Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • NWZ-X1050
 • NWZ-X1060

Informacja o tym pliku do pobrania

UWAGA:
 • Usługa pobierania została wyłączona. (Dodano 1.6.2018)
 • Program aktualizacji wewnętrznego oprogramowania odtwarzaczy NWZ-X1050/1060 (opublikowany 16.12.2010) nie będzie dostępny od 31 maja 2018 r. (Dodano 8.3.2018)

Posiadaczom odtwarzaczy Walkman z serii X oferowana jest usługa pobierania programu aktualizującego oprogramowanie wbudowane odtwarzaczy NWZ-X1050/X1060.
Prosimy uważnie przeczytać poniższe instrukcje:

Jak sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk HOME [Strona główna] do momentu wyświetlenia menu Home [Strona główna].
 2. Nacisnąć przycisk(Settings) [(Ustawienia)], Common Settings [Ustawienia standardowe]iUnit Information [Informacje o urządzeniu]. Potwierdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego.


Przed aktualizacją

Aby przeprowadzić aktualizację, WALKMAN musi posiadać co najmniej 50 MB wolnego mejsca. Poniższe czynności pozwalają sprawdzić ilość wolnego miejsca.

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk HOME [Strona główna] do momentu wyświetlenia menu Home [Strona główna].
 2. Nacisnąć przycisk(Settings) [(Ustawienia)],Common Settings [Ustawienia standardowe]iUnit Information [Informacje o urządzeniu].
  Sprawdzić informację "Free/Total Memory Space" [Wolne/Całkowite miejsce w pamięci].

Zalecamy wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych (plików muzycznych) z pamięci urządzenia WALKMAN do komputera przed wykonaniem aktualizacji.

Ulepszenia

Ta aktualizacja zachowuje następujące funkcje po planowanej zmianie metody odbioru wideo YouTube, która spowoduje, że funkcje nie będą działać, jeśli nie będzie zastosowana aktualizacja.

 • Funkcje “Wyszukiwanie słów kluczowych” i “Podobne filmy”.
 • Funkcja “Podobne linki”, która jest wywoływana z ekranu odtwarzania muzyki i służy do wyszukiwania filmów YouTube.

Wymagania systemowe

Sprzęt

 • Procesor CPU
  • Windows 7: Pentium lll 1GHz lub szybszy
  • Windows Vista: Pentium lll 800MHz lub szybszy
  • Windows XP: Pentium lll 500MHz lub szybszy
 • Pamięć
  • Windows 7: 1GB lub więcej (wersja 32-bitowa)/ 2GB lub więcej (wersja 64-bitowa)
  • Windows Vista: 512 MB lub więcej
  • Windows XP: 256MB lub więcej
 • Rozdzielczość obrazu: co najmniej 800 x 600 (zalecana: co najmniej 1024 x 768)
 • Głębia kolorów: High Color (16 bitów) lub większa

Instalacja

Procedura aktualizacji

 1. Kliknąć poniższy przycisk Download [Pobierz] , aby rozpocząć pobieranie aktualizacji. Zapisać plik NWZ-X1000_V1_11.exe file (45 810KB) na komputerze.
 2. Po zakończeniu procesu aktualizacji podłączyć urządzenie WALKMAN do komputera poprzez port USB.
 3. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 4. Kliknąć dwukrotnie zapisany plik NWZ-X1000_V1_11.exe, postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i upewnić się, że WALKMAN nie został odłączony od komputera przed ukończeniem aktualizacji, pomimo że komunikat o przerwaniu łączności USB mógł się pojawić na ekranie komputera.
 5. Na końcu procesu aktualizacji pojawi się komunikat o jej ukończeniu. Należy kliknąć przycisk Finish [Zakończ].
  WALKMAN jest teraz uaktualniony.

Uwaga:
Aby pobrać program i zaktualizować wbudowane oprogramowanie, należy zalogować się w systemie jako administrator lub inny użytkownik z uprawnieniami administratora. W przypadku systemu operacyjnego Windows Vista wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem "Windows needs your permission to continue" ["System Windows potrzebuje Twojej zgody, aby kontynuować"]. Należy kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj], aby przejść dalej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po ukończeniu aktualizacji

Należy się upewnić, że urządzenie WALKMAN zostało poprawnie zaktualizowane, sprawdzając opcje oprogramowania wbudowanego:

 1. Nacisnąć przycisk HOME [STRONA GŁÓWNA] w celu ukazania się menu strony głównej.
 2. Nacisnąć przycisk (Settings) [(Ustawienia)], aby wybrać opcję Common Settings [Ustawienia standardowe], a następnie opcję Unit Information [Informacje o urządzeniu]. Sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego.

Błędy mogące się pojawić podczas procesu aktualizacji.

 • W tym przypadku komputer wyświetli następujący komunikat: The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device ["Nie można przesłać pliku aktualizacyjnego z powodu braku wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku urządzenia"].
  Należy usunąć niektóre pliki muzyczne z pamięci urządzenia lub przesłać je na dysk twardy komputera, aby zapewnić ponad 50 MB wolnego miejsca. Następnie należy spróbować przeprowadzić ponownie proces aktualizacji.
 • W tym przypadku komputer wyświetli następujący komunikat: The software update of the NWZ-X1050 (or NWZ-X1060,) device to version 1.11 timed out. ["Aktualizacja oprogramowania urządzenia NWZ-X1050 (lub NWZ-X1060,) do wersji 1.11 została przerwana."]
  Aktualizacja mogła zakończyć się niepowodzeniem. Należy kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Należy spróbować ponownie wykonać czynność Upgrade procedure [Procedura aktualizacji] .

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • NWZ-X1000_V1_11.exe

Rozmiar pliku

 • 44.74 Mb