Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • NWZ-A864
 • NWZ-A865
 • NWZ- A866
 • NWZ-A867

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzeń NWZ-A864 / A865 / A866 / A867 do wersji 1.04
 • Data wydania: 20/11/2013
 • Czy muszę pobierać aktualizację?Stosowanie niniejszego narzędzia aktualizacyjnego nie jest konieczne, jeżeli oprogramowanie sprzętowe używanego urządzenia Walkman zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 1.04.
  W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:
  1. Nacisnąć przycisk HOME [STRONA GŁÓWNA] w celu ukazania się menu strony głównej.
  2. Nacisnąć przycisk (Settings) [(Ustawienia)], aby wybrać opcję Common Settings [Ustawienia standardowe], a następnie opcję Unit Information [Informacje o urządzeniu].
   Sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego.
 • Korzyści i ulepszenia:
  • Lepsza łączność przez Bluetooth
  • Wcześniejsze korzyści zawarte w tej aktualizacji: ulepszona obsługa panelu dotykowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Windows:
 • Windows XP Home Edition (z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym)
 • Windows XP Professional (z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym)
  Uwaga: (64-bitowa wersja systemu Windows XP Professional nie jest obsługiwana).
 • Windows Vista Home Basic (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Home Premium (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Business (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows Vista Ultimate (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows 7 Starter (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Home Basic (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Home Premium (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Professional (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 7 Ultimate (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:
 • Procesor:
  • Windows 8: co najmniej 1 GHz
  • Windows 7: Pentium III 1 GHz lub szybszy
  • Windows Vista: Pentium III 800 MHz lub szybszy
  • Windows XP: Pentium III 500 MHz lub szybszy
 • Pamięć:
  • Windows 8: 1 GB lub więcej (32-bity)/2 GB lub więcej (64-bity)
  • Windows 7: 1 GB lub więcej (32-bity)/2 GB lub więcej (64-bity)
  • Windows Vista: co najmniej 512 MB
  • Windows XP: co najmniej 256 MB

Pobieranie

Przed aktualizacją

Do aktualizacji urządzenie potrzebuje 70 MB wolnego miejsca. Należy sprawdzić ilość wolnego miejsca, wykonując poniższe czynności.

 1. Nacisnąć przycisk HOME [STRONA GŁÓWNA] w celu ukazania się menu strony głównej.
 2. Nacisnąć przycisk (Settings) [(Ustawienia)], aby wybrać opcję Common Settings [Ustawienia standardowe], a następnie opcję Unit Information [Informacje o urządzeniu].
  Sprawdzić informacje w punkcie Free/Total Memory Space [Ilość wolnego miejsca w pamięci/całkowity rozmiar pamięci].

Należy wcześniej przesłać wszystkie utwory i dane z urządzenia do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji oprogramowania, jeśli pozostaną w pamięci urządzenia.
W przeciwnym razie nie gwarantuje się, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas aktualizacji.

Instalacja

 1. Pobieranie programu aktualizacyjnego rozpoczyna się po kliknięciu przycisku Pobierz w dolnej części tego powiadomienia.
  Należy zapisać plik NWZ-A860_V1_04.exe (51,1 MB) na komputerze, zgodnie z informacjami w wyświetlonym oknie dialogowym.
 2. Po zakończeniu pobierania podłączyć urządzenie do komputera przez port USB.
 3. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 4. Kliknąć dwukrotnie zapisany plik NWZ-A860_V1_04.exe i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
  • Nie odłączać urządzenia od komputera podczas aktualizacji.
  • Podczas aktualizacji połączenie USB jest kontrolowane automatycznie, a komunikat Connecting USB [Połączenie USB] nie jest wyświetlany. Ponadto na niektórych komputerach wyświetlany jest komunikat o braku połączenia USB.
 5. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknąć przycisk Finish [Zamknij].

Uwaga: Aby pobrać program i zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, należy zalogować się w systemie jako administrator lub inny użytkownik z uprawnieniami administratora. W przypadku systemu operacyjnego Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem Windows needs your permission to continue [System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuować]. Należy kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj], aby przejść dalej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po aktualizacji

Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić wersję oprogramowania, wykonując czynności opisane w punkcie Jak sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego. Instalacja programu aktualizacyjnego została zakończona pomyślnie, jeśli na ekranie wyświetlana jest wersja oprogramowania 1.04.