Informacja o tym pliku do pobrania

Posiadaczom odtwarzaczy Walkman z serii B oferowana jest usługa pobierania aktualizacji oprogramowania wbudowanego odtwarzaczy NWZ-B133/NWZ-B135/NWZ-B133F/B135F.

Oferowana jest aktualizacja do najnowszej wersji (1.01) oprogramowania wbudowanego odtwarzaczy NWZ-B133/NWZ-B135/NWZ-B133F/B135F. Prosimy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Produkty

Aktualizacją objęte są poniższe modele, których wersja oprogramowania wbudowanego to 1.00.

Rozwiązane problemy

Użytkownicy tych produktów mogą napotykać problemy opisane poniżej. Niniejsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego je eliminuje.

 • Podczas odtwarzania nagranych plików dźwiękowych lub audycji radiowych może nastąpić pominięcie kilku sekund nagrania.
 • Urządzenia mogą nie pracować prawidłowo podczas korzystania z samochodowych zestawów słuchawkowych Sony podłączanych za pośrednictwem złącza USB.

Jak sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego

Aby sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego, należy wykonać poniższe czynności.

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna] do momentu wyświetlenia menu Home [Strona główna].
 2. Nacisnąć przycisk / , aby wybrać opcję (Settings) [Ustawienia], a następnie nacisnąć przycisk .
 3. Nacisnąć przycisk / , aby wybrać opcję Information [Informacje], a następnie nacisnąć przycisk , aby potwierdzić działanie.
  Sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego.

Obsługiwane środowiska komputerowe

System operacyjny

 • Windows Vista® Ultimate (z dodatkiem Service Pack 1)
 • Windows Vista® Business (z dodatkiem Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Premium (z dodatkiem Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Basic (z dodatkiem Service Pack 1)
 • Windows® XP Professional (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows® XP Home Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
  (64-bitowe wersje systemów operacyjnych nie są obsługiwane)

Wymagania sprzętoweProcesor CPU: Pentium III 300MHz lub szybszy (Pentium III 800 MHz lub szybszy dla systemu Windows Vista)
Pamięć: 64 MB lub więcej (512 MB lub więcej dla systemu Windows Vista)
Wyświetlacz: rozdzielczość 800 x 600 pikseli lub wyższa (zalecana: 1024 x 768 lub wyższa)
Głębia kolorów: High Color (16 bitów) lub większa

Przed pobraniem

 • Aby pobrać program i zaktualizować oprogramowanie wbudowane, należy zalogować się w systemie jako administrator lub inny użytkownik z uprawnieniami administratora.
  W przypadku systemu Windows Vista wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem Windows needs your permission to continue [System Windows potrzebuje Twojej zgody, aby kontynuować]. Należy kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj], aby przejść dalej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie .

Instalacja

Aby pobrać program, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Utworzyć folder o nazwie FWUP na dysku C: komputera, do którego zostanie pobrany plik.
 2. Pobrać następujący plik do folderu utworzonego w punkcie 1:

  NWZ-B130_V1_01.exe (3159 kB).
 3. Po zakończeniu pobierania wybrać opcję Views [Widok] - Details [Szczegóły] w oknie Eksploratora Windows, aby sprawdzić rozmiar wybranego pliku. Jeżeli rozmiar pliku jest inny niż podany powyżej, należy spróbować pobrać plik ponownie.

Po przeczytaniu niniejszych instrukcji, należy kliknąć przycisk Pobierz znajdujący się u dołu strony. Wyświetlone zostanie okno dialogowe i rozpocznie się pobieranie. Postępować zgodnie z instrukcjami w oknie dialogowym wyświetlanym na ekranie.

Procedura aktualizacji

Po zakończeniu pobierania należy wykonać poniższe czynności, aby zaktualizować oprogramowanie.

Uwaga:

należy przesłać wszystkie utwory i dane z urządzenia na dysk komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji oprogramowania, jeśli pozostaną w pamięci urządzenia. W przeciwnym razie nie gwarantuje się, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas aktualizacji.

Rozpoczęcie aktualizacji
 1. Zamknąć wszystkie programy pracujące w systemie Windows i zakończyć wszystkie operacje przed rozpoczęciem aktualizacji.
  Uwaga: jeżeli do komputera podłączone są inne cyfrowe odtwarzacze muzyczne, należy je od odłączyć.
 2. Podłączyć urządzenie do komputera.
  Uwaga: w przypadku korzystania z notebooka należy podłączyć zasilacz sieciowy do komputera, aby zapobiec rozładowaniu baterii.
 3. Użytkownicy systemu Windows Vista: kliknąć przycisk Start na pasku zadań, potem opcję Run... [Uruchom...], a następnie All Programs [Wszystkie programy] - Accessory [Akcesoria].
  Użytkownicy systemu Windows XP: kliknąć przycisk Start na pasku zadań, a następnie opcję Run... [Uruchom...]. Otwarte zostanie okno dialogowe Run... [Uruchamianie].
 4. Wpisać ścieżkę C:\FWUP\NWZ-B130_V1_01.exe w polu Open [Otwórz], a następnie kliknąć przycisk OK.
  Uruchomiony zostanie program aktualizacyjny.
 5. Sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania wbudowanego / Zaktualizować oprogramowanie wbudowane.
 6. Po wyświetleniu komunikatu Ready [Gotowy], kliknąć przycisk Start.
  Uwaga: nie odłączać urządzenia od komputera podczas aktualizacji.
 7. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknąć przycisk Close [Zamknij].
Błędy podczas aktualizacji

Jeśli w punkcie 5 wyświetlana wersja oprogramowania wbudowanego to 0.00, należy zamknąć wszystkie programy zainstalowane na komputerze (w tym programy rezydentne) i ponownie spróbować zaktualizować oprogramowanie wbudowane.

Po aktualizacji

Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić wersję oprogramowania, wykonując czynności opisane w punkcie "Jak sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego" znajdującym się u góry strony.
Instalacja aktualizacji została zakończona pomyślnie, jeśli na ekranie wyświetlana jest wersja oprogramowania 1,01.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • NWZ-B130_V1_01.exe

Rozmiar pliku

 • 3.08 Mb