Informacja o tym pliku do pobrania

W przypadku ładowania baterii za pomocą ładowarki sieciowej USB lub komputera działającego w trybie czuwania lub hibernacji, czas pracy baterii może być krótszy.

Po wyświetleniu komunikatu NO DATABASE [Brak bazy danych] lub NO DATA [Brak danych] urządzenie może być nierozpoznane przez komputer, mimo tego że jest do niego podłączone.

Dodatkowe funkcje:

Obsługa formatu WMA.

Modele objęte aktualizacją:

Network WALKMAN NW-A608 z z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 1.0 i 1.1.

Ważna uwaga:

Aby przeczytać procedurę pobierania i instalacji, należy nacisnąć przycisk +.

Aby pobrać program, należy przeczytać zastrzeżenia prawne wyświetlane u dołu strony, a następnie kliknąć przycisk Pobierz.

Instalacja

Aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego odtwarzacza WALKMAN NW-A608, należy wykonać następujące czynności:
 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk DISP/FUNC, aż wyświetlone zostanie menu Function [Funkcje].
 2. Obrócić pokrętło, aby wybrać pozycję Music Library [Biblioteka muzyczna] i nacisnąć przycisk (ODTWARZANIE/STOP).
 3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk SEARCH/MENU [Wyszukaj/Menu] w trybie zatrzymania, aż wyświetlone zostanie menu Setting [Ustawienia].
 4. Obrócić pokrętło, aby wybrać pozycję Advanced Menu [Zaawansowane] i nacisnąć przycisk (ODTWARZANIE/STOP).
 5. Obrócić pokrętło, aby wybrać pozycję Information [Informacje] i nacisnąć przycisk (ODTWARZANIE/STOP).
 6. Sprawdzić wersję oprogramowania, wybierając pozycję [4:] za pomocą przycisku Shuttle.
  • Utworzyć następujący folder na dysku C: komputera: FWUP.
  • Przeczytać zastrzeżenia prawne wyświetlane u dołu strony i kliknąć przycisk
   Pobierz, aby pobrać program

   NW-A600_V2_0.exe - 6,55 MB.
  • Postępować zgodnie z instrukcjami i zapisać program w folderze C:\FWUP.
  • Sprawdzić, czy rozmiar pobranego pliku wynosi 6,55 MB. Jeśli nie, usunąć plik i powtórzyć procedurę pobierania.
Procedura aktualizacji

Po zakończeniu pobierania należy wykonać poniższe czynności, aby zaktualizować oprogramowanie.

 1. Przed rozpoczęciem aktualizacji upewnić się, że w pamięci odtwarzacza Walkman NW-A608 jest 3 MB wolnego miejsca.
 2. Podłączyć urządzenie do komputera.
 3. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 4. Kliknąć przycisk Start na pasku zadań, a następnie opcję Run... [Uruchom...]. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Run [Uruchamianie].
 5. Wybrać ścieżkę C:\FWUP\NW-A600_V2_0.exe w polu Open [Otwórz ], a następnie kliknąć przycisk OK. Uruchomiony zostanie program aktualizacyjny.
 6. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  * Nie odłączać kabla USB podczas aktualizacji.

  * Podczas aktualizacji połączenie USB jest kontrolowane automatycznie, a komunikat Connect USB [Połączenie USB] nie jest wyświetlany. Ponadto na niektórych komputerach wyświetlany jest komunikat o braku połączenia USB. 7. Zaakceptować umowę licencyjną i nacisnąć przycisk Next [Dalej]. 8. Podłączyć odtwarzacz NW-A608 do komputera i kliknąć przycisk OK. 9. Zamknąć wszystkie programy i kliknąć przycisk OK. 10. Kliknąć przycisk OK, aby uruchomić proces aktualizacji. 11. Uruchomiony zostanie proces aktualizacji. 12. Po pomyślnej aktualizacji oprogramowania wbudowanego kliknąć przycisk Finish [Zakończ].
Po aktualizacji

Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić wersję oprogramowania, wykonując czynności opisane powyżej. Instalacja aktualizacji została zakończona pomyślnie, jeśli na ekranie wyświetlana jest wersja oprogramowania 2.0.

Aby rozpocząć pobieranie pliku, należy zaakceptować poniższe Zastrzeżenia prawne.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • NW-A600_V2_0.exe

Rozmiar pliku

 • -