Informacja o tym pliku do pobrania

Posiadaczom urządzeń WALKMAN NWZ-A826/A828/A829 oferuje się usługę pobierania uaktualnień oprogramowania wbudowanego.
Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Data wydania:

 • 12/11/2009

Urządzenia docelowe:

 • WALKMAN serii NWZ-A826/A828/A829 z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 1.01 i wcześniejszej.

Usunięte objawy

Podczas używania z następującymi produktami:

* Sieciowy system dźwiękowy HDD; NAS-SC500PK
* System komponentów Micro HI-FI; CMT-LX50WMR
* Stacja dokująca; CPF-NW001
* System aktywnych głośników; SRS-NWGU50, SRS-NWGM30, SRS-NWZ10
* Przekaźnik dźwięku w technologii Bluetooth; WLA-NWB1

Następujący objaw zostanie usunięty: kiedy urządzenie WALKMAN jest podłączone do jednego z powyższych urządzeń i jest obsługiwane za pomocą pilota zdalnego sterowania tego urządzenia, głośność może wzrosnąć.

Jak sprawdzić model i wersję oprogramowania sprzętowego

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna] do momentu wyświetlenia menu Home [Strona główna].
 2. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję (Settings) [Ustawienia], a następnie nacisnąć przycisk .
 3. Nacisnąć przycisk aby wybrać opcję Common Settings [Ustawienia standardowe] , a następnie nacisnąć przycisk .
 4. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję Unit Information [Informacje o urządzeniu] , a następnie nacisnąć przycisk .
  Sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego.

Wymagania dotyczące komputera

System operacyjny

 • Windows Vista® Ultimate
 • Windows Vista® Business
 • Windows Vista® Home Premium
 • Windows Vista® Home Basic
 • Windows Vista® w wersji 64-bitowej
 • Windows® XP Professional (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows® XP Home Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)

Sprzęt

 • Procesor CPU: Pentium 4 1,0 GHz lub szybszy
 • Pamięć: co najmniej 512 MB
 • Rozdzielczość obrazu: co najmniej 800 x 600 (zalecana: co najmniej 1024 x 768)
 • Głębia kolorów: High Color (16 bitów) lub większa

Przed rozpoczęciem pobierania

Należy zalogować się do komputera jako administrator.
Jeśli komputer posiada zainstalowany system operacyjny Windows Vista, może się pojawić następujący komunikat: "Windows needs your permission to continue" ["System Windows potrzebuje Twojej zgody aby kontynuować"] W tym przypadku należy kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj] , aby kontynuować i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

Instalacja

Aby pobrać program, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Na dysku C komputera należy utworzyć folder o nazwie „FWUP” do przechowywania pobieranych danych.
 2. Przed pobraniem należy zaakceptować warunki znajdujące się na dole strony.
 3. Należy pobrać poniższy plik do folderu utworzonego w kroku 1:
  NWZ-A820series_V1_02.exe (12 278 KB)
 4. Po zakończeniu pobierania należy sprawdzić poprawność pliku: otworzyć program Windows Explorer [Eksplorator Windows] i upewnić się, że plik ma rozmiar 12 278 KB. Jeśli rozmiar pliku jest inny, należy pobrać plik ponownie.

Procedura aktualizacji

Po zakończeniu pobierania należy wykonać poniższe czynności, aby zaktualizować oprogramowanie.

Uwaga:

Aby możliwe było przeprowadzenie aktualizacji, odtwarzacz WALKMAN musi posiadać co najmniej 25 MB wolnej pamięci.

Zaleca się utworzenie w komputerze kopii wszystkich danych (utworów muzycznych i plików) zawartych w urządzeniu WALKMAN przed rozpoczęciem aktualizacji.

 1. Podłączyć urządzenie WALKMAN do komputera.
 2. Zamknąć wszystkie programy działające w systemie operacyjnym Windows.
  W przypadku gdy funkcja Content Transfer [Przeniesienie zawartości] zostaje uruchomiona automatycznie, należy zamknąć ją i wszystkie inne programy uruchomione w systemie operacyjnym Windows.
 3. Odnaleźć plik aktualizacji znajdujący się w folderze FWUP na dysku C komputera. Kliknąć dwukrotnie plik NWZ-A820series_V1_V02.exe. Rozpocznie się procedura aktualizacji.
 4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i nie odłączać odtwarzacza WALKMAN od komputera przed ukończeniem aktualizacji, nawet jeśli na ekranie komputera pojawi się komunikat o przerwaniu łączności USB.
 5. Po ukończeniu procesu aktualizacji pojawi się komunikat o ukończeniu aktualizacji. Należy kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Oprogramowanie odtwarzacza WALKMAN jest teraz zaktualizowane.

Błędy mogące się pojawić podczas procesu aktualizacji

 • Jeżeli komputer wyświetli następujący komunikat: „The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device” [Nie można przesłać pliku aktualizacyjnego z powodu braku wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku urządzenia].  Należy usunąć niektóre utwory muzyczne lub pliki z urządzenia WALKMAN, lub przenieść je na komputer, aby uzyskać co najmniej 25 MB wolnego miejsca w urządzeniu WALKMAN.
 • Jeżeli komputer wyświetli następujący komunikat: „The software update of the NWZ-A826 (or NWZ-A828, NWZ-A829) device to version 1.02 timed out.” [Aktualizacja oprogramowania urządzenia NWZ-A826 (lub NWZ-A828, NWZ-A829) do wersji 1.02 została przerwana.]  Aktualizacja mogła zakończyć się niepowodzeniem. Należy kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Należy spróbować ponownie wykonać czynnośćUpdate procedure [Procedura aktualizacji].

Po ukończeniu aktualizacji

Należy się upewnić, że oprogramowanie odtwarzacza WALKMAN zostało poprawnie zaktualizowane, sprawdzając wersję oprogramowania wbudowanego:

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna] do momentu wyświetlenia menu Home [Strona główna].
 2. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję (Settings) [Ustawienia], a następnie nacisnąć przycisk .
 3. Nacisnąć przycisk aby wybrać opcję Common Settings [Ustawienia standardowe] , a następnie nacisnąć przycisk .
 4. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję Unit Information [Informacje o urządzeniu] , a następnie nacisnąć przycisk .
  Sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • NWZ-A820series_V1_02.exe

Rozmiar pliku

 • 11.99 Mb