Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • NW-E393 / NW-E394 / NW-E395

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia NW-E393 / NW-E394 / NW-E395 do wersji 1.01 (Windows)
 • Data wydania: 21-10-2016
 • Czy pobranie jest konieczne? Ta aktualizacja nie jest konieczna, jeżeli oprogramowanie układowe używanego odtwarzacza WALKMAN® zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 1.01.
  Aby sprawdzić wersję posiadanego oprogramowania układowego:
  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME (Wstecz/Strona główna), aż wyświetlone zostanie menu Home (Strona główna).
  2. Należy wybrać Settings (Ustawienia), [Common Settings] (Ustawienia standardowe) i [Unit Information] (Informacje o urządzeniu).
  3. Potwierdź numer modelu oraz wersję oprogramowania układowego
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Ulepszono funkcję odtwarzania losowego
  • Ulepszono inne funkcje

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania układowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7 (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
 • Windows Vista (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)

Uwaga: [Tryb zgodności] z systemem Windows XP (dostępny w systemach Windows Vista i Windows 7) nie jest obsługiwany.

Sprzęt komputerowy

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania układowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Procesor:
  • co najmniej 1 GHz
 • Pamięć:
  • co najmniej 1 GB (32 bity) / co najmniej 2 GB (64 bity)

Pobieranie

Przed wykonaniem aktualizacji

Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania układowego.

Wszystkie dane z urządzenia należy przesłać do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji.
W przeciwnym razie nie ma gwarancji, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas wykonywania aktualizacji.

Do aktualizacji urządzenie potrzebuje około 30 MB wolnego miejsca. Upewnij się, że ilość wolnego miejsca jest wystarczająca.

Jeśli nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca we wbudowanej pamięci typu flash, prześlij wszelkie zbędnedane z powrotem do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.

Instalacja

Zaloguj się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora

W przypadku systemu operacyjnego Windows 10, Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem „Windows needs your permission to continue” (System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuować). Kliknij przycisk [Continue] (Kontynuuj), aby przejść dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 1. Pobieranie programu aktualizacji rozpoczyna się po kliknięciu przycisku „Download” (Pobierz) w dolnej części tego powiadomienia.
 2. Po zakończeniu pobierania podłącz odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB.
 3. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 4. Kliknij dwukrotnie zapisany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
   Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas aktualizacji.
 5. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk [Finish] (Zakończ).

Po zakończeniu aktualizacji sprawdź, czy nowa wersja oprogramowania została pomyślnie zainstalowana, wykonując czynności opisane w punkcie [Do I need to download it?] (Czy pobranie jest konieczne?) znajdującym się u góry niniejszej strony.

Jeśli wyświetli się numer wersji 1.01, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania układowego zakończyła się pomyślnie.