Informacja o tym pliku do pobrania

Ważna uwaga:: niektóre odtwarzacze Network WALKMAN NW-HD5 w pewnych warunkach przestają reagować na polecenia po uruchomieniu. Aby rozwiązać ten problem, firma Sony opracowała aktualizację oprogramowania wbudowanego odtwarzaczy Hard Disk Network WALKMAN NW-HD5 do wersji 1.2.

Produkty

  • Tylko odtwarzacze Hard Disk Network WALKMAN NW-HD5 z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 1.1 lub starszej.

Instalacja

Aby prawidłowo sprawdzić i zaktualizować oprogramowanie wbudowane, należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego odtwarzacza NW-HD5, należy wykonać poniższą procedurę:
  1. Podłączyć odtwarzacz NW-HD5 do źródła zasilania.
  2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk SEARCH MENU [Wyszukaj Menu], aby wyświetlić menu.
  3. Wybrać pozycję Options [Opcje] i nacisnąć opcję .
  4. Wybrać pozycję Initialize System [Uruchom system], a następnie nacisnąć opcję .
  5. Wybrać pozycję Update Firmware [Aktualizuj oprogramowanie wbudowane] i nacisnąć opcję .
  6. Jeżeli wersja oprogramowania wbudowanego to 1,2, wówczas należy:
    NIE TRZEBA AKTUALIZOWAĆ OPROGRAMOWANIA WBUDOWANEGO ODTWARZACZA NW-HD5.
  7. Jeżeli wersja oprogramowania wbudowanego to 1.1 lub starsza, wówczas należy:

    • Utworzyć następujący folder na dysku C: komputera: HDFWUPG.
    • Przeczytać informacje prawne wyświetlane u dołu strony i kliknąć przycisk Pobierz, aby pobrać program NW_HD5.BIN - 1584 kB.
    • Postępować zgodnie z instrukcjami i zapisać program w folderze C:\HDFWUPG.
    • Sprawdzić, czy rozmiar pobranego pliku wynosi 1584 kB. Jeżeli nie, usunąć plik i powtórzyć czynności opisane w punkcie b.

    Przed kontynuowaniem aktualizacji należy sporządzić kopię zapasową danych zapisanych w pamięci odtwarzacza NW-HD5 na komputerze.

    Aby sporządzić kopię zapasową, należy przeczytać poniższe informacje.  8. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
  9. Podłączyć odtwarzacz NW-HD5 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
  10. Skopiować plik NW_HD5.BIN znajdujący się na dysku komputera w folderze C:\HDFWUPG do pamięci odtwarzacza NWHD5, korzystając z Eksploratora Windows.
  11. Zamknąć Eksploratora Windows i odłączyć kabel USB od odtwarzacza NW-HD5.
  12. Nacisnąć i przytrzymać przycisk SEARCH MENU [Wyszukaj Menu], aby wyświetlić menu.
  13. Wybrać pozycję Options [Opcje] i nacisnąć opcję .
  14. Wybrać pozycję Initialize System [Uruchom system], a następnie nacisnąć opcję .
  15. Wybrać pozycję Update Firmware [Aktualizuj oprogramowanie wbudowane] i nacisnąć opcję .
  16. Po wyświetleniu pytania: Are you sure you want to update firmware? [Czy na pewno aktualizować oprogramowanie?] wybrać opcję YES [Tak].
  17. Wyświetlony zostanie następujący komunikat: Updating firmware. Do not perform any operations during the update [Aktualizacja oprogramowania w toku. Nie wykonywać żadnych operacji do jej zakończenia]. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie zostanie uruchomione ponownie (po upływie ok. 30 s).
  18. W tym momencie kończy się aktualizacja oprogramowania wbudowanego. Potem należy sprawdzić, czy wersja oprogramowania to 1.2, wykonując procedurę opisaną w punkcie 1.
  19. Ponownie podłączyć odtwarzacz NW-HD5 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Usunąć folder C:\HDFWUPG z dysku komputera i usunąć plik NW_HD5.BIN z pamięci odtwarzacza NW-HD5.
  20. W tym momencie kończy się aktualizacja oprogramowania wbudowanego.

Aby rozpocząć pobieranie pliku (1584 kB), należy zaakceptować poniższe Zastrzeżenia prawne.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • NW_HD5.BIN

Rozmiar pliku

  • 1.55 Mb