Informacja o tym pliku do pobrania

Ten sterownik umożliwia wyświetlenie urządzenia ICD-SX57 jako nośnika wymiennego w programie Windows Explorer [Eksplorator Windows] w systemie Windows 2000 Professional.

Instalacja

Przed pobraniem pliku aktualizacji należy zalogować się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

Pobieranie

Aby pobrać plik, należy postępować zgodnie z następującą procedurą:

 1. Utworzyć folder SonyTemp na dysku C:\.
 2. Aby rozpocząć pobieranie, kliknąć przycisk Download [Pobierzj] u dołu strony.
 3. Kliknąć przycisk Save [Zapisz] i wybrać następujący folder: C:\SonyTemp.
 4. Po ukończeniu pobierania przejść do folderu C:\SonyTemp i sprawdzić, czy rozmiar pobranego pliku (SXx7Driver_EN.EXE) to 181 kB.
 5. W programie Windows Explorer [Eksplorator Windows] można sprawdzić rozmiar pliku w następujący sposób:
  Wybrać menu View [Widok], a następnie opcję Details [Szczegóły]. Jeżeli rozmiar pliku różni się, należy usunąć pobrany plik i ponownie przeprowadzić procedurę pobierania.

Przed przystąpieniem do pobierania należy zaakceptować warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego w dolnej części strony. Po przeczytaniu umowy kliknąć przycisk Download [Pobierz], aby rozpocząć pobieranie.

Instalacja

Po ukończeniu instalacji zainstalować program, wykonując następujące czynności:

 1. Zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje i upewnić się, że nie ma działających aplikacji w tle.
 2. Kliknąć przycisk Start, a następnie kliknąć polecenie Run... [Uruchom...].
 3. W oknie dialogowym Run... [Uruchamianie] wpisać ścieżkę C:\SonyTemp\SXx7Driver_EN.EXE w polu Open [Otwórz], a następnie nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć instalację.
 4. Należy postępować zgodnie z komunikatami na ekranie.
 5. Po ukończeniu instalacji ponownie uruchomić komputer.

Sprawdzić instalację

Jeżeli w folderze C:\Program Files\Sony znajduje się folder ICD-SXx7 Series Driver [Sterownik urządzenia ICD-SXx7], instalacja powiodła się.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • SXx7Driver_EN.EXE

Rozmiar pliku

 • 264 Kb