Przygotowania

Ostrzeżenie!

Jeśli twój model systemu nawigacji nie znajduje się na poniższej liście urządzeń, NIE AKTUALIZUJ!

W przypadku próby zaktualizowania modelu nieznajdującego się na poniższej liście urządzeń docelowych, może ulec on uszkodzeniu i konieczna będzie naprawa, której NIE OBEJMUJE GWARANCJA.

Modele, których dotyczy informacja

Sony oferuje niniejszą aktualizację oprogramowania dla posiadaczy następujących urządzeń nawigacji osobistej Sony:

  • Systemy nawigacji osobistej NV-U51F/U51G/U51B/U51D/U51S/U51I/U51N/U51A/U71T z wersją oprogramowania 2.1.01.
    Uwaga: jeśli wersja oprogramowania twojego urządzenia jest inna niż 2.1.01(267), przed przystąpieniem do aktualizacji funkcji kierowania głosem w języku polskim kliknij tutaj aby zaktualizować je do wersji 2.1.01(267).

Informacja o tym pliku do pobrania

  • Systemy nawigacji osobistej NV-U51F/U51G/U51B/U51D/U51S/U51I/U51N/U51A/U71T z wersją oprogramowania 2.1.01.
    Uwaga: jeśli wersja oprogramowania twojego urządzenia jest inna niż 2.1.01(267), przed przystąpieniem do aktualizacji funkcji kierowania głosem w języku polskim kliknij tutaj aby zaktualizować je do wersji 2.1.01(267).

Wymagania systemowe

Zgodne systemy operacyjne:
  • Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows XP
  • Microsoft Windows Vista
Przed instalacją tej aktualizacji należy upewnić się, że zainstalowano wszystkie poprawki i aktualizacje systemu Windows.

Wymagania sprzętowe
  • Port USB

InstalacjaUWAGA: Należy pamiętać, aby system nawigacji osobistej włączać i wyłączać jedynie za pomocą wyłącznika znajdującego się na dole urządzenia.

  1. Sprawdź wersję systemu nawigacji osobistej.
    • WŁĄCZ system nawigacji i wskaż Agree [Zgadzam się].
    • Wskaż More [Więcej], następnie Settings [Ustawienia], i General Settings [Ustawienia ogólne] przewiń okno w dół i wybierz Product Information [Informacje o produkcie]. Pojawi się ekran Informacje o produkcie.
    • Jeśli wersja oprogramowania twojego urządzenia jest inna niż 2.1.01(267), przed przystąpieniem do aktualizacji dla funkcji kierowania głosem w języku polskim kliknij tutaj aby zaktualizować je do wersji 2.1.01(267).
    • Jeśli jest to wersja 2.1.01(267), przeprowadź ponownie aktualizację zgodnie ze wskazówkami podanymi poniżej.
  2. Pobierz plik aktualizacji na komputer.
    • Przed instalacją tej aktualizacji upewnij się, że zainstalowano wszystkie poprawki i aktualizacje systemu Windows
    • Należy zalogować się jako administrator (w przypadku Microsoft Windows 2000,XP oraz Vista).
    • Utwórz folder C:\ nav_update.
    • Upewnij się, że nie są uruchomione żadne programy poza przeglądarką internetową.
    • Musisz zaakceptować postanowienia poniższej umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Następnie kliknij Akceptuję. Zostanie wyświetlone okno. Kliknij link Pobierz.
    • Kliknij Zapisz i wybierz następującą lokalizację: C:\nav_update.
    • Po zakończeniu pobierania sprawdź, czy plik został prawidłowo zapisany: UPDATE_Polish.exe (rozmiar 2,83 MB (2 971 260 bajtów))- Jeśli plik się różni, usuń go i pobierz ponownie.
  3. Dokonaj aktualizacji swojego systemu nawigacji osobistej.
    • Zamknij wszystkie uruchomione programy.
    • Wyłącz system nawigacji.
    • Podłącz system nawigacji do zasilania za pomocą dostarczonego zasilacza.
    • Podłącz system nawigacji do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB. Włącz urządzenie i poczekaj, aż komputer je wykryje.

      UWAGA:
      • Użytkownicy 2000/Windows XP:
        Należy upewnić się, że zainstalowano Microsoft ActiveSync z płyty CD-ROM lub DVD-ROM dołączonej do systemu nawigacji.
        W przypadku problemów z podłączeniem systemu nawigacji należy odwiedzić witrynę Pomocy Technicznej Microsoft.
      • Użytkownicy Windows Vista:
        Należy pobrać “Windows Mobile Device Center 6.1” lub nowszą wersję ze witryny Pomocy Technicznej Microsoft, jeśli oprogramowanie to nie zostało wcześniej zainstalowane.
    • Nie należy:
      • Odłączać przewodu USB lub zasilacza podczas aktualizacji.
      • Wyłączać systemu nawigacji, przełączać go w stan wstrzymania ani resetować.
      • Wyłączać komputera, przełączać w stan wstrzymania ani resetować.
    • Otwórz folder zawierający pobrany plik wybierając na pasku zadań Start, a następnie Uruchom z menu Start.
    • Wpisz c:\nav_update\UPDATE_Polish.exe i kliknij OK.
    • Procedura aktualizacji rozpocznie się automatycznie.
    • Po zakończeniu aktualizacji zostanie wyświetlone poniższe powiadomienie:
    • Kliknij OK, wyłącz system nawigacji i odłącz go od komputera.
    • Sprawdź, czy aktualizacja została pomyślnie zainstalowana:
      • WŁĄCZ system nawigacji i wskaż Agree [Zgadzam się].
      • Wskaż More [Więcej], następnie Settings [Ustawienia], i General Settings [Ustawienia ogólne] przewiń okno w dół i wybierz Select Language [Wybierz język].
      • Upewnij się, że Polski jest wybrany lub dostępny jako język.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • UPDATE_Polish.exe

Rozmiar pliku

  • 2.83 Mb