Przygotowania

Ostrzeżenie!

Jeżeli posiadany model systemu nawigacyjnego nie został wymieniony na poniższej liście urządzeń, NIE NALEŻY PRZEPROWADZAĆ AKTUALIZACJI!
Próba aktualizacji takiego modelu może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu NIEPODLEGAJĄCEGO GWARANCJI.

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza aktualizacja oprogramowania jest przeznaczona dla następujących urządzeń nawigacyjnych firmy Sony:

 • System nawigacyjny w wersji NV-U92T/82 z oprogramowaniem w wersji 2.0.0 (710) lub 2.1.00 (297).

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Wersja aktualizacji oprogramowania: 2.1.03 (317) (data wydania: 31.10.2008):  Niniejsza aktualizacja zastępuje oprogramowanie w wersji 2.0.0 (710) lub 2.1.00 (297) oraz usprawnia działanie następujących funkcji produktu:
  • Niniejsza aktualizacja zapobiega błędom wyszukiwania trasy, które mogą wystąpić w określonych punktach.

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe

Zgodne systemy operacyjne:
 • Microsoft® Windows® 2000
 • Microsoft® Windows® XP

Przed zainstalowaniem aktualizacji należy sprawdzić, czy zastosowano wszystkie aktualizacje i poprawki Windows Update.

Wymagania sprzętowe
 • port USB

Instalacja

 1. Sprawdzić wersję systemu nawigacyjnego.
  • WŁĄCZYĆ system i dotknąć opcji Agree [Zgadzam się].
  • Dotknąć opcji More [Więcej], Settings [Ustawienia], General Settings [Ustawienia ogólne], a następnie przewinąć do opcji Product Information [Informacje o produkcie]. Po dotknięciu tej opcji zostanie wyświetlone okno Product information [Informacje o produkcie].
  • Oprogramowanie w wersji 2.0.0 (710) lub 2.1.00 (297) należy zaktualizować do wersji pokazanej poniżej.
 2. Pobrać aktualizację oprogramowania.
  • Przed zainstalowaniem aktualizacji należy sprawdzić, czy zastosowano wszystkie aktualizacje i poprawki Windows Update.
  • Użytkownik musi być zalogowany jako administrator.
  • Utworzyć następujący folder: C:\nav_update.
  • Upewnić się, że uruchomiona jest tylko przeglądarka internetowa.
  • Należy zaakceptować postanowienia poniższej umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Następnie należy kliknąć przycisk Accept [Akceptuj]. Zostanie wyświetlone okno podręczne. Kliknąć łącze Download it [Pobierz].
  • Kliknąć polecenie Save [Zapisz] i wybrać następujący folder: C:\ nav_update.
  • Po ukończeniu pobierania należy sprawdzić, czy plik został pobrany prawidłowo: UPDATE_V2103_317.exe (rozmiar 5,77 MB — 6 054 737 bajtów). Jeżeli rozmiar różni się, należy usunąć plik i pobrać go ponownie.
 3. Zaktualizować system nawigacyjny.
  • Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
  • Wyłączyć system nawigacyjny, naciskając przycisk resetowania znajdujący się w jego dolnej części.
  • Podłączyć system nawigacyjny do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB, włączyć system i zaczekać na wykrycie go przez komputer.
   • UWAGA:

    W systemie Windows 2000/Windows XP:

    Należy upewnić się, że zainstalowano dodatek Microsoft ActiveSync z płyty CD-ROM lub DVD-ROM dostarczonego z systemem nawigacyjnym.
    W przypadku problemów z podłączeniem systemu nawigacyjnego należy przejść do witryny pomocy technicznej firmy Microsoft.

  • Uwagi:
   • Nie należy odłączać kabla USB podczas procesu.
   • Nie należy wyłączać systemu nawigacyjnego, dopuścić do przejścia w tryb oczekiwania ani resetować go.
   • Nie należy wyłączać komputera, dopuścić do przejścia w tryb oczekiwania ani ponownie go uruchamiać.
  • Otworzyć folder zawierający pobrany plik, klikając przycisk Start na pasku zadań i wybierając polecenie Run (Uruchom) z menu.
  • Wprowadzić ścieżkę c:\nav_update\UPDATE_V2103_317.exe i kliknąć przycisk OK.
  • Proces rozpocznie się automatycznie.
  • Po zakończeniu aktualizacji wyświetlany jest następujący komunikat:
  • Kliknąć przycisk OK i odłączyć system nawigacyjny od komputera.
  • Sprawdzić, czy wersja została poprawnie zaktualizowana:
   • Dotknąć opcji Agree [Zgadzam się] po automatycznym uruchomieniu systemu nawigacyjnego.
   • Dotknąć opcji More [Więcej], Settings [Ustawienia], General Settings [Ustawienia ogólne], a następnie przewinąć do opcji Product Information [Informacje o produkcie]. Zostanie wyświetlone okno Product information [Informacje o produkcie]. Prawidłowa wersja oprogramowania to 2.1.03 (317).
   • System nawigacyjny został prawidłowo zaktualizowany.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • UPDATE_V2103_317.exe

Rozmiar pliku

 • 5.77 Mb