Informacja o tym pliku do pobrania

 • Odtwarzanie plików AAC* bez zmiany formatu (pliki AAC obsługiwane przez program SonicStage CP można przesłać bez potrzeby konwertowania ich do formatu ATRAC).
 • Dodany tryb Artist Link Shuffle [Losowo wg artysty] dla funkcji Intelligent Shuffle [Inteligentne losowanie utworów].
 • Dodane funkcje zegara i kalendarza. Jeżeli użytkownik korzysta z oprogramowania CONNECT Player lub SonicStage CP, po połączeniu urządzenia z aplikacją zegar urządzenia zostanie zsynchronizowany z zegarem komputera.
 • Możliwość wyboru wygaszacza ekranu.
 • Poprawione funkcje opcjonalnego pilota (RM-MC35ELK).
  * Urządzenie obsługuje pliki AAC o następujących parametrach:
  • AAC (Advanced Audio Coding)
  • Częstotliwość próbkowania: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
  • Szybkość transmisji bitów: 16 - 320 kb/s; obsługa zmiennej szybkości transmisji bitów (VBR).

UWAGA: nie można odtwarzać plików AAC chronionych prawem autorskim. Nie gwarantuje się obsługi wszystkich plików AAC, nawet jeśli spełniają one powyższe warunki.

Zmienione funkcje:

 • W przypadku wybrania opcji Artist ALL [Wszystkie utwory artysty] w drzewie Artist [Artysta] wyników wyszukiwania List [Lista], kolejność odtwarzania jest ustalana raczej wg numerów ścieżek na albumie niż wg porządku alfabetycznego.
 • Zmieniono animację wyświetlaną podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego.
 • Uniemożliwiono kasowanie informacji o ostatnio odtwarzanym utworze podczas ładowania.

Modele objęte aktualizacją:

Network WALKMAN NW-A3000 z z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 2.01 lub starszej

Ważna uwaga:

Aby przeczytać procedurę pobierania i instalacji, należy nacisnąć przycisk +.

Aby pobrać program, należy przeczytać zastrzeżenia prawne wyświetlane u dołu strony, a następnie kliknąć przycisk Pobierz.

Instalacja

Aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego odtwarzacza WALKMAN NW-A3000, należy wykonać następujące czynności:
 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK [Wstecz], aż wyświetlone zostanie menu HOME [Główne].
 2. Nacisnąć opcję Settings [Ustawienia], przycisk (w górę) / (w dół) / (w lewo) / (w prawo), aby wybrać opcję (konfiguracja), a następnie nacisnąć przycisk (odtwarzanie).
 3. Nacisnąć przycisk (w górę) / (w dół), aby wybrać opcję Unit information [Informacje o urządzeniu], a następnie nacisnąć przycisk (odtwarzanie).
 4. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego.
  • Utworzyć następujący folder na dysku C: komputera: : FWUP.
  • Przeczytać zastrzeżenia prawne wyświetlane u dołu strony i kliknąć przycisk
   Pobierz, aby pobrać program

   NW-A3000_V3_00.exe - 6038 kB.
  • Postępować zgodnie z instrukcjami i zapisać program w folderze C:\FWUP.
  • Sprawdzić, czy rozmiar pobranego pliku wynosi 6038 kB. Jeśli nie, usunąć plik i powtórzyć procedurę pobierania.
Procedura aktualizacji

Po zakończeniu pobierania należy wykonać poniższe czynności, aby zaktualizować oprogramowanie.

Przed aktualizacją oprogramowania wbudowanego, należy skopiować wszystkie pliki muzyczne i pliki z danymi na dysk twardy komputera. Po aktualizacji oprogramowania wbudowanego korzystanie z plików muzycznych i plików z danymi za pomocą odtwarzacza może być niemożliwe. Firma Sony nie odpowiada za utratę plików muzycznych i plików z danymi, których nie można zapisać na dysku komputera w wyniku aktualizacji.

 1. Podłączyć urządzenie do komputera.
 2. Kliknąć przycisk Start na pasku zadań, a następnie opcję Run... [Uruchom...]. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Run [Uruchamianie].
 3. Wybrać ścieżkę C:\FWUP\NW-A3000_V3_00.exe w polu Open [Otwórz], a następnie kliknąć przycisk OK. Uruchomiony zostanie program aktualizacyjny.
 4. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  *Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat Charge the device before performing the software update [Naładuj urządzenie przed aktualizacją oprogramowania], oznacza to, że należy naładować baterię urządzenia. Potem należy ponownie uruchomić aktualizację oprogramowania wbudowanego. 5. Zaakceptować umowę licencyjną i nacisnąć przycisk Next [Dalej]. 6. Podłączyć odtwarzacz NW-A3000 do komputera i kliknąć przycisk OK. 7. Zamknąć wszystkie programy i kliknąć przycisk OK. 8. Kliknąć przycisk OK, aby uruchomić proces aktualizacji. 9. Bezpiecznie odłączyć urządzenie USB od komputera i kliknąć przycisk OK. 10. Po kilku sekundach oprogramowanie wbudowane w urządzeniu zostanie automatycznie zaktualizowane. Następnie odtwarzacz zostanie uruchomiony ponownie. Wówczas należy kliknąć przycisk OK.
Po aktualizacji

Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić wersję oprogramowania, wykonując czynności opisane powyżej. Instalacja aktualizacji została zakończona pomyślnie, jeśli na ekranie wyświetlana jest wersja oprogramowania 3,00.

Aby rozpocząć pobieranie pliku, należy zaakceptować poniższe Zastrzeżenia prawne.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • NW-A3000_V3_00.exe

Rozmiar pliku

 • -