Modele, których dotyczy informacja

 • Odtwarzacz NW-E002 z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 2.00 lub starszej
 • Odtwarzacz NW-E003 z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 2.00 lub starszej
 • Odtwarzacz NW-E005 z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 2.00 lub starszej
 • Odtwarzacz NW-E002F z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 2.00 lub starszej
 • Odtwarzacz NW-E003F z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 2.00 lub starszej

Rozwiązany problem

W niektórych przypadkach po włączeniu odtwarzania utworu wybranego za pomocą funkcji SEARCH [Wyszukaj], wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie: FILE ERROR [Błąd pliku], a utwór nie może zostać odtworzony.

Wymagania systemowe

 • System operacyjny



  • Windows® XP Media Center Edition 2005
  • Windows® XP Media Center Edition 2004
  • Windows® XP Media Center Edition
  • Windows® XP Professional
  • Windows® XP Home Edition
  • Windows® 2000 Professional (z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym)
  • Windows® Millennium Edition
  • Windows® 98 Second Edition


  Uwaga: systemy Windows® XP Professional x64 Edition i Windows® XP Tablet Edition nie są obsługiwane.
 • Komputer



  Procesor CPU: Pentium® III 450 MHz lub szybszy
  Pamięć: 128 MB lub więcej
  Rozdzielczość obrazu: 800 x 600 pikseli (zalecana: 1024 x 768 pikseli)
  Głębia kolorów: High Color (16 bitów) lub większa

Instalacja

 1. Najpierw należy sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego w odtwarzaczu WALKMAN:

  1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk FOLDER/HOME [Folder/Strona główna], aż wyświetlone zostanie menu główne.
  2. Nacisnąć przycisk REW / FF, wybrać pozycję (MENU), a następnie nacisnąć przycisk (ODTWARZANIE/STOP).
  3. Nacisnąć przycisk REW / FF, wybrać pozycję Advanced Menu [Zaawansowane], a następnie nacisnąć przycisk (ODTWARZANIE/STOP).
  4. Nacisnąć przycisk REW / FF, wybrać pozycję Information [Informacje], a następnie nacisnąć przycisk (ODTWARZANIE/STOP).
  5. Nacisnąć przycisk REW / FF i sprawdzić wersję oprogramowania.




  Jeżeli wyświetlana wersja oprogramowania to 2.00 lub starsza, należy je zaktualizować.Uwagi:

  • Użytkownicy systemów Windows XP Media Center Edition 2005, Windows XP Media Center Edition 2004, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition: należy zalogować się, korzystajac z konta uzytkownika posiadajacego uprawnienia administratora.
  • Uzytkownicy systemu Windows® 2000 Professional (z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym) należy zalogować się, korzystając z konta administratora.
 2. Pobrać plik aktualizacyjny



  • Utworzyć następujący folder na dysku C: komputera: FWUP
  • Pobrać plik NW-E000_V201.exe file (4538 kB) do folderu FWUP na dysku C: komputera.
  • Po zakończeniu pobierania pliku kliknąć go prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję Properties [Właściwości] i sprawdzić, czy rozmiar pliku wynosi 4538 kB. Jeżeli rozmiar jest inny, należy usunąć plik i pobrać go ponownie.
 3. Zaktualizować oprogramowanie wbudowane odtwarzacza WALKMAN:



  1. Upewnić się, że w pamięci odtwarzacza WALKMAN jest co najmniej 5MB wolnego miejsca.
  2. Zaleca się wykonanie kopii zapasowej danych zapisanych w pamięci odtwarzacza.
  3. Podłączyć odtwarzacz WALKMAN do komputera.
  4. Upewnić się, że na komputerze nie jest uruchomiona żadna aplikacja.
  5. Otworzyć Eksploratora Windows i przejść na dysk C: .
  6. Kliknąć dwukrotnie folder FW, a następnie plik NW-E000_V201.exe.
  7. Po zakończeniu aktualizacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Wówczas można odłączyć odtwarzacz WALKMAN od komputera.

Podczas procesu aktualizacji:
Nie wolno odłączać odtwarzacza WALKMAN od komputera.
Podczas realizacji procesu, na wyświetlaczu odtwarzacza WALKMAN może nie być wyświetlany komunikat USB CONNECT [Połączenie USB] lub może zostać wyświetlony komunikat USB DISCONNECT [Brak połączenia USB]. Jest to normalne.

Rozwiązywanie problemów

Wyświetlony zostanie następujący komunikat: The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device [Nie można przesłać pliku aktualizacyjnego z powodu braku wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku urządzenia].

Usunąć dane z pamięci odtwarzacza WALKMAN, aby udostępnić co najmniej 5MB wolnego miejsca.

Wyświetlony zostanie następujący komunikat:

Po aktualizacji

Sprawdzić, czy wersja oprogramowania wbudowanego odtwarzacza WALKMAN to 2.01.

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk FOLDER/HOME [Folder/Strona główna], aż wyświetlone zostanie menu główne.
 2. Nacisnąć przycisk REW / FF, wybrać pozycję (MENU), a następnie nacisnąć przycisk (ODTWARZANIE/STOP).
 3. Nacisnąć przycisk REW / FF, wybrać pozycję Advanced Menu [Zaawansowane], a następnie nacisnąć przycisk (ODTWARZANIE/STOP).
 4. Nacisnąć przycisk REW / FF, wybrać pozycję Information [Informacje], a następnie nacisnąć przycisk (ODTWARZANIE/STOP).
 5. Nacisnąć przycisk REW / FF i sprawdzić, czy wersja oprogramowania to 2.01.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • NW-E000_V2_01.exe

Rozmiar pliku

 • 4.43 Mb