Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • NWZ-W274S

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego urządzenia NWZ-W274S do wersji 1.01
 • Data wydania: 15/04/2014
 • Czy muszę pobierać aktualizację?Stosowanie niniejszego narzędzia aktualizacji nie jest konieczne, jeżeli oprogramowanie wbudowane używanego urządzenia Walkman zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 1.01.

  W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:


  1. Podłączyć odtwarzacz WALKMAN do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB
  2. Za pomocą komputera sprawdzić zawartość pliku information.txt znajdującego się w folderze [WALKMAN].
   Plik information.txt zawiera następujące informacje.
   01: Nazwa modelu
   02: Pojemność pamięci
   03: Wersja oprogramowania wbudowanego
   Sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego
 • Korzyści i ulepszenia:
  • Poprawiona funkcja uruchamiania po włączeniu urządzenia
  • Poprawiona opcja uruchamiania plików muzycznych

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania wbudowanego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Windows:
 • Windows Vista Home Basic (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Home Premium (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Business (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Ultimate (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows 7 Starter (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Home Basic (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Home Premium (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Professional (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Ultimate (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 8 / Windows 8 Pro
 • Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro

Uwaga:Nie jest obsługiwane w niewymienionych systemach operacyjnych.
Tryb zgodności z systemem Windows XP (dostępny w systemach Windows Vista i Windows 7) nie jest obsługiwany.


Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Procesor:
  • 1 GHz lub szybszy
 • Pamięć:
  • co najmniej 1 GB w przypadku wersji 32-bitowej systemu operacyjnego; co najmniej 2 GB w przypadku wersji 64-bitowej systemu operacyjnego

Pobieranie

Przed aktualizacją

Do aktualizacji urządzenie potrzebuje 30 MB wolnego miejsca. Należy sprawdzić ilość wolnego miejsca, wykonując poniższe czynności.

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna] do momentu wyświetlenia menu Home [Strona główna]
 2. Nacisnąć przycisk Settings [Ustawienia], aby wybrać opcję Common Settings [Ustawienia standardowe], a następnie opcję Unit Information [Informacje o urządzeniu].
  Sprawdzić informacje w punkcie Free/Total Memory Space [Ilość wolnego miejsca w pamięci/całkowity rozmiar pamięci]

Należy wcześniej przesłać wszystkie utwory i dane z urządzenia do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji oprogramowania, jeśli pozostaną w pamięci urządzenia.
W przeciwnym razie nie gwarantuje się, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas aktualizacji.

Instalacja

 1. Pobieranie programu aktualizacji rozpoczyna się po kliknięciu przycisku Download [Pobierz] w dolnej części tego powiadomienia.
  Zapisać plik NWZ-W274S_V1_01.exe na komputerze, zgodnie z informacjami w wyświetlonym oknie dialogowym
 2. Po zakończeniu pobierania podłączyć urządzenie do komputera przez port USB
 3. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze
 4. Kliknąć dwukrotnie zapisany plik NWZ-W274S_V1_01.exe i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami
  • Nie odłączać urządzenia od komputera podczas aktualizacji
  • Podczas aktualizacji połączenie USB jest kontrolowane automatycznie, a komunikat Connecting USB [Połączenie USB] nie jest wyświetlany. Ponadto na niektórych komputerach wyświetlany jest komunikat o braku połączenia USB
 5. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknąć przycisk Finish [Zamknij]

Uwaga: Aby pobrać program i zaktualizować oprogramowanie wbudowane, należy zalogować się w systemie jako administrator lub inny użytkownik z uprawnieniami administratora. W przypadku systemu operacyjnego Windows 8/8.1, Windows 7 lub Windows Vista wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem Windows needs your permission to continue [System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuować]. Należy kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj], aby przejść dalej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po aktualizacji

Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić wersję oprogramowania, wykonując czynności opisane na stronie Sprawdzanie aktualnej wersji oprogramowania wbudowanego.Instalacja programu aktualizacji została zakończona pomyślnie, jeśli na ekranie wyświetlana jest wersja 1.01 oprogramowania.