Przygotowania

Ostrzeżenie!

Jeśli twój model systemu nawigacji nie znajduje się na poniższej liście urządzeń, NIE AKTUALIZUJ!

W przypadku próby zaktualizowania modelu nieznajdującego się na poniższej liście urządzeń docelowych, może ulec on uszkodzeniu i konieczna będzie naprawa, której NIE OBEJMUJE GWARANCJA.

Modele, których dotyczy informacja

Sony oferuje niniejszą aktualizację oprogramowania dla posiadaczy następujących urządzeń nawigacji osobistej Sony:

 • Systemy nawigacji osobistej NV-U51F/U51G/U51B/U51D/U51S/U51I/U51N/U51A/U71T z wersją oprogramowania 2.1.01.
  Uwaga: jeśli wersja oprogramowania twojego urządzenia jest inna niż 2.1.01(267), przed przystąpieniem do aktualizacji funkcji kierowania głosem w języku polskim kliknij tutaj aby zaktualizować je do wersji 2.1.01(267).

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Systemy nawigacji osobistej NV-U51F/U51G/U51B/U51D/U51S/U51I/U51N/U51A/U71T z wersją oprogramowania 2.1.01.
  Uwaga: jeśli wersja oprogramowania twojego urządzenia jest inna niż 2.1.01(267), przed przystąpieniem do aktualizacji funkcji kierowania głosem w języku polskim kliknij tutaj aby zaktualizować je do wersji 2.1.01(267).

Wymagania systemowe

Zgodne systemy operacyjne:
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Vista
Przed instalacją tej aktualizacji należy upewnić się, że zainstalowano wszystkie poprawki i aktualizacje systemu Windows.

Wymagania sprzętowe
 • Port USB

InstalacjaUWAGA: Należy pamiętać, aby system nawigacji osobistej włączać i wyłączać jedynie za pomocą wyłącznika znajdującego się na dole urządzenia.

 1. Sprawdź wersję systemu nawigacji osobistej.
  • WŁĄCZ system nawigacji i wskaż Agree [Zgadzam się].
  • Wskaż More [Więcej], następnie Settings [Ustawienia], i General Settings [Ustawienia ogólne] przewiń okno w dół i wybierz Product Information [Informacje o produkcie]. Pojawi się ekran Informacje o produkcie.
  • Jeśli wersja oprogramowania twojego urządzenia jest inna niż 2.1.01(267), przed przystąpieniem do aktualizacji dla funkcji kierowania głosem w języku polskim kliknij tutaj aby zaktualizować je do wersji 2.1.01(267).
  • Jeśli jest to wersja 2.1.01(267), przeprowadź ponownie aktualizację zgodnie ze wskazówkami podanymi poniżej.
 2. Pobierz plik aktualizacji na komputer.
  • Przed instalacją tej aktualizacji upewnij się, że zainstalowano wszystkie poprawki i aktualizacje systemu Windows
  • Należy zalogować się jako administrator (w przypadku Microsoft Windows 2000,XP oraz Vista).
  • Utwórz folder C:\ nav_update.
  • Upewnij się, że nie są uruchomione żadne programy poza przeglądarką internetową.
  • Musisz zaakceptować postanowienia poniższej umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Następnie kliknij Akceptuję. Zostanie wyświetlone okno. Kliknij link Pobierz.
  • Kliknij Zapisz i wybierz następującą lokalizację: C:\nav_update.
  • Po zakończeniu pobierania sprawdź, czy plik został prawidłowo zapisany: UPDATE_Polish.exe (rozmiar 2,83 MB (2 971 260 bajtów))- Jeśli plik się różni, usuń go i pobierz ponownie.
 3. Dokonaj aktualizacji swojego systemu nawigacji osobistej.
  • Zamknij wszystkie uruchomione programy.
  • Wyłącz system nawigacji.
  • Podłącz system nawigacji do zasilania za pomocą dostarczonego zasilacza.
  • Podłącz system nawigacji do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB. Włącz urządzenie i poczekaj, aż komputer je wykryje.

   UWAGA:
   • Użytkownicy 2000/Windows XP:
    Należy upewnić się, że zainstalowano Microsoft ActiveSync z płyty CD-ROM lub DVD-ROM dołączonej do systemu nawigacji.
    W przypadku problemów z podłączeniem systemu nawigacji należy odwiedzić witrynę Pomocy Technicznej Microsoft.
   • Użytkownicy Windows Vista:
    Należy pobrać “Windows Mobile Device Center 6.1” lub nowszą wersję ze witryny Pomocy Technicznej Microsoft, jeśli oprogramowanie to nie zostało wcześniej zainstalowane.
  • Nie należy:
   • Odłączać przewodu USB lub zasilacza podczas aktualizacji.
   • Wyłączać systemu nawigacji, przełączać go w stan wstrzymania ani resetować.
   • Wyłączać komputera, przełączać w stan wstrzymania ani resetować.
  • Otwórz folder zawierający pobrany plik wybierając na pasku zadań Start, a następnie Uruchom z menu Start.
  • Wpisz c:\nav_update\UPDATE_Polish.exe i kliknij OK.
  • Procedura aktualizacji rozpocznie się automatycznie.
  • Po zakończeniu aktualizacji zostanie wyświetlone poniższe powiadomienie:
  • Kliknij OK, wyłącz system nawigacji i odłącz go od komputera.
  • Sprawdź, czy aktualizacja została pomyślnie zainstalowana:
   • WŁĄCZ system nawigacji i wskaż Agree [Zgadzam się].
   • Wskaż More [Więcej], następnie Settings [Ustawienia], i General Settings [Ustawienia ogólne] przewiń okno w dół i wybierz Select Language [Wybierz język].
   • Upewnij się, że Polski jest wybrany lub dostępny jako język.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • UPDATE_Polish.exe

Rozmiar pliku

 • 2.83 Mb