Informacja o tym pliku do pobrania

Informacje o aktualizacji (30/06/2011):

Dziękujemy za nieustające zainteresowanie produktami firmy Sony.

Firma Sony zawsze dba o jakość swoich produktów oraz o zadowolenie swoich klientów, dlatego oferuje aktualizację oprogramowania wbudowanego aparatów bloggie™ z funkcją nagrywania filmów HD do wersji 1.17 (modele MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K) oraz do wersji 1.09 (modele MHS-FS3 / FS3K). Sposób pobierania i instalowania aktualizacji oprogramowania wbudowanego można znaleźć w części tego dokumentu zatytułowanej „Pobieranie i instalacja”.

Ważne:

W przypadku wystąpienia problemów podczas aktualizacji oprogramowania należy skontaktować się z firmą Sony.Sprawdź wersję oprogramowania wbudowanego aparatu bloggie™ z funkcją nagrywania filmów HD

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego aparatu bloggie™ z funkcją nagrywania filmów HD.

 1. Wyłączyć aparat bloggie™ z funkcją nagrywania filmów HD.
 2. Nacisnąć przycisk „ON/OFF” [Wł./wył.](*1), a następnie, po wyświetleniu logo „bloggie” na ekranie, nacisnąć i przytrzymać przycisk „Movie” [Film](*2).

 3. Przez około 4 sekundy aparat będzie wyświetlać informacje dotyczące wersji oprogramowania wbudowanego obok paska zoomu.
  Położenie informacji o wersji oprogramowania wbudowanego różni się w zależności od orientacji aparatu, jak przedstawiono poniżej.

 • MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K:
  • W przypadku wersji 1.17 lub nowszej aktualizacja nie jest konieczna.
  • Jeśli wersja oprogramowania wbudowanego to 1.16 lub starsza, należy wykonać aktualizację.
 • MHS-FS3 / FS3K:
  • W przypadku wersji 1.09 lub nowszej aktualizacja nie jest konieczna.
  • Jeśli wersja oprogramowania wbudowanego to 1.07 lub starsza, należy wykonać aktualizację.

Modele, których dotyczy informacja

 • Modele MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 1.16 lub starszej
 • Modele MHS-FS3 / FS3K z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 1.07 lub starszej

Ulepszenia

Ten program narzędziowy służy do aktualizacji oprogramowania wbudowanego modeli MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K do wersji 1.17 oraz aktualizacji oprogramowania wbudowanego modeli MHS-FS3 / FS3K do wersji 1.09. Aktualizacja zapewnia następujące korzyści:

W przypadku aktualizacji oprogramowania wbudowanego modeli MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K z wersji FW 1.15 do wersji FW 1.16 oraz w przypadku aktualizacji oprogramowania wbudowanego modeli MHS-FS3 / FS3K z wersji FW 1.06 do wersji FW 1.07:

 • Poprawiona kompatybilność plików
 • Poprawiona łączność HDMI

W przypadku aktualizacji oprogramowania wbudowanego modeli MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K z wersji FW 1.16 do wersji FW 1.17 oraz w przypadku aktualizacji oprogramowania wbudowanego modeli MHS-FS3 / FS3K z wersji FW 1.07 do wersji FW 1.09:

 • Poprawiony interfejs użytkownika


Instalacja

Ważne uwagi:

 • Przed wykonaniem aktualizacji oprogramowania wbudowanego sprawdź, czy akumulator aparatu bloggie™ z funkcją nagrywania filmów HD jest całkowicie naładowany.

Krok 1: Pobierz oprogramowanie wbudowane.

 1. Zalogować się z uprawnieniami administratora.
 2. Zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego znajdujące się na dole strony. Po przeczytaniu niniejszej umowy zaznaczyć pole wyboru „Oświadczam, że znam i akceptuję warunki zawarte w oświadczeniu o zrzeczeniu się odpowiedzialności.”, znajdujące się w obszarze pobierania właściwym dla posiadanego modelu aparatu i systemu operacyjnego.
 3. Kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 4. Rozpocznie się pobieranie pliku [MHS-FS1.bin] lub [MHS-FS2.bin], lub [MHS-FS3.bin] (w zależności od modelu aparatu).
 5. Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).

Krok 2: Podłącz aparat bloggie™ z funkcją nagrywania filmów HD do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB

W systemie Windows:

 1. Podłącz aparat do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB.
  Na ekranie LCD aparatu pojawia się komunikat "USB Mode / Mass Storage" (Tryb USB: pamięć masowa). 2. Komputer wykryje następujące dwa napędy:

  Uwaga: litery napędów mogą się różnić w zależności od środowiska.
  • BLOGGIE (D:)
  • Bloggie Software (E:) lub BLOGGIE_SW (E:)

  Uwaga: Jeśli opcja LUN Settings (Ustawienia LUN) (wyświetlana na ekranie aparatu bloggie™ po wybraniu kolejno opcji (Ustawienia) --> [Ustawienia LUN]) ma wartość Single (Pojedynczy), komputer wykryje tylko jeden napęd wymieniony poniżej:
  • BLOGGIE (D:)


W systemie Mac OS:

 1. Podłącz aparat do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB.
  Na ekranie LCD aparatu pojawia się komunikat "USB Mode / Mass Storage" (Tryb USB: pamięć masowa). 2. Komputer wykryje następujące dwa napędy:
  • BLOGGIE
  • BLOGGIE_SW

  Uwaga: Jeśli opcja LUN Settings (Ustawienia LUN) (wyświetlana na ekranie aparatu bloggie™ po wybraniu kolejno opcji (Ustawienia) --> [Ustawienia LUN]) ma wartość Single (Pojedynczy), komputer wykryje tylko jeden napęd wymieniony poniżej:
  • BLOGGIE

Krok 3: Skopiuj oprogramowanie wbudowane do pamięci wewnętrznej aparatu bloggie™ z funkcją nagrywania filmów HD.

W systemie Windows:

  • Jeśli komputer wykrył 2 napędy w kroku 2:
   1. Dwukrotnie kliknąć napęd o najniższym oznaczeniu literowym.
    (BLOGGIE (D:) w przykładzie przedstawionym w kroku 2)
    Uwaga: litery napędów mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego komputera.
   2. Skopiować pobrany plik „MHS-FS1.bin” lub „MHS-FS2.bin” (w zależności od modelu aparatu) z pulpitu komputera na wybrany dysk.
  • Jeśli komputer wykrył 1 napęd w kroku 2:
   1. Dwukrotnie kliknąć wykryty napęd.
    (Bloggie (D:) w przykładzie przedstawionym w kroku 2)
   2. Skopiować pobrany plik „MHS-FS1.bin” lub „MHS-FS2.bin” (w zależności od modelu aparatu) z pulpitu komputera na wybrany dysk.
 1. Odłącz aparat od komputera, wykonując poniższą procedurę:
  1. Dwukrotnie kliknij ikonę na pasku zadań.  2. Kliknij opcję (Urządzenie pamięci masowej USB) --> [Stop].
  3. Potwierdź urządzenie w oknie potwierdzenia, klikając przycisk [OK].
  4. Kliknij przycisk [OK].
  5. Urządzenie zostanie odłączone.

   Uwaga: Krok 4 nie jest konieczny w systemie Windows XP.
 2. Odłącz przewód USB od aparatu.


W systemie Mac OS:

  • Jeśli komputer wykrył 2 napędy w kroku 2:
   1. Dwukrotnie kliknąć napęd oznaczony jako BLOGGIE.
   2. Skopiować pobrany plik „MHS-FS1.bin” lub „MHS-FS2.bin” (w zależności od modelu aparatu) z pulpitu komputera na wybrany dysk.
  • Jeśli komputer wykrył 1 napęd w kroku 2:
   1. Dwukrotnie kliknąć wykryty napęd.
   2. Skopiować pobrany plik „MHS-FS1.bin” lub „MHS-FS2.bin” (w zależności od modelu aparatu) z pulpitu komputera na wybrany dysk.
 1. Odłącz aparat od komputera, wykonując poniższą procedurę:
  • Przeciągnij i upuść ikonę napędu na ikonę Kosz przed odłączeniem.
 2. Odłącz przewód USB od aparatu.


Krok 4: Rozpocznij aktualizację

 1. Sprawdź, czy ikona akumulatora znajdująca się w prawym górnym rogu wyświetlacza oznacza całkowite naładowanie.
 2. Wyłącz aparat naciskając przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.).
 3. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.) na aparacie.
 4. Proces aktualizacji rozpocznie się automatycznie.
 5. Na wyświetlaczu LCD pojawi się animowany komunikat, przedstawiony poniżej. 6. Po 30 sekundach aparat wyłączy się automatycznie.

  Uwaga: Nie należy wyłączać aparatu podczas aktualizacji oprogramowania, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Krok 5: Sprawdź, czy aparat bloggie™ z funkcją nagrywania filmów HD działa poprawnie oraz sprawdź wersję oprogramowania wbudowanego

 1. Włączyć aparat i sprawdzić, czy system uruchamia się prawidłowo.
 2. Sprawdzić, czy wersja oprogramowania wbudowanego to 1.17 (modele MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K) lub 1.09 (modele MHS-FS3 / FS3K), postępując zgodnie z procedurą opisaną u góry strony, w części „Informacje o aktualizacji”.


Uwaga:

Jeśli aparat nie uruchamia się po wykonaniu aktualizacji oprogramowania wbudowanego, skontaktuj się z firmą Sony

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • MHS-FS3.bin