Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • NW-ZX100/ZX100HN

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania układowego modelu NW-ZX100HN do wersji 1.11
 • Data wydania: 05-11-2015
 • Czy muszę pobrać tę aktualizację?Jeśli oprogramowanie układowe używanego odtwarzacza Walkman zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 1.11, pobranie tej aktualizacji nie jest konieczne.
  Aby sprawdzić wersję posiadanego oprogramowania układowego:
  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME (Wstecz/Strona główna), aż wyświetlone zostanie menu Home (Strona główna)
  2. Wybierz Settings (Ustawienia), Common Settings (Ustawienia standardowe) i Unit Information (Informacje o urządzeniu).
  3. Potwierdź numer modelu oraz wersję oprogramowania układowego.
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Usunięto problem, który w pewnych sytuacjach uniemożliwiał wyświetlenie okładki albumu.
  • Usunięto problem, który w pewnych sytuacjach powodował nieprawidłowe działanie przy odtwarzaniu lub ponowne uruchomienie odtwarzacza WALKMAN®.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

 • OS X 10.8-10.11, macOS 10.12-10.13 (*15-03-2018)

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania układowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Procesor:
  • co najmniej 1 GHz
 • Pamięć:
  • co najmniej 1 GB (32-bity)/co najmniej 2 GB (64-bity)

Pobieranie

Przed aktualizacją

Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania układowego.

Wszystkie dane z urządzenia należy wcześniej przesłać do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji oprogramowania na urządzeniu.
W przeciwnym razie nie ma gwarancji, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas aktualizacji.

Do aktualizacji urządzenie potrzebuje 85MB wolnego miejsca. Należy sprawdzić ilość wolnego miejsca. W tym celu należy wykonać poniższe czynności.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME (Wstecz/Strona główna), aż wyświetlone zostanie menu Home (Strona główna).
 2. Wybierz Settings (Ustawienia), Common Settings (Ustawienia standardowe) i Unit Information (Informacje o urządzeniu).
 3. Sprawdź informacje w punkcie Free/Total Memory Space (Ilość wolnego miejsca w pamięci/całkowity rozmiar pamięci).

Wybierz „System Storage” (Pamięć masowa systemu) jako lokalizację do przesyłania za pośrednictwem złącza USB.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME (Wstecz/Strona główna), aż wyświetlone zostanie menu Home (Strona główna).
 2. Wybierz opcje  [SD Card Settings] (Ustawienia karty SD), [Storage for File Transfer] (Pamięć do przesyłania plików), [Location for USB Transfer] (Lokalizacja do przesyłania za pośrednictwem złącza USB).
 3. Wybierz ustawienie [System Storage] (Pamięć masowa systemu).

Instalacja

 1. Pobieranie programu aktualizacji rozpoczyna się po kliknięciu przycisku Download (Pobierz) w dolnej części tego powiadomienia.
 2. Po zakończeniu pobierania podłącz odtwarzacz Walkman do komputera przez port USB.
 3. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 4. Dwukrotnie kliknij zapisany plik (NW-ZX100_V1_11.dmg, 59.0 MB / 61,887,329 bytes) i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
   Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas aktualizacji.
   Podczas aktualizacji połączenie USB jest kontrolowane automatycznie, a komunikat „Connecting USB” [Połączenie USB] nie jest wyświetlany.
   Ponadto na niektórych komputerach wyświetlany jest komunikat o braku połączenia USB.
 5. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk Finish (Zakończ).