Informacja o tym pliku do pobrania

W pewnych warunkach funkcja Search [Wyszukiwanie] lub [Shuffle/Repeat] [Losowo/Powtórz] nie działa prawidłowo w niektórych odtwarzaczach Network WALKMAN NW-E403/NW-E405/NW-E407/.

Dlatego opracowano aktualizację oprogramowania sprzętowego, która rozwiązuje ten problem.

Dodatkowe funkcje:

Do aktualizacji dodano również nową funkcję zegara (Zegar 2). Patrz rysunek poniżej:

Modele objęte aktualizacją:

Network WALKMANNW-E403/NW-E405/NW-E407/z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 1.0

Ważna uwaga:

Aby przeczytać procedurę pobierania i instalacji, należy nacisnąć przycisk +.

Aby pobrać program, należy przeczytać zastrzeżenia prawne wyświetlane u dołu strony, a następnie kliknąć przycisk Pobierz.

Instalacja

Aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Network WALKMAN NW-E403/NW-E405/NW-E407/, należy wykonać następujące czynności:

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk SEARCH MENU [Wyszukaj Menu], aby wyświetlić menu.
 2. Przejść do menu Advanced Menu [Zaawansowane] i nacisnąć przycisk , aby potwierdzić działanie.
 3. Wybrać pozycję Information [Informacje], a następnie nacisnąć opcję .
 4. Jeżeli wersja oprogramowania wbudowanego to 2.0, NIE TRZEBA AKTUALIZOWAĆ OPROGRAMOWANIA WBUDOWANEGO ODTWARZACZA Network WALKMAN NW-E403/NW-E405/NW-E407/. Należy wówczas wybrać opcję NO [Nie] i wyjść z menu.
 5. Nacisnąć przycisk SEARCH MENU [Wyszukaj Menu], aby wyjść z menu.
 6. Jeżeli wersja oprogramowania wbudowanego to 1.0, wówczas należy:

  • Utworzyć następujący folder na dysku C: komputera: WMFWUPG.
  • Przeczytać zastrzeżenia prawne wyświetlane u dołu strony i kliknąć przycisk
   Pobierz, aby pobrać program

   NW-E40X_V2_0C.exe - 2239 kB (odpowiedni dla modelu odtwarzacza).
  • Postępować zgodnie z instrukcjami i zapisać program w folderze C:\WMFWUPG.
  • Sprawdzić, czy rozmiar pobranego pliku wynosi 2239 kB. Jeżeli nie, usunąć plik i powtórzyć czynności opisane w punkcie b.

  Przed kontynuowaniem aktualizacji należy skopiować wszystkie dane z odtwarzacza Network WALKMAN NW-E403/NW-E405/NW-E407/ na komputer i zapewnić co najmniej 3 MB wolnego miejsca w pamięci odtwarzacza Network WALKMAN.

  Aby sporządzić kopię zapasową, należy przeczytać poniższe informacje. 7. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze. (jeżeli opcja Run SonicStage automatically when an ATRAC Audio Device is connected [Uruchom SonicStage automatycznie pod podłączeniu urządzenia obsługującego pliki w formacie ATRAC] jest włączona, należy ją wyłączyć w programie SonicStage).
 8. Przejść do folderu C:\WMFWUPG na komputerze i kliknąć dwukrotnie plik NW-E40X_V2_0C.exe (odpowiednio do modelu odtwarzacza).
 9. Kliknąć polecenie Unzip [Rozpakuj], aby rozpakować wszystkie pliki w folderze C:\WMFWUPG. 10. Kliknąć przycisk Close [Zamknij], aby zamknąć okno, a następnie podłączyć odtwarzacz Network WALKMAN, aby zaktualizować oprogramowanie.
 11. Otworzyć folder znajdujący się w folderze C:\WMFWUPG i kliknąć dwukrotnie ikonę FWUpdater.exe, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 12. Nie odłączać kabla USB, nawet jeśli na ekranie odtwarzacza Network WALKMAN nie jest wyświetlany komunikat USB Connect [Połączenie USB] lub jeśli na ekranie komputera wyświetlany jest komunikat o braku podłączonego urządzenia USB.
 13. Po zakończeniu aktualizacji kliknąć przycisk Finish [Zakończ].
 14. Odłączyć kabel USB od odtwarzacza Network WALKMAN i sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego, wykonując czynności opisane w punkcie 1. Powinna być wyświetlana wersja 2.0.
 15. W tym momencie kończy się aktualizacja oprogramowania wbudowanego.

Aby rozpocząć pobieranie pliku, należy zaakceptować poniższe Zastrzeżenia prawne.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • NW-E40X_V2_0C.exe

Rozmiar pliku

 • 2.19 Mb