Informacja o tym pliku do pobrania

Modele, których dotyczy informacja

Modele VAIO z zainstalowanym fabrycznie oprogramowaniem SonicStage.

Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:

 • Funkcja drukowania etykiet nie działa poprawnie w przypadku urządzeń Net MD Walkman MZ-N510/N710 z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem SonicStage w wersji 1.5 oraz urządzeń VAIO z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem SonicStage w wersji 1.0 / 1.1 / 1.2.

UWAGI: Program jest przeznaczony dla urządzeń Net MD Walkman (MZ-N510/N710) z zainstalowanym fabrycznie oprogramowaniem SonicStage w wersji 1.5 oraz dla urządzeń VAIO z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem SonicStage w wersji 1.0 / 1.1 / 1.2, zaktualizowanym do wersji 1.5.

Instalacja

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje, aby upewnić się, że program jest obsługiwany prawidłowo.

Aktualizacja

Po ukończeniu pobierania należy wykonać poniższe czynności, aby aktualizować program SonicStage1.5 na komputerze.

 1. Zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje.
 2. Kliknąć przycisk Start, a następnie kliknąć polecenie Run... [Uruchom...].
 3. Wpisać ścieżkę C:\Download\SsLabelPatch.exe w polu Open [Otwórz], a następnie kliknąć przycisk OK.
 4. Po wyświetleniu przedstawionego poniżej okna kliknąć przycisk Finish [Zakończ].Wpisać OK.
 5. Ponownie uruchomić komputer.

UWAGA: *(1) Nazwa pliku oraz komunikaty dotyczą angielskiej wersji systemu operacyjnego.

Po zaktualizowaniu programu

Sprawdzić, czy instalacja została ukończona pomyślnie:

 1. Uruchomić program SonicStage w wersji 1.5.
 2. Kliknąć menu Help [Pomoc], a następnie kliknąć opcję About SonicStage [Informacje o programie SonicStage].
 3. Sprawdzić numer wersji wyświetlony w oknie dialogowym About SonicStage [Informacje o programie SonicStage]. Jeżeli numer wersji to 1.5.06.12030, program SonicStage w wersji 1.5 został poprawnie zaktualizowany.Wskazanie numeru wersji

Należy zaakceptować postanowienia poniższej umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Po przeczytaniu umowy kliknij przycisk Download [Pobierz], aby rozpocząć pobieranie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • SsLabelPatch.exe

Rozmiar pliku

 • 40 Kb