Modele, których dotyczy informacja

 • Odtwarzacz NW-A805 z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 1.02 lub starszej
 • Odtwarzacz NW-A806 z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 1.02 lub starszej
 • Odtwarzacz NW-A808 z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 1.02 lub starszej

Ulepszenia

 • Utwór jest czasem na chwilę przerywany po 5 - 6 sekundach od momentu rozpoczęcia odtwarzania.

Wymagania systemowe

 • System operacyjny

  • Windows® XP Media Center Edition 2005
  • Windows® XP Media Center Edition 2004
  • Windows® XP Media Center Edition
  • Windows® XP Professional (z dodatkiem SP2 lub nowszym)
  • Windows® XP Home Edition (z dodatkiem SP2 lub nowszym)
  • Windows® 2000 Professional (z dodatkiem SP3 lub nowszym)
  • Windows Vista® Ultimate
  • Windows Vista® Business
  • Windows Vista® Home Basic
  • Windows Vista® Home Premium
   Uwaga: 64-bitowe wersje systemów operacyjnych nie są obsługiwane.
 • Komputer

  • Procesor CPU: Pentium® III 450 MHz lub szybszy
  • Pamięć: co najmniej 128 MB
  • Rozdzielczość obrazu: 800 x 600 pikseli (zalecana: 1024 x 768 pikseli)
  • Głębia kolorów: High Color (16 bitów) lub większa

Instalacja

Przed pobraniem programu aktualizacyjnego należy zalogować się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

Uwaga: Aby móc kontynuować instalację aktualizacji, użytkownicy systemu Windows Vista muszą kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj] po pojawieniu się w oknie kontroli konta użytkownika z komunikatu Windows needs your permission to continue [System Windows potrzebuje Twojej zgody, aby kontynuować].

 1. Najpierw należy sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego w odtwarzaczu WALKMAN:

  1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna], aż wyświetlone zostanie menu główne.
  2. Nacisnąć przycisk ///, wybrać opcję , a następnie nacisnąć przycisk .
  3. Nacisnąć przycisk ///, wybrać ustawienia Common [Wspólne], a następnie nacisnąć przycisk .
  4. Nacisnąć przycisk ///, wybrać Unit information [Informacje o urządzeniu], a następnie nacisnąć przycisk .
  5. Sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego.
 2. Utworzyć następujący folder na dysku C: NW_update.
 3. Kliknąć przycisk Pobierz znajdujący się u dołu strony, aby rozpocząć pobieranie.
 4. Kliknąć przycisk Save [Zapisz] i wybrać następujący folder: C:\NW_update.
 5. Podłączyć odtwarzacz WALKMAN do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
 6. Po zakończeniu pobierania przejść do folderu: C:\NW_update i sprawdzić, czy rozmiar pobranego pliku (NW-A800_V1_03.exe) wynosi 10 407 kB. Jeśli rozmiar pliku jest inny, należy pobrać plik ponownie.

Instalacja

 1. Upewnić się, że w pamięci odtwarzacza WALKMAN jest co najmniej 15 MB wolnego miejsca.

 2. Upewnić się, że sporządzono kopię zapasową danych zapisanych w pamięci odtwarzacza.

 3. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze. Przed wykonaniem dalszych czynności sprawdzić na pasku zadań, czy nie ma otwartych programów.

 4. Podłączyć odtwarzacz WALKMAN do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.

 5. Nacisnąć przycisk resetowania za pomocą szpilki lub podobnego przedmiotu.

 6. Dwukrotnie kliknąć pobrany plik aktualizacji NW-A800_V1_03.exe.

 7. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Uwaga:NIE ODŁĄCZAĆ ODTWARZACZA WALKMAN W TRAKCIE PROCESU. Podczas realizacji procesu, na wyświetlaczu odtwarzacza WALKMAN może nie być wyświetlany komunikat USB CONNECT [Połączenie USB] lub może zostać wyświetlony komunikat USB DISCONNECT [Brak połączenia USB]. Jest to normalne.

 8. Po zakończeniu aktualizacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ].

Pytania i odpowiedzi

Wyświetlony zostanie następujący komunikat: The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device [Nie można przesłać pliku aktualizacyjnego z powodu braku wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku urządzenia].

Usunąć dane z pamięci odtwarzacza WALKMAN, aby udostępnić co najmniej 15 MB wolnego miejsca.

Wyświetlony zostanie następujący komunikat:

Po aktualizacji

Sprawdzić, czy wersja oprogramowania wbudowanego odtwarzacza WALKMAN to 1.03.

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna], aż wyświetlone zostanie menu główne.
 2. Nacisnąć przycisk ///, wybrać opcję , a następnie nacisnąć przycisk .
 3. Nacisnąć przycisk ///, wybrać ustawienia Common [Wspólne], a następnie nacisnąć przycisk .
 4. Nacisnąć przycisk ///, wybrać Unit information [Informacje o urządzeniu], a następnie nacisnąć przycisk .

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • NW-A800_V1_03.exe

Rozmiar pliku

 • 10.16 Mb