Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • NWZ-W273

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa:Aktualizacja oprogramowania wbudowanego urządzenia NWZ-W273 do wersji 1.10
 • Data wydania:26.09.2013
 • Czy muszę pobierać aktualizację?Stosowanie niniejszego narzędzia aktualizacyjnego nie jest konieczne, jeżeli oprogramowanie sprzętowe używanego urządzenia Walkman zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 1.10. W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:
  • Aby sprawdzić te informacje, należy podłączyć odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą stacji dokującej USB (dostarczonej z urządzeniem).
   Za pomocą komputera sprawdzić zawartość pliku information.txt znajdującego się w folderze [WALKMAN].
   Plik information.txt zawiera następujące informacje.
   01: Nazwa modelu
   02: Pojemność pamięci
   03: Wersja oprogramowania wbudowanego
 • Korzyści i udoskonalenia
  • Obsługa nowego formatu listy odtwarzania (lista odtwarzania w formacie .m3u)

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Windows:
 • Windows XP Home Edition (z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym)
 • Windows XP Professional (z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym)
  Uwaga: (64-bitowa wersja systemu Windows XP Professional nie jest obsługiwana).
 • Windows Vista Home Basic (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Home Premium (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Business (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Ultimate (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Business
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:
 • Procesor: 1 GHz lub szybszy
 • Pamięć: 1 GB lub więcej / w przypadku systemu Windows 8: 2 GB lub więcej (wersja 64-bitowa)

Pobieranie

Ważne uwagi:
 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego wymagana ilość wolnego miejsca w urządzeniu wynosi około 50 MB. Należy sprawdzić ilość wolnego miejsca, wykonując poniższe czynności. Za pomocą komputera sprawdzić zawartość pliku information.txt znajdującego się w folderze [WALKMAN]. Plik information.txt zawiera następujące informacje.
  01: Nazwa modelu
  02: Pojemność pamięci
  03: Wersja oprogramowania wbudowanego
 • Podłączyć odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą stacji dokującej USB (dostarczonej w zestawie), a następnie sprawdzić parametry.
 • Należy wcześniej przesłać wszystkie utwory i dane z urządzenia do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji oprogramowania, jeśli pozostaną w pamięci urządzenia. W przeciwnym razie nie gwarantuje się, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas aktualizacji.

Sposób pobierania aktualizacji oprogramowania wbudowanego:
 1. Zalogować się jako administrator. W przypadku systemu operacyjnego Windows 7 lub Windows Vista wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem Windows needs your permission to continue [System Windows potrzebuje Twojej zgody, aby kontynuować]. Należy kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj], aby przejść dalej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [NWZ-W270_V1_10.exe] (rozmiar: 16,2 MB).
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).
  Użytkownicy systemu Windows 8:
  W przypadku ustawień początkowych przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Kliknąć kafelek Desktop [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Explorer [Eksplorator] odszukać pobrany plik w folderze Downloads [Pobrane].

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania wbudowanego urządzenia NWZ-W273 do wersji 1.10.

 1. Po zakończeniu pobierania podłączyć urządzenie do komputera przez port USB.
 2. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 3. Dwukrotnie kliknąć zapisany plik NWZ-W270_V1_10.exe i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. * Nie odłączać urządzenia od komputera podczas aktualizacji.* Podczas aktualizacji połączenie USB jest kontrolowane automatycznie, a komunikat Connecting USB [Połączenie USB] nie jest wyświetlany. Ponadto na niektórych komputerach wyświetlany jest komunikat o braku połączenia USB.
 4. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknąć przycisk Finish [Zakończ].
Po aktualizacji
 • Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić wersję oprogramowania, wykonując czynności opisane poniżej:
  • Za pomocą komputera sprawdzić zawartość pliku information.txt w folderze [WALKMAN]. Plik information.txt zawiera następujące informacje. 01: Nazwa modelu
   02: Pojemność pamięci
   03: Wersja oprogramowania wbudowanego Instalacja aktualizacji została zakończona pomyślnie, jeśli na ekranie wyświetlana jest wersja oprogramowania 2.01.
 • Stację dokującą USB należy odłączyć przed przeniesieniem listy odtwarzania. Może dojść do uszkodzenia listy odtwarzania przenoszonej bez odłączania stacji dokującej USB po zakończeniu aktualizacji. Jeżeli lista odtwarzania zostanie uszkodzona, należy ją usunąć w Eksploratorze, a następnie ponowić próbę przenoszenia.
Błędy podczas aktualizacji
 • Jeśli na komputerze wyświetlany jest komunikat: The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device [Nie można przesłać pliku aktualizacyjnego z powodu braku wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku urządzenia], wówczas należy:
  Aktualizacja mogła zakończyć się niepowodzeniem. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Należy spróbować ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji.
 • Stację dokującą USB należy odłączyć przed przeniesieniem listy odtwarzania. Może dojść do uszkodzenia listy odtwarzania przenoszonej bez odłączania stacji dokującej USB po zakończeniu aktualizacji. Jeżeli lista odtwarzania zostanie uszkodzona, należy ją usunąć w Eksploratorze, a następnie ponowić próbę przenoszenia.