Informacja o tym pliku do pobrania

Posiadaczom odtwarzaczy Walkman z serii E oferowana jest usługa pobierania programu aktualizującego oprogramowanie wbudowane odtwarzaczy NWZ-E435F/E436F/E438F.
Oferowana jest aktualizacja do najnowszej wersji (1.02) oprogramowania wbudowanego odtwarzaczy NWZ-E435F/E436F/E438F. Prosimy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Urządzenie

Aktualizacją objęte są poniższe modele, których wersja oprogramowania wbudowanego to 1,01 lub starsza.

Produkty

 • NWZ-E435F/E436F/E438F

Rozwiązane problemy

Użytkownicy tych produktów mogą napotykać problemy opisane poniżej. Niniejsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego je eliminuje.

 • Tytuł i informacje o albumie zawarte w plikach nie są prawidłowo wyświetlane w urządzeniu.
 • Urządzenie jest wyłączane w określonym momencie podczas odtwarzania plików MP4 z biblioteki wideo.
 • Podczas odtwarzania plików WMV z biblioteki wideo pomijanych jest kilka pierwszych sekund nagrania.
 • Podczas odtwarzania filmów czasem dochodzi do desynchronizacji obrazu i dźwięku.

Jak sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego

Aby sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego, należy wykonać poniższe czynności.

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna] do momentu wyświetlenia menu Home [Strona główna].
 2. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję (Settings) [Ustawienia], a następnie nacisnąć przycisk .
 3. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję Common Settings [Ustawienia wspólne], a następnie nacisnąć przycisk .
 4. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję Unit Information [Informacje o urządzeniu], a następnie nacisnąć przycisk .
  Sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego.

Obsługiwane środowisko komputerowe

Obsługiwane systemy operacyjne

 • Windows Vista® Ultimate (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows Vista® Business (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows Vista® Home Premium (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows Vista® Home Basic (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows® XP Professional (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows XP Home Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
  (64-bitowe wersje systemów operacyjnych nie są obsługiwane)

Wymagania sprzętoweProcesor CPU: Pentium 4 1,0 GHz lub szybszy
Pamięć: co najmniej 512MB
Wyświetlacz: rozdzielczość 800 x 600 pikseli lub wyższa (zalecana: 1024 x 768 lub wyższa)
Głębia kolorów: High Color (16 bitów) lub większa

Przed pobraniem

Aby pobrać program i zaktualizować oprogramowanie wbudowane, należy zalogować się w systemie jako administrator lub inny użytkownik z uprawnieniami administratora.
W przypadku uzytkowników systemu Windows Vista® wyswietlane jest okno dialogowe kontroli konta uzytkownika z komunikatem Windows® needs your permission to continue [System Windows® potrzebuje Twojej zgody, aby kontynuować]. Należy kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj], aby przejść dalej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instalacja

Aby pobrać program, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Utworzyć folder o nazwie FWUP na dysku C: komputera, do którego zostanie pobrany plik.
 2. Pobrać następujący plik do folderu utworzonego w punkcie 1:
  NWZ-E430F_V1_02.exe (6700 kB).
 3. Po zakończeniu pobierania wybrać opcję Views [Widok] - Details [Szczegóły] w oknie Eksploratora Windows, aby sprawdzić rozmiar wybranego pliku. Jeżeli rozmiar pliku jest inny niż podany powyżej, należy spróbować pobrać plik ponownie.

Po przeczytaniu niniejszych instrukcji kliknąć przycisk Pobierz znajdujący się u dołu strony. Potem rozpocznie się pobieranie pliku. Aby pobrać plik, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknach dialogowych.

Procedura aktualizacji

Po zakończeniu pobierania należy wykonać poniższe czynności, aby zaktualizować oprogramowanie.

Uwaga:

do aktualizacji urządzenie potrzebuje 20 MB wolnego miejsca.
Ponadto należy przesłać wszystkie utwory i dane z urządzenia do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji oprogramowania, jeśli pozostaną w pamięci urządzenia. W przeciwnym razie nie gwarantuje sie, ze utwory i dane nie zostana uszkodzone lub usuniete podczas aktualizacji.

 1. Zamknac wszystkie programy pracujace w systemie Windows® i zakończyć wszystkie operacje przed rozpoczęciem aktualizacji.
  Uwaga: jeżeli do komputera podłączone są inne cyfrowe odtwarzacze muzyczne, należy je od odłączyć.
 2. Podłączyć urządzenie do komputera.
  Uwaga: w przypadku korzystania z notebooka należy podłączyć zasilacz sieciowy do komputera, aby zapobiec rozładowaniu baterii.
 3. Uzytkownicy systemu Windows Vista®: kliknąć przycisk Start na pasku zadań, potem opcję Run... [Uruchom...], a następnie All Programs [Wszystkie programy] - Accessory [Akcesoria].
  Uzytkownicy systemu Windows® XP: kliknąć przycisk Start na pasku zadań, a następnie opcję Run... [Uruchom...].
  Otwarte zostanie okno dialogowe Run... [Uruchamianie].
 4. Wpisać ścieżkę C:\FWUP\NWZ-E430F_V1_02.exe w polu Open [Otwórz], a następnie kliknąć przycisk OK.
  Uruchomiony zostanie program aktualizacyjny.
 5. Sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania wbudowanego / Zaktualizować oprogramowanie wbudowane.
 6. Po wyświetleniu komunikatu Ready [Gotowy], kliknąć przycisk Start.
  Uwaga: nie odłączać urządzenia od komputera podczas aktualizacji.
 7. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknąć przycisk Close [Zamknij].

Błędy podczas aktualizacji

 • Jeśli w punkcie 5 wyświetlana wersja oprogramowania wbudowanego to 0.00, należy zamknąć wszystkie programy zainstalowane na komputerze (w tym programy włączane podczas uruchamiania systemu) i ponownie spróbować zaktualizować oprogramowanie wbudowane.

Po aktualizacji

Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić wersję oprogramowania, wykonując czynności opisane w punkcie Jak sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego.

Instalacja aktualizacji została zakończona pomyślnie, jeśli na ekranie wyświetlana jest wersja oprogramowania 1,02.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • NWZ-E430F_V1_02.exe

Rozmiar pliku

 • 6.54 Mb