Informacja o tym pliku do pobrania

Informacje o aktualizacji (17.12.2010):

Dziękujemy za nieustające zainteresowanie produktami firmy Sony.

Firma Sony zawsze dba o jakość i zadowolenie klientów, dlatego oferuje aktualizację oprogramowania wbudowanego do wersji 1.05 dla aparatów bloggie™ touch z funkcją nagrywania filmów HD (modele MHS-TS10 / MHS-TS20 / MHS-TS20K). Sposób pobierania i instalowania aktualizacji oprogramowania wbudowanego można znaleźć w części tego dokumentu zatytułowanej "Pobieranie i instalacja".

Ważne:

W przypadku wystąpienia problemów podczas aktualizacji oprogramowania należy skontaktować się z firmą Sony.Sprawdź wersję oprogramowania wbudowanego aparatu bloggie™ touch z funkcją nagrywania filmów HD

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego aparatu bloggie™ z funkcją nagrywania filmów HD.

 1. Wyłącz aparat bloggie™ touch z funkcją nagrywania filmów HD.
 2. Naciśnij przycisk Movie (Filmowanie) (*1), równocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OF (WŁ./WYŁ.) (*2) przez 3 sekundy.

 3. Aparat wyświetla wersję oprogramowania wbudowanego między ikonami Self-Timer (Samowyzwalacz) i Playback (Odtwarzanie) przez 4 sekundy.
  Położenie informacji o wersji oprogramowania wbudowanego różni się w zależności od orientacji aparatu, jak przedstawiono poniżej.

 • W przypadku wersji 1.05 lub późniejszej aktualizacja nie jest konieczna.
 • Jeśli wersja oprogramowania wbudowanego to 1.04 lub wcześniejsza, należy wykonać aktualizację.

Modele, których dotyczy informacja

 • Modele MHS-TS10 / MHS-TS20 / MHS-TS20K z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 1.04 lub wcześniejszej

Ulepszenia

Ten program narzędziowy służy do aktualizacji oprogramowania wbudowanego modeli MHS-TS10 / TS20 / TS20K do wersji 1.05. Aktualizacja zapewnia następujące korzyści:

 • Poprawiony interfejs użytkownika w funkcji Format;
 • Poprawiony interfejs użytkownika na ekranie dotykowym;
 • Poprawiony interfejs użytkownika w funkcji ostrzenia.


Instalacja

Ważne uwagi:

 • Przed wykonaniem aktualizacji oprogramowania wbudowanego sprawdź, czy akumulator aparatu bloggie™ touch z funkcją nagrywania filmów HD jest całkowicie naładowany.

Krok 1: Pobierz oprogramowanie wbudowane.

 1. Upewnij się, że jesteś zalogowany jako administrator.
 2. Po zapoznaniu się z treścią informacji prawnych kliknij przycisk Accept [Akceptuję] znajdujący się u dołu strony.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku FIRMWARE.BIN o rozmiarze 9,89 MB (10 375 168 bajtów).
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Krok 2: Podłącz aparat bloggie™ touch z funkcją nagrywania filmów HD do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB

W systemie Windows:

 1. Podłącz aparat do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB.
  Na ekranie LCD aparatu pojawia się komunikat "USB Mode / Mass Storage" (Tryb USB: pamięć masowa). 2. Komputer wykryje następujące dwa napędy:

  Uwaga: litery napędów mogą się różnić w zależności od środowiska.
  • BLOGGIE (D:)
  • Bloggie Software (E:) lub BLOGGIE_SW (E:)

  Uwaga: Jeśli opcja LUN Settings (Ustawienia LUN) (wyświetlana na ekranie aparatu bloggie™ touch po wybraniu kolejno opcji (Ustawienia) --> [Ustawienia LUN]) ma wartość Single (Pojedynczy), komputer wykryje tylko jeden napęd wymieniony poniżej:
  • BLOGGIE (D:)


W systemie Mac OS:

 1. Podłącz aparat do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB.
  Na ekranie LCD aparatu pojawia się komunikat "USB Mode / Mass Storage" (Tryb USB: pamięć masowa). 2. Komputer wykryje następujące dwa napędy:
  • BLOGGIE
  • BLOGGIE_SW

  Uwaga: Jeśli opcja LUN Settings (Ustawienia LUN) (wyświetlana na ekranie aparatu bloggie™ touch po wybraniu kolejno opcji (Ustawienia) --> [Ustawienia LUN]) ma wartość Single (Pojedynczy), komputer wykryje tylko jeden napęd wymieniony poniżej:
  • BLOGGIE

Krok 3: Skopiuj oprogramowanie wbudowane do pamięci wewnętrznej aparatu bloggie™ touch z funkcją nagrywania filmów HD.

W systemie Windows:

  • Jeśli komputer wykrył 2 napędy w kroku 2:
   1. Dwukrotnie kliknij napęd o najniższym oznaczeniu literowym.
    (BLOGGIE (D:) w przykładzie przedstawionym w kroku 2)
    Uwaga: litery napędów mogą się różnić w zależności od środowiska.
   2. Skopiuj plik FIRMWARE.BIN z pulpitu komputera na ten napęd.
  • Jeśli komputer wykrył 1 napęd w kroku 2:
   1. Dwukrotnie kliknij wykryty napęd.
    (Bloggie (D:) w przykładzie przedstawionym w kroku 2)
   2. Skopiuj plik FIRMWARE.BIN z pulpitu komputera na ten napęd.
 1. Odłącz aparat od komputera, wykonując poniższą procedurę:
  1. Dwukrotnie kliknij ikonę na pasku zadań.  2. Kliknij opcję (Urządzenie pamięci masowej USB) --> [Stop].
  3. Potwierdź urządzenie w oknie potwierdzenia, klikając przycisk [OK].
  4. Kliknij przycisk [OK].
  5. Urządzenie zostanie odłączone.

   Uwaga: Krok 4 nie jest konieczny w systemie Windows XP.
 2. Odłącz przewód USB od aparatu.


W systemie Mac OS:

  • Jeśli komputer wykrył 2 napędy w kroku 2:
   1. Dwukrotnie kliknij napęd oznaczony jako BLOGGIE.
   2. Skopiuj plik FIRMWARE.BIN z pulpitu komputera na ten napęd.
  • Jeśli komputer wykrył 1 napęd w kroku 2:
   1. Dwukrotnie kliknij wykryty napęd.
   2. Skopiuj plik FIRMWARE.BIN z pulpitu komputera na ten napęd.
 1. Odłącz aparat od komputera, wykonując poniższą procedurę:
  • Przeciągnij i upuść ikonę napędu na ikonę Kosz przed odłączeniem.
 2. Odłącz przewód USB od aparatu.


Krok 4: Rozpocznij aktualizację

 1. Sprawdź, czy ikona akumulatora znajdująca się w prawym górnym rogu wyświetlacza oznacza całkowite naładowanie.
 2. Wyłącz aparat naciskając przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.).
 3. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.) na aparacie.
 4. Proces aktualizacji rozpocznie się automatycznie.
 5. Na wyświetlaczu LCD pojawi się animowany komunikat, przedstawiony poniżej. 6. Po 10 sekundach aparat zostanie ponownie uruchomiony.

  Uwaga: Nie należy wyłączać aparatu podczas aktualizacji oprogramowania, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Krok 5: Sprawdź, czy aparat bloggie™ touch z funkcją nagrywania filmów HD działa poprawnie i wersja oprogramowania wbudowanego to 1.05

 1. Włącz aparat i sprawdź, czy system uruchamia się prawidłowo.
 2. Sprawdź, czy wersja oprogramowania wbudowanego to 1.05, postępując zgodnie z procedurą opisaną u góry strony, w części "Informacje o aktualizacji".


Uwaga:

Jeśli aparat nie uruchamia się po wykonaniu aktualizacji oprogramowania wbudowanego, skontaktuj się z firmą Sony

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • FIRMWARE.BIN

Rozmiar pliku

 • -