Informacja o tym pliku do pobrania

Sterownik umożliwia wyświetlenie nagrywarek IC i Linear PCM jako nośników wymiennych w programie Windows Explorer [Eksplorator Windows].

Modele, których dotyczy informacja:

ICD-UX71, UX81, UX71F, UX81F, UX91F, UX70, UX80, ICD-SX78, SX88, SX67, SX77, SX700, SX800, SX900, SX700D, SX800D

System operacyjny, którego dotyczy informacja

 • Windows® 2000 Professional

Uwaga: Nie jest konieczne instalowanie sterowników dla następujących systemów:

 • Windows Vista® Home Basic
 • Windows Vista® Home Premium
 • Windows Vista® Business
 • Windows Vista® Ultimate
 • Windows® XP Media Center Edition 2005
 • Windows® XP Media Center Edition 2004
 • Windows® XP Media Center Edition
 • Windows® XP Professional
 • Windows® XP Home Edition

Instalacja

Pobieranie

Aby pobrać plik, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

 1. Utworzyć folder SonyTemp na dysku C.
 2. Pobrać plik Sony_Recorder_Driver.exe (2208 kB) do folderu utworzonego w punkcie 1.
 3. Po ukończeniu pobierania należy sprawdzić rozmiar pliku:
  Wybrać kolejno View [Widok] -> Details [Szczegóły] w programie Windows Explorer [Eksplorator Windows].
  Jeżeli rozmiar pliku zgadza się, pobieranie powiodło się. W przeciwnym wypadku należy usunąć pobrane pliki i ponownie przeprowadzić procedurę pobierania. Zaleca się skopiowanie pobranych plików jako kopii zapasowej.

Instalacja

Po ukończeniu instalacji zainstalować program w systemie Windows, wykonując następujące czynności:

 1. Zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje. Kliknąć przycisk Start, a następnie kliknąć polecenie Run... [Uruchom...].
 2. Wpisać ścieżkę C:\SonyTemp\Sony_Recorder_Driver.exe i kliknąć przycisk OK, aby rozpocząć instalację.
 3. Należy postępować zgodnie z komunikatami na ekranie.
 4. Po ukończeniu instalacji ponownie uruchomić komputer.

Sprawdzić instalację

Sprawdzić, czy folder o nazwie Sony Recorder Driver został utworzony w katalogu C:\Program Files\Sony. Instalacja sterownika została pomyślnie ukończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Sony_Recorder_Driver.exe

Rozmiar pliku

 • 2.16 Mb