Informacja o tym pliku do pobrania

Uwaga: Możliwość pobrania Aktualizacji wewnętrznego oprogramowania adaptera LA-EA1 do wersji Ver.02 zastała wyłączona 28 lutego 2023 r.

Informacje o aktualizacji (18/11/2010)

Dziękujemy za nieustające zainteresowanie produktami firmy Sony.

Firma Sony stale dba o jakość oraz zadowolenie klientów i dlatego oferuje aktualizację oprogramowania wbudowanego adaptera gniazda obiektywu „LA-EA1”.

Aby w pełni korzystać z możliwości, jakie daje tryb automatycznego ustawiania ostrości obiektywu z mocowaniem A (dotyczy tylko obiektywów typu SAM i SSM), należy zaktualizować oprogramowanie wbudowane dla adaptera gniazda obiektywu.

Informacje na temat sposobu pobierania i instalacji aktualizacji oprogramowania wbudowanego można znaleźć w sekcji w części „Pobieranie i instalacja” w niniejszym dokumencie.

Uwaga: Aby móc korzystać z tej nowej funkcji, należy zaktualizować oprogramowanie wbudowane kamery NEX-VG10E:Ważne:

W przypadku wystąpienia problemów podczas aktualizacji oprogramowania należy skontaktować się z firmą Sony.Należy sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego adaptera gniazda obiektywu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego adaptera gniazda obiektywu, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Jeżeli oprogramowanie wbudowane jest w wersji 02 lub nowszej, aktualizacja nie jest konieczna.

 1. Zamocować adapter gniazda obiektywu oraz obiektyw z mocowaniem typu C do kamery, a następnie ją włączyć.
 2. Wybrać w kamerze opcje Menu --> Setup --> Version [Menu - Ustawienia - Wersja].
 3. Wyświetli się informacja o wersji oprogramowania wbudowanego, zgodnie z poniższą ilustracją.

Modele, których dotyczy informacja

 • Adapter gniazda obiektywu LA-EA1 z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 01.

Ulepszenia

Niniejszy program narzędziowy służy do aktualizacji oprogramowania wbudowanego adaptera gniazda obiektywu LA-EA1 do wersji 02, zapewniając następujące korzyści:

 • Wsparcie funkcji automatycznego ustawiania ostrości w obiektywach z mocowaniem A
  Obsługiwane są następujące obiektywy typu SAM i SSM*:
  • Obiektywy typu SAM
   • DT18-55mm F3.5-5.6 SAM [SAL1855]
   • 28-75mm F2.8 SAM [SAL2875]
   • DT55-200mm F4-5.6 SAM [SAL55200-2]
   • DT30mm F2.8 Macro SAM [SAL30M28]
   • DT35mm F1.8 SAM [SAL35F18]
   • DT50mm F1.8 SAM [SAL50F18]
   • 85mm F2.8 SAM [SAL85F28]
  • Obiektywy typu SSM
   • Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM [SAL1635Z]
   • Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM [SAL2470Z]
   • Distagon T* 24mm F2 ZA SSM [SAL24F20G]
   • 70-200mm F2.8 G [SAL70200G]
   • 70-300mm F4.5-5.6 G SSM [SAL70200G]
   • 70-400mm F4-5.6 G SSM [SAL70400G]
   • 300mm F2.8 G [SAL300F28G]
  * Automatyczne ustawianie ostrości w aparacie z obiektywem z mocowaniem A trwa dłużej niż w aparacie z obiektywem z mocowaniem E. (Czas ten wynosi średnio od 2 do 7 sekund). Czas ustawiania ostrości zależy od wybranych obiektów oraz warunków oświetleniowych.

Wymagania systemowe

 • Sprzęt komputerowy
  • Wolne miejsce na dysku: 200 MB lub więcej
  • Pamięć RAM: 512 MB lub więcej
 • Źródło zasilania aparatu
  • W pełni naładowany akumulator NP-FV70 / NP-FV100 (sprzedawany oddzielnie)
   lub
   Zasilacz sieciowy AC-PW10AM

   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera przynajmniej 3 paski. Należy stosować w pełni naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy AC-PW10AM.
 • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem

Instalacja

Ważne uwagi:

 • Należy się upewnić, że w kamerze znajduje się karta pamięci.
 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy stosować w pełni naładowany akumulator NP-FV70 / NP-FV100 (sprzedawany oddzielnie) lub zasilacz sieciowy AC-PW10AM.
 • W czasie trwania aktualizacji nie można wyjmować akumulatora ani odłączać aparatu od zasilacza sieciowego, ponieważ z powodu utraty zasilania aparat może przestać działać.

Krok 1: pobranie pliku aktualizacji oprogramowania wbudowanego

 1. Upewnić się, że użytkownik jest zalogowany do komputera jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk Accept [Akceptuję] poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku aktualizacji [LA-EA1V2_Update1011a.exe] o wielkości 2,03 MB (2 134 016 bajtów).
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).

Krok 2: aktualizacja oprogramowania wbudowanego dla adaptera gniazda obiektywu

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknąć pobrany plik [LA-EA1V2_Update1011a.exe] i rozpocząć procedurę aktualizacji.


  Wyświetli się okno Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania].

 3. Przymocować do aparatu adapter gniazda obiektywu oraz obiektyw z mocowaniem A, a następnie włączyć aparat.
 4. Podłączyć aparat do komputera za pomocą przewodu USB.
  Uwaga: Ekran LCD aparatu podłączonego do komputera jest wyłączony. Należy przejść do następnego kroku.
 5. Sprawdzić, czy na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera wyświetla się ikona „Safely Remove Hardware” [Bezpieczne usuwanie sprzętu].
 6. Jeżeli tak, kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania]. Następnie w tym oknie wyświetli się obraz jak na rysunku 1, a na ekranie LCD aparatu - jak na rysunku 2.
  Uwaga: Od tego momentu nie można wyłączać aparatu, aż do zakończenia procedury aktualizacji.

  Rysunek 1


  Rysunek 2


 7. Po wyświetleniu się ekranów jak na rysunkach 1 i 2 należy kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewej dolnej części ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji (rysunek 3).
 8. Po wyświetleniu się ekranu jak na rysunku 3 należy kliknąć przycisk Next [Dalej].

  Jeśli na ekranie wyświetli się obraz jak na rysunku 4, aktualizacja nie jest konieczna. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Wyłączyć aparat, wyjąć akumulator lub odłączyć zasilacz sieciowy, ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilanie sieciowe i włączyć aparat.

  Rysunek 3


  Rysunek 4


 9. Zgodnie z instrukcją na rysunku 5 należy kliknąć ikonę „Safely Remove Hardware” [Bezpieczne usuwanie sprzętu] na pasku zadań w prawej dolnej części ekranu komputera i przerwać połączenie USB.
  Uwaga: Nie odłączać kabla USB nawet wtedy, gdy po wykonaniu powyższej czynności połączenie z komputerem zostało przerwane.

  Rysunek 5


 10. Aby zresetować aparat, należy nacisnąć centralną część pokrętła sterującego.


  Uwaga: Po jego naciśnięciu ekran aparatu się wyłącza. Należy przejść do następnego kroku.

 11. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z aparatem, a następnie wyświetla się ekran jak na rysunku 6.
 12. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć transfer aktualizacji oprogramowania wbudowanego. Podczas aktualizacji wyświetla się pasek postępu (przez około 10 sekund).
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.

  rysunku 6


 13. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się ekran przedstawiony na rysunku 7. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ] i odłączyć kabel USB.

  rysunku 7


 14. Uruchomi się procedura aktualizacji i pojawi się obraz przedstawiony na rysunku 8.

  rysunku 8

  Podczas aktualizacji wyświetla się pasek postępu.

 15. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się ekran przedstawiony na rysunku 9.

  rysunku 9


 16. Wyłączyć aparat, wyjąć akumulator lub odłączyć zasilacz sieciowy, ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilanie sieciowe i włączyć aparat.
  Uwaga: wyświetlacz kamery może pozostać włączony aż do momentu wyjęcia akumulatora.

Krok 3: Upewnić się, że wersja oprogramowania wbudowanego adaptera gniazda obiektywu to 02.

 1. Wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • LA-EA1V2_Update1011a.exe

Rozmiar pliku

 • -