Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • NWZ-E584
 • NWZ-E585

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego modelu NWZ-E584/E585 do wersji 1.02
 • Data wydania: 17-04-2014
 • Czy muszę pobierać aktualizację?Stosowanie niniejszego narzędzia aktualizacyjnego nie jest konieczne, jeżeli oprogramowanie sprzętowe używanego urządzenia Walkman zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 1.02.
  W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:
  1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna] do momentu wyświetlenia menu Home [Strona główna].
  2. Wybrać opcje (Ustawienia), Common Settings [Ustawienia standardowe] i Unit Information [Informacje o urządzeniu].
  3. Potwierdzić numer modelu oraz wersję oprogramowania sprzętowego.
 • Korzyści i ulepszenia:
  • Poprawa odtwarzania plików z list odtwarzania przesłanych z programu Media Go (komputery Macintosh)

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania sprzętowego jest kompatybilna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Mac OS:

 • OS X 10.8-10.11, macOS 10.12-10.13 (*15-03-2018)
Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:

 • Procesor:
  • 1 GHz lub szybszy
 • Pamięć:
  • 1 GB lub więcej

Pobieranie

Przed aktualizacją

Do aktualizacji urządzenie potrzebuje 80 MB wolnego miejsca. Należy sprawdzić ilość wolnego miejsca, wykonując poniższe czynności.

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna], aż wyświetlone zostanie menu Home [Strona główna]
 2. Wybrać opcje (Ustawienia), Common Settings [Ustawienia standardowe] i Unit Information [Informacje o urządzeniu]
 3. Sprawdzić informacje w punkcie Free/Total Memory Space [Ilość wolnego miejsca w pamięci/całkowity rozmiar pamięci]

Należy wcześniej przesłać wszystkie utwory i dane z urządzenia do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji oprogramowania, jeśli pozostaną w pamięci urządzenia.
W przeciwnym razie nie gwarantuje się, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas aktualizacji.

Instalacja

 1. Pobieranie programu aktualizacyjnego rozpoczyna się po kliknięciu przycisku Download [Pobierz] w dolnej części tego powiadomienia.
  Postępując zgodnie z poleceniem w wyświetlonym oknie dialogowym, zapisać plik NWZ-E580_V1_02.dmg (57.5 MB (60 349 505 bajtów)) na komputerze
 2. Po zakończeniu pobierania podłączyć urządzenie do komputera przez port USB
 3. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze
 4. Kliknąć dwukrotnie zapisany plik NWZ-E580_V1_02.dmg (57.5MB (60 349 505 bajtów)) i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami
  • Nie odłączać urządzenia od komputera podczas aktualizacji
  • Podczas aktualizacji połączenie USB jest kontrolowane automatycznie, a komunikat Connecting USB [Połączenie USB] nie jest wyświetlany. Ponadto na niektórych komputerach wyświetlany jest komunikat o braku połączenia USB
 5. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknąć przycisk Finish [Zamknij]
Po aktualizacji

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić wersję oprogramowania, wykonując czynności opisane poniżej.

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna] do momentu wyświetlenia menu Home [Strona główna].
 2. Wybrać opcje (Ustawienia), Common Settings [Ustawienia standardowe] i Unit Information [Informacje o urządzeniu].
 3. Potwierdzić numer modelu oraz wersję oprogramowania sprzętowego.
Instalacja programu aktualizacyjnego została zakończona pomyślnie, jeśli na ekranie wyświetlana jest wersja oprogramowania 1.02.