Informacja o tym pliku do pobrania

Posiadaczom urządzeń WALKMAN NWZ-A726/A728/A729 oferuje się usługę pobierania uaktualnień oprogramowania wbudowanego. Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Data wydania:

 • 12/11/2009

Urządzenia docelowe:

WALKMAN serii NWZ-A726/A728/A729 z wbudowanym oprogramowaniem w wersji 1.02 i wcześniejszej.

Usunięte objawy

Podczas używania z następującymi produktami:
* Sieciowy system dźwiękowy HDD; NAS-SC500PK
* System komponentów Micro HI-FI; CMT-LX50WMR
* Stacja dokująca; CPF-NW001
* System aktywnych głośników; SRS-NWGU50, SRS-NWGM30, SRS-NWZ10
* Przekaźnik dźwięku w technologii Bluetooth; WLA-NWB1

Następujący objaw zostanie usunięty: kiedy urządzenie WALKMAN jest podłączone do jednego z powyższych urządzeń i jest obsługiwane za pomocą pilota zdalnego sterowania tego urządzenia, głośność może wzrosnąć.

Jak sprawdzić model i wersję oprogramowania sprzętowego

Aby sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego, należy wykonać poniższe czynności.

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna] do momentu wyświetlenia menu Home [Strona główna].
 2. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję (Settings) [Ustawienia], a następnie nacisnąć przycisk .
 3. Nacisnąć przycisk aby wybrać opcję Common Settings [Ustawienia standardowe] , a następnie nacisnąć przycisk .
 4. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję Unit Information [Informacje o urządzeniu] , a następnie nacisnąć przycisk .
  Sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego.

Wymagania dotyczące komputera

System operacyjny

 • Windows Vista® Ultimate
 • Windows Vista® Business
 • Windows Vista® Home Premium
 • Windows Vista® Home Basic
 • Windows Vista® w wersji 64-bitowej
 • Windows® XP Professional (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows® XP Home Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)

SprzętProcesor CPU: Pentium 4 1,0 GHz lub szybszy
Pamięć: co najmniej 512 MB
Wyświetlacz: rozdzielczość co najmniej 800 x 600 pikseli (zalecana: co najmniej 1024 x 768 pikseli)
Głębia kolorów: High Color (16 bitów) lub większa

Przed rozpoczęciem pobierania

Należy zalogować się do komputera jako administrator.
Jeśli komputer posiada zainstalowany system operacyjny Windows Vista, może się pojawić następujący komunikat: "Windows needs your permission to continue" ["System Windows potrzebuje Twojej zgody aby kontynuować"] W tym przypadku należy kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj] , aby kontynuować i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

Instalacja

Aby pobrać program, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Na dysku C komputera należy utworzyć folder o nazwie "FWUP" do przechowywania pobieranych danych.
 2. Przed pobraniem należy zaakceptować warunki znajdujące się na dole strony.
 3. Należy pobrać poniższy plik do folderu utworzonego w Kroku 1:
  NWZ-A720series_V1_03.exe (16 829 KB)
 4. Po zakończeniu pobierania należy sprawdzić poprawność pliku poprzez uruchomienie programu Windows Explorer i upewnienie się, że rozmiar pliku wynosi 16 829 KB. Jeśli rozmiar pliku jest inny, należy pobrać go ponownie.

Procedura aktualizacji

Po zakończeniu pobierania, należy wykonać poniższe czynności, aby zaktualizować oprogramowanie.

Uwaga:

Aby dokonać aktualizacji WALKMAN musi posiadać co najmniej 25 MB wolnej pamięci.
Zaleca się stworzenie w komputerze kopii wszystkich danych (utworów muzycznych i plików) zawartych w urządzeniu WALKMAN przed rozpoczęciem aktualizacji.

 1. Podłączyć urządzenie WALKMAN do komputera.
 2. Zamknąć w systemie operacyjnym Windows wszystkie działające programy.
  W przypadku gdy funkcja Content Transfer [Przeniesienie zawartości] zostaje uruchomiona automatycznie, należy zamknąc ją i wszystkie inne uruchomione programy w systemie operacyjnym Windows.
 3. Przejrzeć plik aktualizacji znajdujący się w folderze FWUP na dysku C komputera. Kliknąć dwukrotnie plik NWZ-A720series_V1_V02.exe. Rozpocznie się procedura aktualizacji.
 4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i upewnić się, że WALKMAN nie został odłączony od komputera przed ukończeniem aktualizacji, pomimo że komunikat o przerwaniu łączności USB mógł się pojawić na ekranie komputera.
 5. Po ukończeniu procesu aktualizacji pojawi się komunikat o ukończeniu aktualizacji. Należy klinąć przycisk Finish [Zakończ]. WALKMAN jest teraz uaktualniony.

Błędy mogące się pojawić podczas procesu aktualizacji.

 • W tym przypadku komputer wyświetli następujący komunikat: "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device" ["Nie można przesłać pliku aktualizacyjnego z powodu braku wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku urządzenia"].  Należy usunąć niektóre utwory muzyczne lub pliki z urządzenia WALKMAN, lub przenieść je na komputer, aby uzyskać co najmniej 25 MB wolnego miejsca w urządzeniu WALKMAN.
 • W tym przypadku komputer wyświetli następujący komunikat: "The software update of the NWZ-A726 (or NWZ-A728, NWZ-A729) device to version 1.03 timed out." ["Aktualizacja oprogramowania urządzenia NWZ-A726 (lub NWZ-A728, NWZ-A729) do wersji 1.03 została przerwana."]  Aktualizacja mogła zakończyć się niepowodzeniem. Należy kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Należy spróbować ponownie wykonać czynnośćUpdate procedure [Procedura aktualizacji].

Po ukończeniu aktualizacjiNależy się upewnić, że urządzenie WALKMAN zostało poprawnie zaktualizowane, sprawdzając opcje wbudowanego oprogramowania:

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna] do momentu wyświetlenia menu Home [Strona główna].
 2. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję (Settings) [Ustawienia], a następnie nacisnąć przycisk .
 3. Nacisnąć przycisk aby wybrać opcję Common Settings [Ustawienia standardowe] , a następnie nacisnąć przycisk .
 4. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję Unit Information [Informacje o urządzeniu] , a następnie nacisnąć przycisk .
  Sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • NWZ-A720series_V1_03.exe

Rozmiar pliku

 • 16.43 Mb