Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza aktualizacja oprogramowania jest przeznaczona dla następujących urządzeń nawigacyjnych firmy Sony:

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Narzędzie przeznaczone dla płyty z aktualizacją mapy NVD-U01E: oprogramowanie w wersji 2.5.0.32

  Niniejsza aktualizacja umożliwia aktywację aktualizacji mapy pobranej z witryny http://www.navu.sony-europe.com przed 31 października w systemie Microsoft Windows Vista.

Wymagania systemowe

Zgodne systemy operacyjne:
 • Microsoft® Windows® Vista® Ultimate/Home Premium/Home Basic/Business
  Przed zainstalowaniem aktualizacji należy upewnić się, że zastosowano wszystkie poprawki i aktualizacje Windows Update. Następnie należy pobrać (lub zaktualizować) program Windows Mobile Device Center 6.1 lub nowszy z witryny internetowej firmy Microsoft, a dopiero później pobrać i zainstalować narzędzie przeznaczone dla mapy NVD-U01E..

Instalacja

 1. Sprawdzić wersję pobranej aktualizacji mapy. Zastosować następującą procedurę:

  • Uruchomić Eksploratora.
  • Otworzyć folder, w którym znajduje się pobrana aktualizacja mapy.
  • Kliknąć prawym przyciskiem plik Start.exe, a następnie wybrać polecenie Property [Właściwości].
  • Otworzyć okno dialogowe Property [Właściwości] i wybrać kartę z informacjami o wersji, aby potwierdzić poprawność numeru wersji.
  • Oprogramowanie w wersji 2.1.16.0 należy zaktualizować do najnowszej wersji.
 2. Pobrać aktualizację oprogramowania.
  • Przed zainstalowaniem aktualizacji należy upewnić się, że zastosowano wszystkie poprawki i aktualizacje Windows Update. Następnie należy pobrać (lub zaktualizować) program Windows Mobile Device Center 6.1 lub nowszy z witryny internetowej firmy Microsoft, a dopiero później pobrać i zainstalować narzędzie przeznaczone dla mapy NVD-U01E..
  • Należy zalogować się jako administrator (w systemie Microsoft Windows Vista Ultimate/Home Premium/Home Basic/Business).
  • Utworzyć następujący folder na dysku C: nav_update.
  • Upewnić się, że uruchomiona jest tylko przeglądarka internetowa.
  • Należy zaakceptować postanowienia poniższej umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Następnie należy kliknąć przycisk Download [Pobierz]. Zostanie wyświetlone okno podręczne. Kliknąć łącze Download it [Pobierz].
  • Kliknąć polecenie Save [Zapisz] i wybrać następujący folder: C:\ nav_update.
  • Po ukończeniu pobierania należy sprawdzić, czy plik został pobrany prawidłowo: UpdateTool.exe (rozmiar 3,22 MB — 3 383 314 bajtów). Jeżeli rozmiar różni się, należy usunąć plik i pobrać go ponownie.
 3. Zaktualizować pobraną aktualizację mapy.
  • Zamknąć wszystkie uruchomione programy.
  • Uwagi:

   • Nie należy wyłączać komputera, dopuścić do przejścia w tryb oczekiwania ani ponownie go uruchamiać.


  • Otworzyć folder zawierający pobrany plik, klikając przycisk Start na pasku zadań i wybierając polecenie Run [Uruchom] z menu.
  • Wprowadzić ścieżkę c:\nav_update\update.exe i kliknąć przycisk OK.

  • Zostanie otwarte poniższe okno dialogowe. Wybrać folder, w którym znajduje się pobrana aktualizacja mapy i kliknąć przycisk OK.
  • Proces rozpocznie się automatycznie.
  • Po zakończeniu aktualizacji wyświetlany jest następujący komunikat:
  • Kliknąć przycisk OK.

  • Sprawdzić, czy wersja została poprawnie zaktualizowana:

   Prawidłowa wersja oprogramowania to 2.5.0.32.
  • Pobrana aktualizacja mapy została poprawnie zaktualizowana.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • UpdateTool.exe

Rozmiar pliku

 • 3.23 Mb