Przygotowania

Ostrzeżenie!

Jeżeli posiadany model systemu nawigacyjnego nie został wymieniony na poniższej liście urządzeń, NIE NALEŻY PRZEPROWADZAĆ AKTUALIZACJI!

Próba aktualizacji takiego modelu może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu NIEPODLEGAJĄCEGO GWARANCJI.

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza aktualizacja oprogramowania jest przeznaczona dla następujących urządzeń nawigacyjnych firmy Sony:

 • System nawigacyjny NV-U50/U50T/U70T z oprogramowaniem w wersji 1.0, 1.01, 1.02, 1.03 lub 1.04.

Informacja o tym pliku do pobrania

Informacje dotyczące niniejszej aktualizacji oprogramowania

 • Aktualizacja oprogramowania, wersja 1.05 (data wydania: 2 czerwca 2006):

  Niniejsza aktualizacja zastępuje oprogramowanie w wersji 1.01, 1.02, 1.03 i 1.04 oraz usprawnia działanie następujących funkcji produktu:
  • Usprawniono zarządzanie danymi TMC w urządzeniach nawigacyjnych w konfiguracji hiszpańskiej.

 • Aktualizacja oprogramowania, wersja 1.04 (data wydania: 8 maja 2006):

  Niniejsza aktualizacja zastępuje oprogramowanie w wersji 1.01, 1.02 i 1.03 oraz usprawnia działanie następujących funkcji produktu:
  • W niektórych regionach dane TMC mogą być wyświetlane niepoprawnie.

 • Aktualizacja oprogramowania, wersja 1.03 (data wydania: 31 marca 2006):

  Niniejsza aktualizacja zastępuje oprogramowanie w wersji 1.01 i 1.02 oraz usprawnia działanie następujących funkcji produktu:
  • W określonych sytuacjach po uzyskaniu danych TMC może pojawiać się komunikat o błędzie.
 • Aktualizacja oprogramowania, wersja 1.02 (data wydania: 10 marca 2006):

  Niniejsza aktualizacja zastępuje aktualizację oprogramowania w wersji 1.01 oraz usprawnia działanie następujących funkcji produktu:
  • Aktualizacja zapobiega spowolnieniu działania podczas przełączania między menu a mapą oraz wyświetlaniu dodatkowych znaków po włączeniu dla opcji Map Style [Styl mapy] i Brightness [Jasność] ustawienia Auto [Automatycznie].
  • Zarządzanie danymi TMC.
 • Aktualizacja oprogramowania, wersja 1.01 (data wydania: 27 stycznia 2006): Poprawiono precyzję prowadzenia do punktów zapisanych w obszarze My Favourites [Moje ulubione] i Recent destinations [Ostatnie miejsca docelowe].

Wymagania systemowe

Zgodne systemy operacyjne:

 • Microsoft® Windows® 98 SE
 • Microsoft® Windows® Millennium
 • Microsoft® Windows® 2000
 • Microsoft® Windows® XP


 • Przed zainstalowaniem aktualizacji należy sprawdzić, czy zastosowano wszystkie aktualizacje i poprawki Windows Update.

Wymagania sprzętowe

 • port USB
 • Procesor 150 MHz lub szybszy

Instalacja

 1. Sprawdzić wersję systemu nawigacyjnego.


  • WŁĄCZYĆ system i dotknąć opcji Agree [Zgadzam się].
  • Dotknąć ekranu, aby wejść do głównego menu.
  • Dotknąć opcji Settings [Ustawienia], a następnie przewinąć do opcji Product Information [Informacje o produkcie]. Po dotknięciu tej opcji zostanie wyświetlone okno Product information [Informacje o produkcie].
  • Oprogramowanie w wersji 1.0, 1.01, 1.02, 1.0.3 lub 1.04 należy zaktualizować do najnowszej wersji.


 2. Pobrać aktualizację oprogramowania.


  • Przed zainstalowaniem aktualizacji należy sprawdzić, czy zastosowano wszystkie aktualizacje i poprawki Windows Update.
  • Należy zalogować się jako administrator (w systemach Microsoft Windows 2000 i XP).
  • Utworzyć następujący folder na dysku C: nav_update.
  • Upewnić się, że uruchomiona jest tylko przeglądarka internetowa.
  • Należy zaakceptować postanowienia poniższej umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Następnie należy kliknąć przycisk Download [Akceptuj]. Zostanie wyświetlone okno podręczne. Kliknąć łącze Download it [Pobierz].
  • Kliknąć polecenie Save [Zapisz] i wybrać następujący folder: C:\ nav_update.
  • Po ukończeniu pobierania należy sprawdzić, czy plik został pobrany prawidłowo: Update.exe (rozmiar 1,22 MB — 1 283 015 bajtów). Jeżeli rozmiar różni się, należy usunąć plik i pobrać go ponownie.


 3. Zaktualizować system nawigacyjny.


  • Zamknąć wszystkie uruchomione programy.
  • .
  • Podłączyć system nawigacyjny do źródła zasilania za pośrednictwem zasilacza.
  • Podłączyć system nawigacyjny do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB, włączyć system i zaczekać na wykrycie go przez komputer.


  • UWAGA: Należy upewnić się, że zainstalowano dodatek Microsoft ActiveSync z płyty CD-ROM lub DVD-ROM dostarczonego z systemem nawigacyjnym. W przypadku problemów z podłączeniem systemu nawigacyjnego należy przejść do witryny pomocy technicznej firmy Microsoft.

  • Uwagi:


   • Nie należy odłączać kabla USB lub zasilacza sieciowego w trakcie procesu.
   • Nie należy wyłączać systemu nawigacyjnego, dopuścić do przejścia w tryb oczekiwania ani resetować go.
   • Nie należy wyłączać komputera, dopuścić do przejścia w tryb oczekiwania ani ponownie go uruchamiać.

  • Otworzyć folder zawierający pobrany plik, klikając przycisk Start na pasku zadań i wybierając polecenie Run [Uruchom] z menu.
  • Wprowadzić ścieżkę c:\nav_update\update.exe i kliknąć przycisk OK.
  • Proces rozpocznie się automatycznie.
  • Po zakończeniu aktualizacji wyświetlany jest następujący komunikat:
  • Kliknąć przycisk OK i odłączyć system nawigacyjny od komputera.


  • Sprawdzić, czy wersja została poprawnie zaktualizowana:


   • Dotknąć ekranu, aby wejść do głównego menu.
   • Dotknąć opcji Settings [Ustawienia], a następnie przewinąć do opcji Product Information [Informacje o produkcie]. Po dotknięciu tej opcji zostanie wyświetlone okno Product information [Informacje o produkcie].
   • Prawidłowa wersja oprogramowania to 1.05.

   • System nawigacyjny został prawidłowo zaktualizowany.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • update.exe

Rozmiar pliku

 • 1.22 Mb