Informacja o tym pliku do pobrania

Informacje o aktualizacji (29/09/2011)

Dziękujemy za stałe zainteresowanie produktami firmy Sony.

Firma Sony zawsze dba o jakość swoich produktów i zadowolenie klientów. Dlatego też udostępniamy aktualizację oprogramowania wbudowanego radiobudzika FM/AM ICF-CL75IP (do wersji 1.10).

Sposób pobierania i instalowania aktualizacji oprogramowania wbudowanego można znaleźć w sekcji niniejszego dokumentu zatytułowanej Pobieranie i instalacja.

Jak sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego zainstalowaną w urządzeniu, należy:

 1. Włączyć urządzenie i po wyświetleniu ekranu podstawowego nacisnąć przycisk HOME.

  Ekran podstawowy
 2. Należy wybrać opcję General Settings [Ustawienia ogólne] i nacisnąć przycisk ENTER.
 3. Należy wybrać opcję Unit information [Informacje o urządzeniu] i nacisnąć przycisk ENTER.
 4. Pozycja S/W Version na wyświetlonym ekranie zawiera wersję oprogramowania wbudowanego.
  Jeśli numer wersji to 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 lub 1.07 należy wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego.

  Ekran z informacją o wersji oprogramowania

Modele, których dotyczy informacja

 • Radiobudzik ICF-CL75IP z oprogramowaniem wbudowanym w wersjach 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 i 1.07

Ulepszenia

Rozwiązane problemy

W określonych sytuacjach urządzenie może działać w sposób opisany poniżej. Niniejsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego usuwa te usterki.

 • System może się okresowo zawieszać (w odstępach około 25 dni). Zawieszenie systemu powoduje błędy wyświetlania obrazu (zawieszenie zegara, brak obrazu na ekranie) oraz brak możliwości korzystania z klawiatury.

Wymagania systemowe

 • Komputer: wyposażony w gniazdo kart pamięci SD™
 • Nośnik pamięci: karta pamięci SD™ o pojemności 64 MB lub większej

Uwaga: Aktualizacji oprogramowania wbudowanego nie można przeprowadzić za pomocą pamięci USB, karty pamięci MEMORY STICK™ ani karty pamięci MultiMedia Card™.

Instalacja

Uwaga:

W systemach Windows ® 7 i Windows Vista® może zostać wyświetlone okno dialogowe kontroli konta użytkownika (okno "Ostrzeżenie o zabezpieczeniach" w przypadku systemu Windows® XP). W taki przypadku potwierdzić treść komunikatu i kontynuować instalację.

Pobieranie pliku

 1. Należy zalogować się do systemu operacyjnego jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk Download [Pobierz] poniżej.
 3. Następnie należy zapisać plik ICF_CL75IP_V110_EU.zip (o rozmiarze 36 011 KB) na pulpicie komputera (zalecane).

Po zakończeniu pobierania pliku należy go rozpakować.

W przypadku systemu Windows Vista® lub Windows® 7 należy:
 1. Kliknąć plik ICF_CL75IP_V110_EU.zip prawym przyciskiem myszy.
 2. Kliknąć polecenie Extract All [Wyodrębnij wszystkie].
 3. W wyświetlonym oknie Extract Compressed (Zipped) Folders [Wyodrębnij foldery skompresowane (zip)] kliknąć polecenie Extract [Wyodrębnij].
 4. Na pulpicie zostanie utworzony folder ICF_CL75IP_V110_EU, po czym zawartość folderu zostanie wyświetlona na ekranie.
W przypadku systemu Windows® XP należy:
 1. Kliknąć plik ICF_CL75IP_V110_EU.zip prawym przyciskiem myszy.
 2. Kliknąć polecenie Extract All [Wyodrębnij wszystkie].
 3. W wyświetlonym oknie Extraction Wizard [Kreator wyodrębniania] kliknąć przycisk Next [Dalej].
 4. Kliknąć przycisk Next [Dalej].
 5. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ].
 6. Na pulpicie zostanie utworzony folder ICF_CL75IP_V110_EU, po czym zawartość folderu zostanie wyświetlona na ekranie.
W przypadku systemu Mac OS X należy:
 1. Kliknąć dwukrotnie plik ICF_CL75IP_V110_EU.zip.
 2. Na pulpicie komputera zostanie utworzony folder ICF_CL75IP_V110_EU.


W folderze tym znajduje się 20 plików.

Należy przygotować kartę pamięci SD™.

Należy przygotować świeżo zainicjowaną (sformatowaną) kartę pamięci SD™.

Uwaga: Aktualizacji oprogramowania wbudowanego nie można przeprowadzić za pomocą pamięci USB, karty pamięci MEMORY STICK™ ani karty pamięci MultiMedia Card™.

Wyodrębnione pliki należy skopiować na kartę pamięci SD™.

 1. Zainicjowaną (sformatowaną) kartę pamięci SD™ należy włożyć do gniazda karty pamięci SD™ w komputerze.
 2. Następnie należy otworzyć znajdujący się na pulpicie folder ICF_CL75IP_V110_EU i skopiować wszystkie 20 plików na kartę pamięci SD™.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego

 1. Należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i włożyć kartę pamięci SD™ do gniazda.

  Gniazdo karty pamięci SD

 2. Należy włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
  Wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia. Należy upewnić się, że wyświetlana wersja oprogramowania to 1.10.

  Ekran potwierdzenia aktualizacji oprogramowania wbudowanego

 3. Za pomocą przycisków Preset + / - wybrać opcję Yes [Tak] i nacisnąć przycisk ENTER.
  Aktualizacja oprogramowania wbudowanego rozpocznie się i wyświetlony zostanie następujący ekran.

  Ekran postępu instalacji oprogramowania wbudowanego

 4. Po ok. 1 minucie wyświetlony zostanie następujący ekran.

  Ekran potwierdzenia ponownego uruchomienia urządzenia

 5. Należy wyjąć kartę pamięci SD™ z gniazda i nacisnąć przycisk ENTER.
  Urządzenie zostanie ponownie uruchomione.
 6. Po pojawieniu się podstawowego ekranu należy nacisnąć przycisk HOME.

  Ekran potwierdzenia ponownego uruchomienia urządzenia

 7. Należy wybrać opcję General Settings [Ustawienia ogólne] i nacisnąć przycisk ENTER.
 8. Należy wybrać opcję Unit information [Informacje o urządzeniu] i nacisnąć przycisk ENTER.
  Na ekranie wyświetlone zostaną informacje pokazane poniżej.
  Należy się upewnić, że w pozycji S/W Version [Wersja oprogramowania] widnieje wartość 1.10.

  Ekran z informacją o wersji oprogramowania wbudowanego

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • ICF_CL75IP_V110_EU.zip

Rozmiar pliku

 • -