Informacja o tym pliku do pobrania

Program WAV Conversion Tool konwertuje pliki w formacie OpenMG Audio na format WAV (PCM). To oprogramowanie jest przeznaczone wyłącznie dla plików w formacie OpenMG Audio, które zostały zarejestrowane przy użyciu wejścia mikrofonowego lub analogowego (liniowe) urządzenia Hi-MD, a następnie przesłane do oprogramowania SonicStage. Utwory zarejestrowane za pomocą urządzenia Hi-MD można przekonwertować na format WAV, korzystając z programu WAV Conversion Tool.

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Modele, których dotyczy informacja

Program WAV Conversion Tool obsługuje następujące produkty:
 • MZ-NH1 / NH900/ NHF800/ NH700 i NH600

Instalacja

Ważne:
 • Przed pobraniem programu WAV Conversion Tool należy zainstalować program SonicStage 2.1. Jeżeli program SonicStage 2.1 lub nowszy nie jest zainstalowany, należy pobrać aktualizację programu SonicStage przed przystąpieniem do instalacji programu WAV Conversion Tool. Aby sprawdzić wersję programu SonicStage:
  1. Uruchomić program SonicStage.
  2. Kliknąć menu [Help] [Pomoc] - opcję [About SonicStage] [Informacje o programie SonicStage] w menu programu SonicStage.
  3. Sprawdzić wersję programu SonicStage w oknie About SonicStage [Informacje o programie SonicStage]. Jeżeli program SonicStage jest w wersji 2.0.xx.xxxxx lub starszej, przed pobraniem tego oprogramowania należy zainstalować program SonicStage w wersji 2.1 lub nowszej.
 • Aby zainstalować to oprogramowanie w systemie Windows XP lub Windows 2000, należy zalogować się jako administrator. Aby móc użyć oprogramowania SonicStage i WAV Conversion Tool, należy zalogować się na konto administratora lub użytkownika zaawansowanego.
 • Interfejs i pliki pomocy dla programu WAV Conversion Tool są w języku angielskim.

Aby pobrać i zainstalować oprogramowanie WAV Conversion Tool, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknąć przycisk Download [Pobierz] poniżej po przeczytaniu oświadczenia i pobrać następujący plik:
  • WAVConversionToolSetup.exe (2190 kB)
 2. Zamknąć wszystkie aplikacje, w tym programy SonicStage i MD Simple Burner.
 3. Jeżeli do komputera są podłączone urządzenia Hi-MD, należy je odłączyć.
 4. Kliknąć dwukrotnie plik WAVConversionToolSetup.exe, aby rozpocząć instalację, a następnie postępować według instrukcji na ekranie. Po zakończeniu instalacji kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Instalacja została ukończona.
Uwagi:
 • Przed zainstalowaniem programu WAV Conversion Tool należy zainstalować oprogramowanie SonicStage w wersji 2.1 lub nowszej.
 • Nie należy dopuścić do przejścia systemu w tryb uśpienia lub hibernacji podczas pobierania.
 • Program jest przeznaczony WYŁĄCZNIE dla komputerów z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows XP Media Center Edition 2004, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition lub Windows 98 Second Edition. NIE NALEŻY używać go na komputerach Mac ani na komputerach z systemami Windows 98 / 95, Windows NT i innymi.
 • Program jest chroniony prawem autorskim. Nie można go kopiować ani przenosić.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • WAVConversionToolSetup.exe

Rozmiar pliku

 • 2.14 Mb