Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza aktualizacja oprogramowania jest przeznaczona dla następujących urządzeń nawigacyjnych firmy Sony:

 • urządzenie nawigacyjne NVX-P1 i oprogramowanie NVX-P1 Desktop.

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Data wydania: 24 marca 2006.
 • Dodatek serwisowy dla oprogramowania NVX-P1 Desktop (wersja 3.5.2.2).
 • Aplikacja NVX-P1 w wersji 3.60.1026 i dodatkowy program rozruchowy w wersji 3.25.0030.
 • Niniejsza aktualizacja usprawnia działanie następujących funkcji produktu:
  • Zarządzanie punktami POI.
  • Wyświetlanie prędkości w trybie 2D.

Wymagania systemowe

Zgodne systemy operacyjne:
 • Microsoft Windows 98 SE
 • Microsoft Windows Millennium
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows XP
Przed zainstalowaniem aktualizacji należy sprawdzić, czy zastosowano wszystkie aktualizacje i poprawki Windows Update.

Wymagania sprzętowe
 • port USB
 • Procesor 150 MHz lub szybszy

Instalacja

 1. Pobrać aktualizację oprogramowania.

  • Przed zainstalowaniem aktualizacji należy sprawdzić, czy zastosowano wszystkie aktualizacje i poprawki Windows Update.
  • Należy zalogować się jako administrator (w systemach Microsoft Windows 2000 i XP).
  • Utworzyć następujący folder na dysku C: nvx_update.
  • Upewnić się, że uruchomiona jest tylko przeglądarka internetowa.
  • Należy zaakceptować postanowienia poniższej umowy licencyjnej użytkownika końcowego.
   Następnie należy kliknąć przycisk Pobierz. Zostanie wyświetlone okno podręczne.
   Należy zapisać plik w folderze nvx_update folder na dysku C.
  • Po ukończeniu pobierania należy sprawdzić, czy plik został pobrany prawidłowo:
   • Setup.exe (rozmiar: 5,89 MB — 6 178 774 bajty). Jeżeli rozmiar różni się, należy usunąć plik i pobrać go ponownie.

 2. Zainstalować aktualizację oprogramowania na komputerze.

  • Należy upewnić się, że komputer nie przeszedł w tryb oczekiwania lub hibernacji w trakcie procesu.
  • Przejść do folderu C:\nvx_update i kliknąć dwukrotnie plik Setup lub Setup.exe

  • Zostanie wyświetlone okno kreatora dodatku serwisowego dla programu NVX-P1 Desktop firmy Sony.

   konfiguracja

  • Kliknąć przycisk Next [Dalej]. Zostanie wyświetlone kolejne okno:

   konfiguracja

  • Poczekać na ukończenie aktualizacji.

   konfiguracja

  • Kliknąć przycisk Finish [Zakończ] i ponownie uruchomić komputer lub uruchomić oprogramowanie NVX-P1 Desktop.

   konfiguracja

 3. Zaktualizować urządzenie nawigacyjne NVX-P1.

  • Upewnić się, że komputer nie przeszedł w tryb oczekiwania lub hibernacji i nie wyłączać ani nie odłączać urządzenia NVX-P1 w trakcie procesu.
  • Uruchomić oprogramowanie NVX-P1 Desktop, jeżeli nie uruchomi się ono automatycznie.

   konfiguracja

  • Podłączyć urządzenie NVX-P1 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. Upewnić się, że urządzenie nawigacyjne NVX-P1 jest podłączone do źródła zasilania za pomocą zasilacza. Włączyć je i poczekać na wyświetlenie następującego ekranu:

   konfiguracja

  • Kliknąć przycisk Yes [Tak], aby zaktualizować urządzenie nawigacyjne NVX-P1. Aktualizacja potrwa pewien czas.

   konfiguracja

  • W trakcie procesu aktualizacji urządzenie nawigacyjne NVX-P1 zostanie automatycznie ponownie uruchomione, po czym aktualizacja będzie kontynuowana. Aktualizacja może potrwać kilka minut.

   konfiguracja

  • Po zakończeniu aktualizacji okno dialogowe zniknie.

   konfiguracja

  • Można teraz sprawdzić, czy oprogramowanie NVX-P1 Desktop i urządzenie nawigacyjne NVX-P1 zostały prawidłowo zaktualizowane: kliknąć przycisk Help [Pomoc], a następnie kliknąć polecenie About [Informacje] na pasku menu.

   konfiguracja
  • Zostanie wyświetlone kolejne okno:
   konfiguracjaPrzewinąć do informacji o wersji:
   • Prawidłowa wersja programu NVX-P1 Desktop to v3.5.2.2.
   • Prawidłowa wersja urządzenia nawigacyjnego NVX-P1 to v3.60.1026.
   • Prawidłowa wersja programu rozruchowego t ov03.25.0030.
   konfiguracjakonfiguracja
  • Usunąć folder nvx_update z dysku C.
  • Jeżeli numery wersji oprogramowania NVX-P1 Desktop i urządzenia nawigacyjnego zgadzają się z wymienionymi powyżej, aktualizacja przebiegła pomyślnie. W przeciwnym wypadku ponownie wykonać krok 1.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • setup.exe

Rozmiar pliku

 • -