Informacja o tym pliku do pobrania

Posiadaczom odtwarzaczy Walkman z serii E oferowana jest usługa pobierania programu aktualizującego oprogramowanie wbudowane odtwarzaczy NWZ-E443/E444/E445.
Prosimy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Release date

 • 27/11/2009

Urządzenie

Aktualizacją objęte są poniższe modele, których wersja oprogramowania wbudowanego to 1.00 lub starsza.

Produkty

 • NWZ-E443/E444/E445

Rozwiązane problemy

Użytkownicy tych produktów mogą napotykać problemy opisane poniżej. Niniejsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego je eliminuje.

 • Gdy odtwarzacz WALKMAN jest podłączony do zestawu NAS-SC500PK lub CMT-LX50WMR i wybrano funkcję WM-PORT.
 • Gdy stacja dokująca BCR-NWU5 jest odłączona od komputera PC, jeśli odtwarzacz WALKMAN podłączono do stacji BCR-NWU5 połączonej z komputerem.

Dodatkowa funkcja

Aktualizacja oprogramowania wprowadza nowe funkcje:

 • Produktów można używać na komputerach z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7.
  • Obsługiwane są wydania Home Basic, Home Premium, Professional oraz Ultimate niniejszego systemu.
  • Dostarczana z produktem aplikacja Content Transfer w wersji 1.2 nie jest kompatybilna z systemem Windows 7. W przypadku systemu Windows 7 należy pobrać aplikację Content Transfer w wersji 1.3.

Jak sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna] do momentu wyświetlenia menu Home [Strona główna].
 2. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję (Settings) [Ustawienia], a następnie nacisnąć przycisk .
 3. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję Common Settings [Ustawienia wspólne], a następnie nacisnąć przycisk .
 4. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję Unit Information [Informacje o urządzeniu], a następnie nacisnąć przycisk .
  Sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego.

Wymagania dotyczące komputera

Systemy operacyjne

 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 lub nowszy)
 • Windows Vista Business (Service Pack 1 lub nowszy)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 lub nowszy)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 lub nowszy)
 • Windows XP Professional (Service Pack 2 lub nowszy)
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 lub nowszy)
  (Oprogramowanie jest zgodne z 64-bitową wersją systemu Windows 7 i Windows Vista).

Sprzętowe

Procesor CPU:

 • Windows 7: Pentium lll 1GHz lub nowszy
 • Windows Vista: Pentium lll 800MHz lub nowszy
 • Windows XP: Pentium lll 450MHz lub nowszy

Pamięć:

 • Windows 7: 1 GB lub więcej (wersja 32-bitowa)/2 GB lub więcej (wersja 64-bitowa)
 • Windows Vista: 512MB lub więcej
 • Windows XP: 256MB lub więcej

Wyświetlacz: rozdzielczość 800 x 600 lub wyższa (zalecana: 1024 x 768 lub wyższa)
Głębia kolorów: High Color (16 bitów) lub większa

Przed pobraniem

Aby pobrać program i zaktualizować oprogramowanie wbudowane, należy zalogować się w systemie jako administrator lub inny użytkownik z uprawnieniami administratora.
W przypadku uzytkowników systemu Windows Vista® wyswietlane jest okno dialogowe kontroli konta uzytkownika z komunikatem Windows® needs your permission to continue [System Windows® potrzebuje Twojej zgody, aby kontynuować]. Należy kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj], aby przejść dalej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instalacja

Aby pobrać program, należy wykonać poniższe czynności.

 1. Na dysku C komputera należy utworzyć folder o nazwie „FWUP” do przechowywania pobieranych danych.
 2. Przed pobraniem należy zaakceptować warunki znajdujące się u dołu strony.
 3. Należy pobrać poniższy plik do folderu utworzonego w kroku 1.
  NWZ-E440_V1_01.exe (9,339KB)
 4. Po zakończeniu pobierania upewnić się, że pobrany plik jest poprawny: otworzyć program Windows Explorer [Eksplorator Windows] i upewnić się, że plik ma rozmiar 9339 KB. Jeśli rozmiar pliku jest inny, należy pobrać plik ponownie.

Procedura aktualizacji

Po zakończeniu pobierania należy wykonać poniższe czynności, aby zaktualizować oprogramowanie.

Uwaga:

Proces aktualizacji wymaga, aby w pamięci odtwarzacza WALKMAN dostępne było co najmniej 50 MB wolnego miejsca.
Zaleca się, aby przed przystąpieniem do aktualizacji wykonać kopię zapasową wszelkich danych (utworów muzycznych i innych plików) zapisanych w pamięci odtwarzacza WALKMAN.

 1. Podłączyć urządzenie do komputera.
 2. Zamknąć wszystkie programy uruchomione w systemie Windows. Jeśli aplikacja Content Transfer uruchomi się automatycznie, zamknąć ją i wszystkie inne uruchomione programy.
 3. Odnaleźć plik aktualizacyjny w folderze FWUP na dysku C komputera. Kliknąć dwukrotnie plik NWZ-E440_V1_01.exe.
 4. Uruchomi się program aktualizacyjny.
 5. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i nie odłączać odtwarzacza WALKMAN od komputera przed zakończeniem procesu aktualizacji, mimo że na ekranie mogą pojawiać się komunikaty o braku połączenia USB.
 6. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się odpowiedni komunikat. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Oprogramowanie odtwarzacza WALKMAN zostało zaktualizowane.

Błędy mogące się pojawić podczas procesu aktualizacji.

 • Na komputerze wyświetlany jest komunikat: The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device [Nie można przesłać pliku aktualizacyjnego z powodu braku wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku urządzenia].  Należy usunąć część utworów muzycznych lub plików z pamięci odtwarzacza WALKMAN lub przenieść je na dysk twardy komputera, aby uzyskać co najmniej 50 MB wolnego miejsca w pamięci odtwarzacza WALKMAN.
 • Na komputerze wyświetlany jest komunikat: The software update of the NWZ-E443 (or NWZ-E444/E445) device to version 1.01 timed out [Upłynął czas aktualizacji oprogramowania urządzenia NWZ-E443 (lub NWZ-E444/445) do wersji 1.01].  Aktualizacja mogła zakończyć się niepowodzeniem. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Podjąć próbę ponownego wykonania procedury aktualizacji.

Po zakończeniu aktualizacji.Upewnić się, że oprogramowanie odtwarzacza WALKMAN zostało poprawnie zaktualizowane, sprawdzając wersję oprogramowania:

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna] do momentu wyświetlenia menu Home [Strona główna].
 2. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję (Settings) [Ustawienia], a następnie nacisnąć przycisk .
 3. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję Common Settings [Ustawienia wspólne], a następnie nacisnąć przycisk .
 4. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję Unit Information [Informacje o urządzeniu], a następnie nacisnąć przycisk .
  Sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • NWZ-E440_V1_01.exe

Rozmiar pliku

 • 9.12 Mb