Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • NW-ZX100
 • NW-ZX100HN

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania układowego modelu NW-ZX100HN do wersji 1.11
 • Data wydania: 05-11-2015
 • Czy muszę pobrać tę aktualizację?Jeśli oprogramowanie układowe używanego odtwarzacza Walkman zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 1.11, pobranie tej aktualizacji nie jest konieczne.
  Aby sprawdzić wersję posiadanego oprogramowania układowego:
  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME (Wstecz/Strona główna), aż wyświetlone zostanie menu Home (Strona główna)
  2. Wybierz Settings (Ustawienia), Common Settings (Ustawienia standardowe) i Unit Information (Informacje o urządzeniu).
  3. Potwierdź numer modelu oraz wersję oprogramowania układowego.
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Addressed the issue where the WALKMAN may not display some cover art
  • Addressed the issue where the WALKMAN may not properly operate during play back or may restart unintentionally

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania układowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Windows:

 • Windows 10 / Windows 10 Pro
 • Windows 8.1/Windows 8.1 Pro
 • Windows 8/Windows 8 Pro
 • Windows 7 Ultimate (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Professional (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Home Premium (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Home Basic (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Starter (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows Vista Ultimate (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Business (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Home Premium (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Home Basic (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania układowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Procesor:
  • co najmniej 1 GHz
 • Pamięć:
  • co najmniej 1 GB (32-bity)/co najmniej 2 GB (64-bity)

Pobieranie

Przed aktualizacją

Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania układowego.

Wszystkie dane z urządzenia należy wcześniej przesłać do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji oprogramowania na urządzeniu.
W przeciwnym razie nie ma gwarancji, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas aktualizacji.

Do aktualizacji urządzenie potrzebuje 85 MB wolnego miejsca. Należy sprawdzić ilość wolnego miejsca. W tym celu należy wykonać poniższe czynności.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME (Wstecz/Strona główna), aż wyświetlone zostanie menu Home (Strona główna).
 2. Wybierz Settings (Ustawienia), Common Settings (Ustawienia standardowe) i Unit Information (Informacje o urządzeniu).
 3. Sprawdź informacje w punkcie Free/Total Memory Space (Ilość wolnego miejsca w pamięci/całkowity rozmiar pamięci).

Select "System Storage" as location for USB Transfer.

 1. Press and hold the BACK/HOME button until the Home menu appears.
 2. Select (SD Card Settings), [Storage for File Transfer], [Location for USB Transfer].
 3. Set to [System Storage].

Instalacja

Zaloguj się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora

W przypadku systemu operacyjnego Windows 10, Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem „Windows needs your permission to continue” (System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuować). Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj), aby przejść dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 1. Pobieranie programu aktualizacji rozpoczyna się po kliknięciu przycisku Download (Pobierz) w dolnej części tego powiadomienia.
 2. Po zakończeniu pobierania podłącz odtwarzacz Walkman do komputera przez port USB.
 3. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 4. Dwukrotnie kliknij zapisany plik (NW-ZX100_V1_11.exe, 58.2 MB / 61,119,416 bytes) i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
   Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas aktualizacji.
 5. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk Finish (Zakończ).