCM-D100

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego modeli PCM-D100 do wersji 1.02
 • Data wydania: 26/11/2014
 • Czy pobranie aktualizacji jest wymagane? Stosowanie niniejszego narzędzia aktualizacji nie jest konieczne, jeśli oprogramowanie wbudowane posiadanego rejestratora PCM zostało już zaktualizowane do wersji 1.02.

  W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

  1. Włączyć rejestrator dźwięku Linear PCM.
  2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk HOME/BACK [Strona główna/Wstecz]; wyświetli się menu HOME [Strona domowa].
  3. Wybrać opcje Settings [Ustawienia] ⇒ Common Settings [Ustawienia standardowe] ⇒ System Information [Informacje systemowe].
  4. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego wyświetlaną na ekranie.
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Ułatwia segregację plików LPCM zapisanych na karcie pamięci SDXC.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne


Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania wbudowanego jest zgodna z najczęściej stosowanymi systemami operacyjnymi:
 • Windows Vista Ultimate (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym),
 • Windows Vista Business (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym),
 • Windows Vista Home Premium (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym),
 • Windows Vista Home Basic (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym),
 • Windows 7 Ultimate,
 • Windows 7 Professional,
 • Windows 7 Home Premium,
 • Windows 7 Home Basic,
 • Windows 7 Starter,
 • Windows 8 Pro / Windows 8,
 • Windows 8.1 Pro / Windows 8.1,
 • Mac OS X (wersje 10.5-10.9).

Uwaga: Aktualizacja nie jest obsługiwana w systemach operacyjnych innych niż wymienione powyżej. System operacyjny powinien być zainstalowany fabrycznie.

Sprzęt komputerowy


Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Port: USB

Pobieranie

Przed aktualizacją

 • Sprawdzić wskaźnik poziomu naładowania baterii w urządzeniu.
  Sprawdzić, czy wskaźnik poziomu naładowania baterii w oknie wyświetlacza pokazuje, że bateria jest całkowicie naładowana. Jeśli bateria się wyczerpie w trakcie aktualizacji oprogramowania wbudowanego, aktualizacja może się nie powieść.
 • Należy wcześniej przesłać wszystkie nagrane wiadomości i dane z urządzenia do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji oprogramowania, jeśli pozostaną w pamięci urządzenia.
  W przeciwnym razie nie gwarantuje się, że nagrania i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas aktualizacji.

Instalacja

 1. Pobieranie programu aktualizacji rozpoczyna się po kliknięciu przycisku Download [Pobierz] w dolnej części tego powiadomienia.
  Postępując zgodnie z poleceniem w wyświetlonym oknie dialogowym, zapisać plik PCM-D100_V102.zip (dla systemu Windows: 23,0 MB; dla systemu Mac OS X: 24,2 MB) na komputerze.
 2. Po zakończeniu pobierania podłączyć rejestrator PCM do komputera.
 3. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 4. Dwukrotnie kliknąć zapisany plik PCM-D100_V102.zip, aby wyodrębnić jego zawartość.
  • W przypadku korzystania z komputera z systemem Windows Vista / Windows 7
   1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy plik PCM-D100_V102.zip i kliknąć opcję Extract All [Wyodrębnij wszystkie].
   2. Otworzy się plik PCM-D100_V102.zip i wyświetli się jego zawartość. Sprawdzić, czy zawiera on poniżej wskazany plik. Ten plik to program do aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
    PCM-D100.UPG
    Uwaga: W zależności od konfiguracji komputera rozszerzenie .UPG pliku może nie być wyświetlane w nazwie PCM-D100.UPG.
  • W przypadku korzystania z systemu Mac OS X
   1. Kliknąć dwukrotnie pobrany plik PCM-D100_V102.zip.
   2. Sprawdzić, czy plik został wyodrębniony i czy na pulpicie komputera został utworzony plik PCM-D100.UPG. Ten plik to program do aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
    PCM-D100.UPG
    Uwaga: W zależności od konfiguracji komputera rozszerzenie .UPG pliku może nie być wyświetlane w nazwie PCM-D100.UPG.
 5. Skopiować wyodrębniony plik (nazwa pliku: PCM-D100.UPG), który został wyodrębniony zgodnie z opisem powyżej do katalogu głównego dostępnego bezpośrednio pod ikoną PCMRECORDER w komputerze.
 6. Odłączyć rejestrator PCM od komputera.
 7. Na wyświetlaczu rejestratora dźwięku Linear PCM pojawi się ekran aktualizacji i rozpocznie się aktualizacja oprogramowania wbudowanego. Aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończy się po około jednej minucie, a na wyświetlaczu pojawi się ekran trybu wstrzymania lub ustawień zegara.

Błędy podczas aktualizacji

 • Na rejestratorze dźwięku Linear PCM wyświetla się komunikat "Low battery power to Update" [Niski poziom naładowania baterii. Nie można aktualizować].
  W razie korzystania z baterii alkalicznych należy wymienić wszystkie baterie na nowe. W razie korzystania z akumulatorów Ni-MH (niklowo-metalowo-wodorkowych) należy wymienić je na naładowane akumulatory. Uwaga: W razie korzystania w produkcie docelowym z akumulatorów (w procesie opisywanej aktualizacji lub w codziennym użytkowaniu) należy korzystać tylko z akumulatorów Ni-MH (niklowo-metalowo-wodorkowych) dołączonych do produktu lub dowolnego z modeli akumulatorów Ni-MH wymienionych w instrukcji obsługi produktu docelowego jako dostępne akcesoria.
 • Na rejestratorze dźwięku Linear PCM wyświetla się komunikat "Memory Full" [Pamięć zapełniona].
  Usunąć niektóre z nagranych wiadomości lub danych z urządzenia bądź przenieść je na komputer z ponad 35 MB wolnej przestrzeni na dysku. Następnie ponownie rozpocząć aktualizację.

Po aktualizacji

Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić wersję oprogramowania, wykonując czynności opisane na stronie Sprawdzanie aktualnej wersji oprogramowania wbudowanego. Instalacja programu aktualizacji została zakończona pomyślnie, jeśli na ekranie wyświetlana jest wersja 1.02 oprogramowania.