Informacja o tym pliku do pobrania

Dla nagrywarek ICD-U60 i ICD-U70 działających w systemie operacyjnym Windows 2000 Professional lub Windows 98 Second Edition dostępny jest sterownik ICD-U60/U70. Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje, aby upewnić się, że procedura instalacji jest zrozumiała.

Dodatkowa funkcja

Po zainstalowaniu sterownika oprogramowania dodana zostanie dodatkowa funkcja:

 • Urządzenie ICD-U60/U70 będzie widoczny jako nośnik wymienny w programie Windows Explorer [Eksplorator Windows].

Produkty

Program jest przeznaczony dla następujących produktów:

Dane techniczne komputera

Minimalne wymagania systemowe:

 • Procesor CPU: Pentium II 266 MHz lub szybszy
 • RAM (pamięć wewnętrzna): co najmniej 64 MB
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 5 MB
 • Karta dźwiękowa: zgodna z kartą Sound Blaster 16
 • Wyświetlacz: co najmniej typu High color (16-bitowy), o rozdzielczości co najmniej 800 x 480 pikseli

Instalacja

Przed rozpoczęciem należy zalogować się jako użytkownik z prawami administratora.

 1. Utworzyć folder ICD_Inst na dysku C:\ (C:\ICD_Inst).
 2. Pobrać plik UDriver_EN.EXE i zapisać go w folderze ICD_Inst.
 3. Po ukończeniu pobierania należy sprawdzić rozmiar pliku:
  • W programie Windows Explorer [Eksplorator Windows] wybrać kolejno View [Widok] -> Details [Szczegóły].
  • Jeżeli rozmiar pliku zgadza się (261 kB), pobieranie powiodło się.
  • W przeciwnym wypadku należy usunąć pobrane pliki i ponownie przeprowadzić procedurę pobierania.

Przed przystąpieniem do pobierania należy zaakceptować warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego w dolnej części strony. Po przeczytaniu umowy kliknąć przycisk Download [Pobierz], aby rozpocząć pobieranie.

Instalacja

Po ukończeniu pobierania należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją i zainstalować sterownik urządzenia ICD-U60/U70 na komputerze.

 1. Zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje i upewnić się, że nie ma działających aplikacji w tle.
 2. Kliknąć przycisk Start, a następnie kliknąć polecenie Run... [Uruchom...].
 3. W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadzić ścieżkę C:\ICD_Inst\UDriver_EN.EXE w odpowiednim polu tekstowym, a następnie kliknąć przycisk OK.
 4. Postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia instalacji.
 5. Po ukończeniu instalacji ponownie uruchomić komputer.

Sprawdzić instalację

Jeżeli w folderze C:\Program Files\Sony znajduje się folder Personal Audio Driver [Osobisty sterownik audio], instalacja powiodła się.

Ważne uwagi

Należy przeczytać poniższe ważne uwagi.

 • Należy postępować zgodnie z podanymi procedurami pobierania i instalacji oraz prawidłowo korzystać z programu.
 • Program jest przeznaczony wyłącznie dla systemów Windows 2000 oraz Windows 98 Second Edition.
 • Program podlega ochronie praw autorskich firmy Sony Corporation. Zakazane jest jego odtwarzanie i redystrybucja; program może być wykorzystywany jedynie w celach wskazanych przez firmę Sony.
 • Należy prawidłowo korzystać z programu, stosownie do podanych procedur.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • UDriver_EN.EXE

Rozmiar pliku

 • 264 Kb