Informacja o tym pliku do pobrania

Posiadaczom odtwarzaczy Walkman z serii S oferowana jest usługa pobierania programu aktualizującego oprogramowanie wbudowane odtwarzaczy NWZ-S638FNWZ-S639F.
Oferowana jest aktualizacja do najnowszej wersji (1.11) oprogramowania wbudowanego odtwarzaczy NWZ-S638FNWZ-S639F. Prosimy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Produkty

Aktualizacją objęte są poniższe modele, których wersja oprogramowania wbudowanego to 1,10 lub starsza.

Usprawnienia

Użytkownicy tych produktów mogą napotykać problemy opisane poniżej. Niniejsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego je eliminuje.

 • Czasem podczas odtwarzania plików muzycznych obsługa urządzeń jest niemożliwa, a potem następuje ich automatyczne wyłączenie i włączenie.

Jak sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego

Aby sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego, należy wykonać poniższe czynności.

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna] do momentu wyświetlenia menu Home [Strona główna].
 2. Nacisnąć przycisk ///, aby wybrać opcję (Settings) [Ustawienia], a następnie nacisnąć przycisk .
 3. Nacisnąć przycisk ///, aby wybrać opcję Common Settings [Ustawienia wspólne], a następnie nacisnąć przycisk .
 4. Nacisnąć przycisk ///, aby wybrać opcję Unit Information [Informacje o urządzeniu], a następnie nacisnąć przycisk .
  Sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego.

Obsługiwane środowiska komputerowe

System operacyjny

 • Windows Vista® Ultimate (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows Vista® Business (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows Vista® Home Premium (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows Vista® Home Basic (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows® XP Professional (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows® XP Home Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
  (64-bitowe wersje systemów operacyjnych nie są obsługiwane)

Wymagania sprzętoweProcesor CPU: Pentium 4 1,0 GHz lub szybszy
Pamięć: co najmniej 512MB
Wyświetlacz: rozdzielczość 800 x 600 pikseli lub wyższa (zalecana: 1024 x 768 lub wyższa)
Głębia kolorów: High Color (16 bitów) lub większa

Przed pobraniem

Aby pobrać program i zaktualizować oprogramowanie wbudowane, należy zalogować się w systemie jako administrator lub inny użytkownik z uprawnieniami administratora. W przypadku systemu Windows Vista wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem Windows needs your permission to continue [System Windows potrzebuje Twojej zgody, aby kontynuować]. Należy kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj], aby przejść dalej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instalacja

Aby pobrać program, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Utworzyć folder o nazwie FWUP na dysku C: komputera, do którego zostanie pobrany plik.
 2. Pobrać plik odpowiedni dla modelu odtwarzacza do folderu utworzonego w punkcie 1.

  Nazwa modelu: NWZ-S638F/NWZ-S639F
  Nazwa pliku: NWZ-S630F_V1_11.exe
  Rozmiar pliku: 28 553 kB

 3. Po przeczytaniu niniejszych instrukcji kliknąć przycisk Pobierz wyświetlany u dołu strony i wybrać program aktualizacyjny dla odpowiedniego modelu. Wówczas rozpocznie się pobieranie pliku. Aby pobrać plik, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknach dialogowych.

Procedura aktualizacji

Po zakończeniu pobierania należy wykonać poniższe czynności, aby zaktualizować oprogramowanie.

Uwaga:

Do aktualizacji urządzenie potrzebuje około 30 MB wolnego miejsca. Ponadto należy przesłać wszystkie utwory i dane z urządzenia do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji oprogramowania, jeśli pozostaną w pamięci urządzenia. W przeciwnym razie nie gwarantuje się, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas aktualizacji.

Przygotowanie (formatowanie odtwarzacza Walkman)

Uwaga:

podczas formatowania wszystkie ustawienia użytkownika, w tym ustawienia menu i zapisane częstotliwości stacji radiowych, zostaną przestawione na domyślne ustawienia fabryczne. Pliki muzyczne, zdjęcia i filmy nie są usuwane.

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna] w trybie wstrzymania, aż wyświetlone zostanie menu główne.
 2. Nacisnąć przycisk ///, aby wybrać opcję (Settings) [Ustawienia], a następnie nacisnąć przycisk , aby potwierdzić działanie.
 3. Nacisnąć przycisk ///, aby wybrać opcję Common Settings [Ustawienia wspólne], a następnie nacisnąć przycisk , aby potwierdzić działanie.
 4. Nacisnąć przycisk ///, aby wybrać opcję Reset All Settings [Skasuj wszystkie ustawienia], a następnie nacisnąć przycisk , aby potwierdzić działanie. Wyświetlony zostanie ekran z prośbą o potwierdzenie przywrócenia ustawień fabrycznych.
 5. Nacisnąć przycisk /, aby wybrać opcję Yes [Tak], a następnie nacisnąć przycisk , aby potwierdzić działanie. Wyświetlony zostanie komunikat Restored factory settings [Przywrócono ustawienia fabryczne].
Rozpoczęcie aktualizacji
 1. Po przygotowaniu urządzenia podłączyć je do komputera.
 2. Zamknąć wszystkie programy pracujące w systemie Windows.
 3. Użytkownicy systemu Windows Vista: kliknąć przycisk Start na pasku zadań, potem opcję Run... [Uruchom...], a następnie All Programs [Wszystkie programy] - Accessory [Akcesoria].
  Użytkownicy systemu Windows XP: kliknąć przycisk Start na pasku zadań, a następnie opcję Run... [Uruchom...]. Otwarte zostanie okno dialogowe Run... [Uruchamianie].
 4. Wpisać ścieżkę C:\FWUP\NWZ-S630F_V1_11.exe w polu Open [Otwórz], a następnie kliknąć przycisk OK. Uruchomiony zostanie program aktualizacyjny.
 5. Postąpić zgodnie z komunikatem.
  Uwaga:
  • Nie odłączać urządzenia od komputera podczas aktualizacji.
  • Podczas aktualizacji połączenie USB jest kontrolowane automatycznie, a komunikat Connecting USB [Połączenie USB] nie jest wyświetlany. Ponadto na niektórych komputerach wyświetlany jest komunikat o braku połączenia USB.
 6. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknąć przycisk Finish [Zakończ].
Błędy podczas aktualizacji
 • Jeśli na komputerze wyświetlany jest komunikat: The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device [Nie można przesłać pliku aktualizacyjnego z powodu braku wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku urządzenia], wówczas należy usunąć niektóre utwory z pamięci urządzenia lub przesłać je do komputera, aby zapewnić więcej niż 30 MB wolnego miejsca. Potem należy rozpocząć aktualizację ponownie.
 • Jeśli na komputerze wyświetlany jest komunikat The software update of the NWZ-S638F (or NWZ-S639F) device to version 1.11 timed out [Upłynął czas aktualizacji oprogramowania urządzenia NWZ-S638F (lub NWZ-S639F) do wersji 1.11].
  Oznacza to, że aktualizacja się nie powiodła. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Spróbować ponownie wykonać Procedurę aktualizacji.
Po aktualizacji

Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić wersję oprogramowania, wykonując czynności opisane w punkcie Jak sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego znajdującym się u góry strony. Instalacja aktualizacji została zakończona pomyślnie, jeśli na ekranie wyświetlana jest wersja oprogramowania 1.11.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • NWZ-S630F_V1_11.exe

Rozmiar pliku

 • 27.88 Mb