Informacja o tym pliku do pobrania

Posiadaczom odtwarzaczy Walkman oferowana jest usługa pobierania programu aktualizującego oprogramowanie wbudowane odtwarzaczy NWD-B103F/NWD-B105F.
Oferowana jest aktualizacja do najnowszej wersji (1.03) oprogramowania wbudowanego odtwarzaczy NWD-B103F/NWD-B105F. Prosimy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Usprawnienia

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego rozwiązuje następujący problem:

 • Data 31 grudnia w latach przestępnych nie jest prawidłowo wyświetlana lub nie można jej prawidłowo ustawić.

Produkty

Aktualizacją objęte są poniższe modele, których wersja oprogramowania wbudowanego to 1.2 lub starsza.

Jak sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego

Aby sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego, należy wykonać poniższe czynności.

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna] do momentu wyświetlenia menu Home [Strona główna].
 2. Nacisnąć przycisk / , aby wybrać opcję (Settings) [Ustawienia], a następnie nacisnąć przycisk .
 3. Nacisnąć przycisk / , aby wybrać opcję Information [Informacje], a następnie nacisnąć przycisk , aby potwierdzić działanie.
  Sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego.

Obsługiwane środowiska komputerowe

System operacyjny

 • Windows Vista® Ultimate
 • Windows Vista® Business
 • Windows Vista® Home Premium
 • Windows Vista® Home Basic
 • Windows® XP Media Center Edition 2005 (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows® XP Media Center Edition 2004 (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows® XP Media Center Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows® XP Professional (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows® XP Home Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows® 2000 Professional (z dodatkiem Service Pack 4 lub nowszym)
  (64-bitowe wersje systemów operacyjnych nie są obsługiwane)

Wymagania sprzętoweProcesor CPU: Pentium III 450 MHz lub szybszy (Pentium III 800 MHz lub szybszy dla systemu Windows Vista)
Pamięć: 128 MB lub więcej (512 MB lub więcej dla systemu Windows Vista)
Wyświetlacz: rozdzielczość 800 x 600 pikseli lub wyższa (zalecana: 1024 x 768 lub wyższa)
Głębia kolorów: High Color (16 bitów) lub większa

Przed pobraniem

 • Użytkownicy systemu Windows Vista/Windows XP  Aby pobrać program i zaktualizować oprogramowanie wbudowane, należy zalogować się w systemie jako administrator lub inny użytkownik z uprawnieniami administratora.
  W przypadku systemu Windows Vista wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem Windows needs your permission to continue [System Windows potrzebuje Twojej zgody, aby kontynuować]. Należy kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj], aby przejść dalej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie .
 • Użytkownicy systemu Windows 2000  Aby pobrać program i zaktualizować oprogramowanie wbudowane, należy zalogować się w systemie, korzystając z konta administratora lub konta grupowego administratorów.
  Uwaga: obslugiwana jest wersja systemu Windows® 2000 Professional z dodatkiem Service Pack 4 lub nowszym.

Instalacja

Aby pobrać program, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Utworzyć folder o nazwie FWUP na dysku C: komputera, do którego zostanie pobrany plik.
 2. Pobrać plik odpowiedni dla modelu odtwarzacza do folderu utworzonego w punkcie 1.

  Nazwa modelu: NWD-B103F/NWD-B105F
  Nazwa pliku: NWD-B100F_V1_3.exe
  Rozmiar pliku: 3447 kB
 3. Po zakończeniu pobierania wybrać opcję Views [Widok] - Details [Szczegóły] w oknie Eksploratora Windows, aby sprawdzić rozmiar wybranego pliku. Jeżeli rozmiar pliku jest inny niż podany powyżej, należy spróbować pobrać plik ponownie.

Po przeczytaniu instrukcji kliknąć przycisk Pobierz znajdujący się poniżej, aby pobrać program aktualizacyjny. Wyświetlone zostanie okno dialogowe i rozpocznie się pobieranie. Postępować zgodnie z instrukcjami w oknie dialogowym wyświetlanym na ekranie.

Procedura aktualizacji

Po zakończeniu pobierania należy wykonać poniższe czynności, aby zaktualizować oprogramowanie.

Uwaga:

należy przesłać wszystkie utwory i dane z urządzenia na dysk komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji oprogramowania, jeśli pozostaną w pamięci urządzenia. W przeciwnym razie nie gwarantuje się, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas aktualizacji.

Przed aktualizacją

 1. Podłączyć urządzenie do komputera.
 2. Utworzyć folder na dysku twardym i zapisać w nim wszystkie utwory oraz dane z pamięci odtwarzacza.

Rozpoczęcie aktualizacji

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione w systemie Windows i odłączyć odtwarzacz od komputera.
  Uwaga: jeżeli do komputera podłączone są inne cyfrowe odtwarzacze muzyczne, należy je od odłączyć.
 2. Użytkownicy systemu Windows Vista: kliknąć przycisk Start na pasku zadań, potem opcję Run... [Uruchom...], a następnie All Programs [Wszystkie programy] - Accessory [Akcesoria].
  Użytkownicy systemu Windows XP/Windows 2000: kliknąć przycisk Start na pasku zadań, a następnie opcję Run... [Uruchom...].
  Otwarte zostanie okno dialogowe Run... [Uruchamianie].
 3. Wpisać ścieżkę C:\FWUP\NWD-B100F_V1_3.exe w polu Open [Otwórz], a następnie kliknąć przycisk OK.
  Uruchomiony zostanie program aktualizacyjny.
 4. Sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania wbudowanego / Zaktualizować oprogramowanie wbudowane.
  Uwaga: w przypadku zaznaczenia pozycji Format Data Area [Formatuj obszar danych] w opcjach pobierania, pamięć odtwarzacza zostanie sformatowana, wskutek czego podczas aktualizacji usunięte zostaną wszystkie utwory i dane. Należy pamiętać o skopiowaniu potrzebnych plików na dysk komputera.
 5. Kliknąć przycisk Start.
  Uwaga: nie odłączać urządzenia od komputera podczas aktualizacji.
 6. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknąć przycisk Close [Zamknij].
 7. Przesłać z powrotem wszystkie utwory i dane z dysku twardego komputera do pamięci odtwarzacza.

Po aktualizacji

Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić wersję oprogramowania, wykonując czynności opisane w punkcie "Jak sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego" znajdującym się u góry strony.
Instalacja aktualizacji została zakończona pomyślnie, jeśli na ekranie wyświetlana jest wersja oprogramowania 1.3.

Jeśli wersja będzie nieprawidłowa lub aktualizacja zakończy się niepowodzeniem, należy zaznaczyć pozycję Format Data Area [Formatuj obszar danych] w Download options [Opcjach pobierania], tak jak opisano w punkcie 4 procedury Rozpoczęcie aktualizacji, i ponownie spróbować zaktualizować oprogramowanie.
Uwaga: w przypadku zaznaczenia pozycji Format Data Area [Formatuj obszar danych] w opcji Download options [Opcjach pobierania], pamięć odtwarzacza zostanie sformatowana, wskutek czego podczas aktualizacji usunięte zostaną wszystkie utwory i dane. Przed aktualizacją należy pamiętać o skopiowaniu potrzebnych plików na dysk komputera .

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • NWD-B100F_V1_3.exe

Rozmiar pliku

 • 3.37 Mb