Informacja o tym pliku do pobrania

Informacje o aktualizacji (15/12/2011)

Dziękujemy za nieustające zainteresowanie produktami firmy Sony.

Dbając o wysoką jakość swoich produktów i wysoki poziom satysfakcji swoich klientów, firma Sony oferuje aktualizację oprogramowania wbudowanego aparatu cyfrowego NEX-VG10E z wymiennymi obiektywami. Sposób pobrania aktualizacji został opisany w rozdziale "Procedura pobierania i instalacji", znajdującym się w dalszej części tej strony.

Ważne:

W przypadku wystąpienia problemów podczas aktualizacji oprogramowania należy skontaktować się z firmą Sony.Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego aparatu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego aparatu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
W razie wersji 03 lub późniejszej aktualizacja nie jest konieczna.

 1. Wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.

Modele, których dotyczy informacja

 • Model NEX-VG10E z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 02 lub wcześniejszej.

Ulepszenia

Niniejszy program narzędziowy służy do aktualizacji oprogramowania wbudowanego modelu NEX-VG10E do wersji 03, która zapewnia następujące korzyści:

 • Zgodność z adapterem gniazda obiektywu LA-EA2.
 • Dodanie funkcji Peaking [Kontrola ostrości] w trybie ręcznego ustawiania ostrości.

Wersja 03 zawiera wszystkie udoskonalenia wynikające z poprzedniej aktualizacji (wersja 02).Wymagania systemowe

 • Sprzęt komputerowy
  • Wolne miejsce na dysku: 200 MB lub więcej
  • Pamięć RAM: 512 MB lub więcej
 • Źródło zasilania aparatu
  • W pełni naładowany akumulator NP-FV70 / NP-FV100 (sprzedawany oddzielnie)
   lub
   Zasilacz sieciowy AC-PW10AM

   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera przynajmniej 3 paski. Należy stosować w pełni naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy AC-PW10AM.
 • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem

Instalacja

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy stosować w pełni naładowany akumulator NP-FV70 / NP-FV100 (sprzedawany oddzielnie) lub zasilacz sieciowy AC-PW10AM.
 • Podczas aktualizacji nie wolno wyjmować akumulatora ani odłączać kamery od zasilacza sieciowego, ponieważ z powodu utraty zasilania kamera może przestać działać.
 • Wyjąć kartę pamięci z kamery przed rozpoczęciem procedury.

Krok 1: pobranie pliku aktualizacji oprogramowania wbudowanego

 1. Należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk Download [Pobierz] poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku aktualizacji [NEX-VG10V3_Update1112a.exe] o wielkości 55 MB (57 749 776 bajtów).
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).

Krok 2: aktualizacja oprogramowania wbudowanego kamery

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknąć pobrany plik [NEX-VG10V3_Update1112a.exe] i rozpocząć procedurę aktualizacji.


  Wyświetli się okno narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].

 3. Jeżeli karta pamięci nie została wcześniej wyjęta z kamery, należy to zrobić w tym momencie.
 4. Podłączyć kamerę do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
  Uwaga: Ekran LCD kamery podłączonej do komputera powinien się wyłączyć. Należy przejść do następnego kroku.
  Jeżeli ekran LCD kamery się nie wyłącza, należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Odłączyć kabel USB od kamery, a następnie ponownie go podłączyć.
  • Jeżeli w komputerze jest dostępne inne gniazdo USB, kabel USB należy podłączyć do tego gniazda.
 5. Sprawdzić, czy na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera wyświetla się ikona Safely Remove Hardware [Bezpieczne usuwanie sprzętu] .
  Uwaga: jeżeli ikona się nie wyświetli na pasku zadań, należ przejść do następnego kroku.
 6. Po sprawdzeniu powyższego kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. Następnie w tym oknie wyświetli się obraz jak na rysunku 1, a na ekranie LCD kamery jak na rysunku 2.
  Uwaga: od tego momentu nie wolno wyłączać kamery, aż do zakończenia procedury aktualizacji.

  Rysunek 1


  Rysunek 2


 7. Po wyświetleniu się ekranów jak na rysunkach 1 i 2 należy kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewej dolnej części ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji (Rysunek 3).
 8. Po upewnieniu się, że w polu Current version [Bieżąca wersja] wyświetla się wersja 1 lub 2, kliknąć przycisk Next [Dalej].

  Jeśli na ekranie wyświetli się obraz jak na rysunku 4, aktualizacja nie jest konieczna. Zgodnie z komunikatem należy zatrzymać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Wyłączyć kamerę, wyjąć akumulator i/lub odłączyć zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilacz sieciowy i włączyć kamerę.

  Rysunek 3: Aktualizacja jest konieczna


  Rysunek 4: Aktualizacja nie jest konieczna


 9. Zgodnie z instrukcją na rysunku 5 należy kliknąć ikonę Safely Remove Hardware [Bezpieczne usuwanie sprzętu] na pasku zadań w prawej dolnej części ekranu komputera i zatrzymać połączenie USB.
  Uwaga: nie odłączać kabla USB nawet wtedy, gdy po wykonaniu powyższej czynności połączenie z komputerem zostało zatrzymane.
  Uwaga: jeżeli ikona się nie wyświetli na pasku zadań, należ przejść do następnego kroku.

  Rysunek 5


 10. Aby zresetować kamerę, należy nacisnąć centralną część pokrętła sterującego.


  Uwaga: Po naciśnięciu środkowej części pokrętła sterującego wyświetlacz się wyłączy. Należy przejść do następnego kroku.

 11. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej].
 12. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z kamerą, a następnie wyświetla się ekran jak na rysunku 6.
 13. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji wyświetla się pasek postępu (przez około 5 minut).
  Uwaga: podczas aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB.

  Rysunek 6


 14. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się ekran jak na rysunku 7. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ].

  Rysunek 7


 15. Kliknąć ikonę na pasku zadań w prawej dolnej części ekranu komputera i zatrzymać połączenie USB.
  Uwaga: jeżeli ikona się nie wyświetli na pasku zadań, należ przejść do następnego kroku.
 16. Odłączyć kabel USB.
 17. Wyłączyć kamerę, wyjąć akumulator i/lub odłączyć zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilacz sieciowy i włączyć kamerę.

Krok 3: potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego kamery (wersja 03)

 1. Wybrać w kamerze opcje Menu --> Setup --> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się informacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.

Krok 4: pobranie instrukcji opisujących najnowsze funkcje oraz sposób ich wykorzystania

Bieżąca aktualizacja (wersja 03) udostępnia wszystkie nowe funkcje oprogramowania wbudowanego opisane w poniższych instrukcjach.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • NEX-VG10V3_Update1112a.exe

Rozmiar pliku

 • -