Informacja o tym pliku do pobrania

Ważna uwaga:: niektóre odtwarzacze Network WALKMAN NW-HD5 w pewnych warunkach przestają reagować na polecenia po uruchomieniu. Aby rozwiązać ten problem, firma Sony opracowała aktualizację oprogramowania wbudowanego odtwarzaczy Hard Disk Network WALKMAN NW-HD5 do wersji 1.2.

Produkty

 • Tylko odtwarzacze Hard Disk Network WALKMAN NW-HD5 z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 1.1 lub starszej.

Instalacja

Aby prawidłowo sprawdzić i zaktualizować oprogramowanie wbudowane, należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego odtwarzacza NW-HD5, należy wykonać poniższą procedurę:
 1. Podłączyć odtwarzacz NW-HD5 do źródła zasilania.
 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk SEARCH MENU [Wyszukaj Menu], aby wyświetlić menu.
 3. Wybrać pozycję Options [Opcje] i nacisnąć opcję .
 4. Wybrać pozycję Initialize System [Uruchom system], a następnie nacisnąć opcję .
 5. Wybrać pozycję Update Firmware [Aktualizuj oprogramowanie wbudowane] i nacisnąć opcję .
 6. Jeżeli wersja oprogramowania wbudowanego to 1,2, wówczas należy:
  NIE TRZEBA AKTUALIZOWAĆ OPROGRAMOWANIA WBUDOWANEGO ODTWARZACZA NW-HD5.
 7. Jeżeli wersja oprogramowania wbudowanego to 1.1 lub starsza, wówczas należy:

  • Utworzyć następujący folder na dysku C: komputera: HDFWUPG.
  • Przeczytać informacje prawne wyświetlane u dołu strony i kliknąć przycisk Pobierz, aby pobrać program NW_HD5.BIN - 1584 kB.
  • Postępować zgodnie z instrukcjami i zapisać program w folderze C:\HDFWUPG.
  • Sprawdzić, czy rozmiar pobranego pliku wynosi 1584 kB. Jeżeli nie, usunąć plik i powtórzyć czynności opisane w punkcie b.

  Przed kontynuowaniem aktualizacji należy sporządzić kopię zapasową danych zapisanych w pamięci odtwarzacza NW-HD5 na komputerze.

  Aby sporządzić kopię zapasową, należy przeczytać poniższe informacje. 8. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 9. Podłączyć odtwarzacz NW-HD5 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
 10. Skopiować plik NW_HD5.BIN znajdujący się na dysku komputera w folderze C:\HDFWUPG do pamięci odtwarzacza NWHD5, korzystając z Eksploratora Windows.
 11. Zamknąć Eksploratora Windows i odłączyć kabel USB od odtwarzacza NW-HD5.
 12. Nacisnąć i przytrzymać przycisk SEARCH MENU [Wyszukaj Menu], aby wyświetlić menu.
 13. Wybrać pozycję Options [Opcje] i nacisnąć opcję .
 14. Wybrać pozycję Initialize System [Uruchom system], a następnie nacisnąć opcję .
 15. Wybrać pozycję Update Firmware [Aktualizuj oprogramowanie wbudowane] i nacisnąć opcję .
 16. Po wyświetleniu pytania: Are you sure you want to update firmware? [Czy na pewno aktualizować oprogramowanie?] wybrać opcję YES [Tak].
 17. Wyświetlony zostanie następujący komunikat: Updating firmware. Do not perform any operations during the update [Aktualizacja oprogramowania w toku. Nie wykonywać żadnych operacji do jej zakończenia]. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie zostanie uruchomione ponownie (po upływie ok. 30 s).
 18. W tym momencie kończy się aktualizacja oprogramowania wbudowanego. Potem należy sprawdzić, czy wersja oprogramowania to 1.2, wykonując procedurę opisaną w punkcie 1.
 19. Ponownie podłączyć odtwarzacz NW-HD5 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Usunąć folder C:\HDFWUPG z dysku komputera i usunąć plik NW_HD5.BIN z pamięci odtwarzacza NW-HD5.
 20. W tym momencie kończy się aktualizacja oprogramowania wbudowanego.

Aby rozpocząć pobieranie pliku (1584 kB), należy zaakceptować poniższe Zastrzeżenia prawne.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • NW_HD5.BIN

Rozmiar pliku

 • 1.55 Mb