Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • NW-E393 / NW-E394 / NW-E395

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia NW-E393 / NW-E394 / NW-E395 do wersji 1.01
 • Data wydania: 21-10-2016
 • Rozmiar pliku: 7.71 MB(8 089 285 bajtów)
 • Czy pobranie jest konieczne? Ta aktualizacja nie jest konieczna, jeżeli oprogramowanie układowe używanego odtwarzacza WALKMAN® zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 1.01.
  Aby sprawdzić wersję posiadanego oprogramowania układowego:
  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME (Wstecz/Strona główna), aż wyświetlone zostanie menu Home (Strona główna).
  2. Należy wybrać Settings (Ustawienia), [Common Settings] (Ustawienia standardowe) i [Unit Information] (Informacje o urządzeniu).
  3. Potwierdź numer modelu oraz wersję oprogramowania układowego
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Ulepszono funkcję odtwarzania losowego
  • Ulepszono inne funkcje

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania sprzętowego jest kompatybilna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Mac OS:

 • macOS 10.13 - 10.15
Sprzęt komputerowy

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania układowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Procesor:
  • co najmniej 1 GHz
 • Pamięć:
  • co najmniej 1 GB (32 bity) / co najmniej 2 GB (64 bity)

Pobieranie

Przed wykonaniem aktualizacji

Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania układowego.

Wszystkie dane z urządzenia należy przesłać do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji.
W przeciwnym razie nie ma gwarancji, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas wykonywania aktualizacji.

Do aktualizacji urządzenie potrzebuje około 30 MB wolnego miejsca. Upewnij się, że ilość wolnego miejsca jest wystarczająca.

Jeśli nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca we wbudowanej pamięci typu flash, prześlij wszelkie zbędnedane z powrotem do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.

Instalacja

Zaloguj się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora

 1. Pobieranie programu aktualizacji rozpoczyna się po kliknięciu przycisku „Download” (Pobierz) w dolnej części tego powiadomienia.
 2. Po zakończeniu pobierania podłącz odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB.
 3. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 4. Kliknij dwukrotnie zapisany plik i wykonuj instrukcje z ekranu.
  Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas aktualizacji.
  Uwaga dla użytkowników systemu macOS 10.15: Przy pierwszym uruchomieniu narzędzia aktualizującego w komputerze z systemem macOS 10.15 pojawia się komunikat [„Software Update Tool” chce uzyskać dostęp do plików na woluminie wymiennym.]. Jeśli klikniesz przycisk [OK], rozpocznie się aktualizacja. Jeśli klikniesz przycisk [Nie zezwalaj], pojawi się komunikat o błędzie, a aktualizacja nie zostanie wykonana.
 5. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk [Finish] (Zakończ).

Po zakończeniu aktualizacji sprawdź, czy nowa wersja oprogramowania została pomyślnie zainstalowana, wykonując czynności opisane w punkcie [Do I need to download it?] (Czy pobranie jest konieczne?) znajdującym się u góry niniejszej strony.

Jeśli wyświetli się numer wersji 1.01, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania układowego zakończyła się pomyślnie.